Ettevõttesisene tõstukijuhi koolitus

Efektiivseim koolitus on tõstukijuhtide väljaõppe läbiviimine nende igapäevases töökeskkonnas:

  • Enne koolitust kaardistame vajadusel ära võimalikud ohukohad ja riskid, millesse tõstukijuht võib oma töös sattuda.
  • Samuti selgitame välja iga ettevõtte ja tõstukijuhi individuaalse koolitusvajaduse, mis aitab optimeerida koolituse jaoks kuluvat aega ja maksumust.
  • Koolitusel keskendume just nendele tõstukiliikidele, mida ettevõttes kasutatakse ning neile probleemidele, mida soovitakse lahendada.    

Tuleme koolitama tõstukijuhte teie ettevõttesse VÕI KOOLITA OMA TÖÖTAJAD ISE!

Soovitame ettevõttes juurutada oma tõstukijuhtide koolitusprogramm, mis tagab tõstukijuhtide pideva arengu ning seeläbi ka ohutuse ning efektiivsuse kasvu. Koolitajateks võivad olla ka oma firma koolitatud töötajad. 

Püsiklientidele pakume võimalust töötajaid koolitada programmi järgi, mis on mõeldud spetsiaalselt ainult konkreetsele firmale, sest ettevõtete iseloomud on niivõrd erinevad.

Kogu koolitusprotsessi viib läbi tööandja poolt määratud ettevõttesisene koolitatud spetsialist, kes mentorina aitab koolitatava teoreetilisi ja praktilisi oskusi arendada. Sisuliselt on tegemist ettevõtjapoolse tööalase väljaõppega.

Meie rolliks jääb sealjuures nõustamine, dokumenteerimine ja järelvalve. Aitame koolitusprogrammi ellu viia.

Koolitame eesti, vene ja inglise keeles.  

Lisaks pakume:

  • Tõstukijuhtide ohutusprogrammi väljatöötamine
  • Tõstukijuhtide motivatsiooniprogrammi juurutamine
  • Ettevõttes tõstukialase töökorralduse süsteemi loomine