35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks

Kui autojuhil on juba olemas pädevustunnistus ühes kategoorias (näiteks veoauto) ja ta soovib teha juurde uue kategooria (nt bussijuhi) pädevuse, siis ei pea ta tegema pikka 140-tunnist ametikoolitust.

Tal on võimalik teha lühem – 35-tunnine ametikoolitus, mille hulgas on 2,5 tundi ametikoolituse õppesõitu vastava kategooriaga.

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Kui bussijuht otsustab hakata veoautojuhiks...
Kui veoautojuht otsustab hakata bussijuhiks...

Kes peab läbima 35-tunnise ametikoolituse lisapädevuse saamiseks?

  • Sellist ametikoolitust võib vaja minna tavajuhtudel siis, kui näiteks eluaeg veoautojuhina töötanud autojuht otsustab, et soovib minna nüüd tööle bussijuhina
  • Ta teeb värskelt ära D-kategooria juhiloa. 
  • Et uuele kategooriale saada ka pädevustunnistus, siis eelneva pädevustunnistuse olemasolul (veoauto) saabki ta teha 35-tunnise ametikoolituse 140-tunnise asemel.

NB! Tegemist ei ole perioodilise täiendkoolitusega, mis samuti kestab 35 tundi.

Lisapädevuse saab ära teha ka täiendkoolituse ajal, kuid siis peab:

  • C-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2009 a,
  • D-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2008 a.

Kõik, kes on saanud vastava kategooria, millele ta soovib lisa-ametipädevust, peale neid kuupäevi, peavad tegema 35-tunnise ametikoolituse lisapädevuse saamiseks.

Lisapädevuse koolitus sisaldab:

Teooria

4 päeva, millest on
-2 päeva töö- ja puhkeaja reeglite õpet
-1 päev veoseohutuse/reisijate veo loeng
-1 välipraktika päev (koormate kinnitamise õpe/bussi praktiline õpe)

Õppesõidud

2,5 tundi
Vastavalt kas siis bussiga või veoautoga.
Eesmärgiks on end teise masinaliigi eripäradega kurssi viia.
Õppesõit toimub uue mudeli veoauto Scania S500– ga (2017 a.) või bussi Scania Touring Higher’iga (2014 a.)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Väärtustab kutselise autojuhi eriala ning enda tööalast arengut, on kursis seadusandlusega, kaasaegse tehnoloogiaga, autojuhi ameti eripäradega ning mõistab autovedude olemust
  • Töötab iseseisvalt kutselise autojuhina järgides liiklusohutuse, tööohutuse, säästliku sõidu põhimõtteid, esindab iseennast ja valitud ametit positiivsena ning vastutab oma töö eest.
  • On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, käitub vastastikusel suhtlemisel toetaval viisil, on valmis juhendama ametisse tulijaid.
  • Kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja võõrkeeles.

PDF Bussijuhi lisapädevuse koolituse õppekava

PDF Veoautojuhi lisapädevuse koolituse õppekava

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
11:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
09:00-17:00
Veoseohutus/ Reisijate vedu (9)
4. päev
09:00-17:00
Koormate kinnitamine/bussi tundmaõppimine. Praktika (9)

35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks Paketid ja hinnad

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks
350 € + km

Läbin koolituse bussijuhina
Läbin koolituse veoautojuhina