Autojuhi töö- ja puhkeaja korralduse süsteem transpordiettevõttes

Mida koolitusel tehakse?

 • Koolitusel räägitakse sellest, mida on vaja teha, et autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem transpordiettevõttes korralikult tööle saaks
 • Samuti, mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll ja kuidas selleks valmistuda.
 • Lisaks õpetab koolitaja, kuidas TachoScan tarkvara abil analüüsida ja arhiveerida autojuhtide töö- ja puhkeaja andmeid ning aitab leida võimalusi töö- ja puhkeaja ressursi efektiivsemaks ärakasutamiseks ning trahviohu vähendamiseks. 
 • Anname mõned nipid ja nõuanded töö-, sõidu ja puhkeaja paremaks planeerimiseks.
 • UUS! Lisandunud nõuded seoses Mobiilsuspaketiga – juhtide kojutuleku korralduslike dokumentide haldamine.
 • UUS! IMI süsteemi kaudu teostavad kontrollid Euroopa riikide poolt
 • Lähetusreeglite kontroll: Kabotaaži ja Cross-trade vedude korral töötasude arvestus ja aruandlus
 • SMART 2 sõidumeerik - kuidas aitab lähetusreeglite aruandlust pidada

Ebateadlik ja mittekorras süsteem võib põhjustada hea maine kaotust, ootamatuid trahve ja pingeid firmas. Seda kõike saab ennetada!

Koolituse sihtgrupp:

 • Transpordiettevõtetes autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja korralduse tegelevad isikud:
 • veokorraldaja, vastutav isik, logistik, sekretär, raamatupidaja, ettevõtte juht

 

Teemad:

 • Millised on seaduslikud alused, mis reguleerivad ettevõtte vastutust autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldamisel ja andmete säilitamisel.
 • Milline peab olema autojuhtide töö- ja puhkeaja alane dokumentatsioon ettevõttes?
 • IMI lähetusdeklaratsioonide esitamise süsteem.
 • Mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll ettevõttes?
 • Kuidas näeb füüsiliselt välja salvestuslehtede, puhkelehtede, digitaalsete juhiandmete, väljatrükkide arhiveerimine?
 • Töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi mudel: andmete kogumine, analüüs, tagasiside ja koolitus.
 • Juhikaartide ja digimeeriku andmete allalaadimine – teeme kohapeal kõik läbi. 
 • Andmete arhiveerimine ja analüüs TachoScan tarkvara abil – põhilised rikkumised, rikkumiste kohta selgituste koostamine, juhtide juhendamine.
 • Mõningad olulisemad nipid, kuidas autojuhtide tööd planeerida ja efektiivsust parandada.
 • Mobiilsuspaketti nõue – juhtide Euroopast kojutuleku dokumentatsiooni nõue ja haldamine.
 • Välismaa kontrollid ja palk - kuidas arvestada kabotaaži ja cross-trade vedude töötasusid ja pidada aruandlust?

Õpiväljundid

Eesmärgiks:

 • Anda põhjalik ülevaade sellest, kuidas peaks reaalselt välja nägema autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem ettevõttes.
 • Anda vajalikud teadmised valmistumaks Tööinspektsiooni kontrolliks.
 • Näidata positiivseid mõjusid, mis kaasnevad õigesti organiseeritud töö- ja puhkeaja korraldusega: juhikaartide ja sõidumeerikute õigeaegne allalaadimine ja analüüs, autojuhi tööaja ressursi parem efektiivsus, trahviohu vähenemine, vajaliku dokumentatsiooni ja süsteemi olemasolu, mida kontrollib Tööinspektsioon.
 • Anda ülevaade Euroopa riikide kontrollidest ja lähetusreeglite nõuetest seoses kabotaaži ja cross-trade vedudega.

Tulemus:

 • Osalejad saavad reaalselt toimivad tehnikad ja teadmised töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomiseks oma ettevõttes. 
 • Osaleja omab ülevaadet põhilistest võimalustest analüüsitarkvaraga TachoScan töötamiseks.
 • Osaleja teab, milliseid autojuhi töö- ja puhkeajaga seotud dokumente on ta kohustatud pidama ning Tööinspektsioonile esitama.