Mobiilsuspakett hakkab (karmiks) reaalsuseks saama

08.04.2020

Mobiilsuspakett hakkab (karmiks) reaalsuseks saama

EL-i Nõukogu hääletas 7. aprillil Mobiilsuspaketi poolt hoolimata koroonaviirusest tingitud olukorrast ja paljude EL-i riikide ahastuseni viivast vastuseisust. Hääletamine toimus kirjalikult ja kahjuks erinevate riikide ettepanekuid (nagu Eesti) arvesse ei võetud. Kaheksa liikmesriiki võitlesid tugevalt Mobiilsuspaketi vastu kuna selle osad sätted, nagu näiteks sõiduki iga 8 nädala tagant asukohariiki toomine, annavad transpordisektorile drastilise hoobi.

Mis edasi?

Antud hääletus tähendas seda, et Nõukogu võttis vastu oma esimese lugemise seisukoha, mis eelmise aasta detsembris kokku lepiti. Nüüd peab Euroopa Parlament teisel lugemisel (tõenäoliselt juunis – toim.) vastu võtma õigusaktid, mis seejärel avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Mõlemad määrused jõustuvad 20.-ndal päeval pärast nende avaldamist ja direktiiv järgmisel päeval pärast avaldamist.

Turulepääsu käsitleva määruse ja autojuhtide lähetamise direktiivi sätteid hakatakse kohaldama 18 kuud pärast nede õigusaktide jõustumist. Sõiduaega käsitlevaid uusi reegleid hakatakse kohaldama 20 päeva pärast avaldamist välja arvatud sõidumeerikute jaoks ette nähtud spetsiaalsed tähtajad.

Mis on Mobiilsuspakett?

Need on transpordi uued reeglid, mis puudutavad:

 • Autojuhi töö- ja puhkeaja reegleid
 • Sõidumeerikuid;
 • Lähetusreegleid;
 • Turule juurdepääsu ja kabotaaži.

Lühidalt olulisematest muudatustest

NB! Erinevatele uutele reeglitele kehtivad erinevad jõustumise tähtajad, mis artikli kirjutamise ajal ei ole veel täpselt teada. Palun võtta allolevat infot informatiivsena. Peagi alustab Autosert reeglite laiemat tutvustamist koos reeglite juurde kuuluvate VÄGA OLULISTE LISANÜANSSIDEGA autojuhtidele, transpordifirmadele, logistikutele ja teistele huvipooltele.

Autojuhi töö- ja puhkeaeg

 • 45-tunnist puhkepausi ei või kabiinis teha, täpsustatud
 • Juht peab koju tagasi pöörduma vähemalt iga 4 nädala järel (teatud juhtudel ka kolme nädala tagant)
 • Laevaerandit saab kasutada 24 ja 45-tunnisel puhkeperioodil
 • Kojusõiduks võib enne iganädalast puhkepausi 1 kuni 2 tundi päevast sõiduaega ületada
 • Teepealsel kontrolli tuleb esitada 56 päeva andmed
 • Töö- ja puhkeaja reegleid peavad täitma alates 2,5 tonnisest täismassist väikeveokid/kaubikud rahvusvahelisel kaubaveol – alates 01.07.2026.

Sõidumeerikud

 • Kasutusele võetakse Arukas sõidumeerik 2 (SMART 2)
 • Kõik sõidukid tuleb teatud ajaks (erinevad tähtajad) varustada SMART 2 sõidumeerikutega
 • Sõiduki asukoht salvestatakse automaatselt: tööaja alguses ja lõpus, riigipiiride ületamisel, peale- ja mahalaadimisel ja iga 3 tunni sõiduaja möödumisel

Lähetus

 • Transiit ei kuulu lähetuse reeglite alla
 • Kahepoolne transport ei kuulu lähetuse alla, vaid teatud juhtudel (maha- ja pealelaadimiste arvust sõltuvalt)
 • Kabotaaž kuulub lähetusreeglite alla
 • Lähetusdokumendid ja esitamise süsteem ühtlustub

Turule juurdepääs

 • Iga 8 nädala tagant tuleb sõiduk tuua Eestisse

Kabotaaž

 • Sama sõidukiga 4-päevane kabotaaži keeld samas riigis

Koolitus ja infopäevad

Kui uued reeglid iseenesest tunduvad lihtsad, siis tegelikult on taustale tekkinud juurde väga palju segadust, millest läbipuremiseks ja arusaamiseks tuleb teha väga palju tööd. Tegeleme Autosert´is praegu sellega, et koostada kõigi jaoks lihtsad juhismaterjalid. Teeme koostööd erinevate rahvusvaheliste kompetentsikeskustega, et tuua teieni oluline praktiline info, kuidas uutes oludes oleks kõige mõistlikum tegutseda ja siiski edukalt transpordis edasi opereerida. Mõtleme kaasa.

Peagi saab osaleda Autosert´i infopäevadel ja koolitustele kas siis päris klassiruumis või Webinaris.

Olge meiega!

Artiklis on kasutatud Autosert´i koostööpartneri Inelo poolt saadud informatsiooni ja graafikat. Inelo on Euroopa suurimaid töö- ja puhkeaja kompetentsikeskused, kellega Autosert teeb koostööd alates 2013-st aastatst. Inelo toodab kontrolliasutustele kontrollitarkvara TachoScan Control ja ettevõtetele TachoScan. Autosert on TachoScan tarkvara ametlik esindaja ja koolitaja Eestis.

Vaata lisaks:

Liitu Autosert´iga veebis:

     

Autosert – Kutselise Autojuhi Koolituskeskus