D-kategooria+ 140-tunnine ametikoolitus (kood 95)

Pakett on mõeldud Sulle, kui soovid bussijuhi load ja kutselise autojuhi pädevuse, ehk kood 95 koolituse teha ära ühe korraga.

See on võimalik!

Koolituse lõppedes saad Sa tööle asuda bussijuhina.

AUTOSERT ÕPPESÕIDUKID:

 • SCANIA HIGHER 2016 a – turismibuss, automaat
 • VOLVO 9700 2012 a. – turismibuss, automaat

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Meil on korralikud ja kvaliteetsed õppesõidukid, millega on hea õppida!

Õppe alustamise tingimused:

 • B-kategooria juhiloa olemasolu vähemalt 2 aastat (mitte esmane)
 • Juhi vanus vähemalt 24 aastat (õppima võib hakata ka 6 kuud varem)
 • Tervisetõend D-kategooria juhtimiseks (perearsti juurest)

Meil on kõige praktilisemad, kaasahaaravamad ja uuenduslikumad koolitused Eestis.

Pakett sisaldab:

1. D-kategooria bussijuhi koolitus

 • teooriaõpe 40 tundi (a 45 min), e-õpe
 • õppesõit 20 tundi (a 45 min)
 • sõiduki kasutamine Transpordiameti sõidueksamil

2. 140-tunnine bussijuhi ametikoolitus

 • teooriaõpe- 74 tundi (á 45min), veebiõpe/klassiõpe
 • tööpraktika bussiettevõttes- 56 tundi
 • sõiduõpe- 10 tundi (á 45 min)

Loe lähemalt 140-tunnise ametikoolituse kohta

Õpiväljundid

D-kategooria koolituse läbinu:

 • teab liiklusreegleid
 • oskab jälgida liiklust
 • oskab teha optimaalseid otsuseid
 • oskab valitseda mootorsõidukit või autorongi
 • oskab näha ja ennetada ohte
 • oskab tegutseda riske vältides

140-tunnise ametkoolituse läbinu:

 • Tunneb autovedude korralduse põhimõtteid, õiguseid ja vastutust
 • Oskab vormistada kvaliteetselt reisijateveoga seotud dokumentatsiooni
 • Oskab kasutada sõidumeerikuid korrektselt ning sõidukeid üleüldiselt heaperemehelikult ja säästlikult
 • Mõistab autojuhi ameti olemust, töökorraldust, palgapoliitikat, seadusandlust
 • Tunneb säästliku sõidu võtteid ning oskab mõjutada positiivselt liiklusohutust
 • Mõistab veose liikumise aja tekkivaid füüsikalisi jõudusid ja riske ning oskab kasutada efektiivseid lahendusi koormate kinnitamisel ja paigutamisel.
 • Teab reisijatega suhtlemise põhialuseid ning oskab rakendada kliendikeskset teenindust
 • Oskab planeerida oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reeglitele.
 • On omandanud säästlikud ja ohutud sõiduvõtted ning sõiduki tehnilise tundmise

Sealhulgas:

 • On läbinud ettevõttepraktika 56 tunni ulatuses
 • On läbinud autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite süvaõppe vastavalt EL-i määrusele 561/2006
 • On läbinud analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamise süvaõppe vastavalt VDO ja Stonerige sõidumeerikutele ning EL-i määrusele nr 165/2014
 • On omandanud liiklusohutuse, tööohutuse ja klienditeeninduse põhimõtted, esindab iseennast ja valitud ametit positiivsena ning vastutab oma töö eest.
 • On läbinud ökonoomse sõidu praktilised sõidutunnid - ecodriving

PDF 140-tunnise ametikoolituse õppekava bussijuhile

PDF D-kategooria õppekava

PDF Õppekorralduse eeskiri

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Kursuse sissejuhatus (2)

Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Veoseohutus (9)
4. päev
09:00-17:00
Bussi tundmaõppimise ja käsitsemise praktika (9)
5. päev
09:00-17:00
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)
6. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (9)
7. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Liiklusohutus (9)
8. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Säästlik sõit (9)
9. päev
09:00-15:00
Kursuse kokkuvõte ja eksam (4)