Kahepäevane tõstukijuhi koolitus praktikaga (Eesti, Euroopa, Põhjamaad)

Kahepäevane tõstukijuhtide koolitus on mõeldud tõstukijuhtidele, kes soovivad lisaks teoreetilistele teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi või neile, kes senise töö käigus põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktorite poolset juhendamist. 

Esimesel päeval teoorias õpitu leiab kinnistamist ja arendamist teisel päeval praktilise õppe käigus.

Koolituse põhirõhk on suunatud koolitatava praktiliste oskuste arendamisele, mis väljendub ohutuses, efektiivsuses ja õigetes töövõtetes.

Koolitusele on oodatud täiendkooituse raames ka töökeskkonnaspetsialistid ning -volinikud. 

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Tõstukijuhtide koolitus koos reaalse praktilise õppega erinevatel tõstukitel.

 Tööandjatega kokkuleppel korraldame lisaks kahepäevasele koolitusele ka nn ühepäevast teooriakoolitust, kus praktiline õpe toimub täielikult tööandja juhendamisel. Antud koolitusel osalemiseks lepime eelnevalt kokku tingimused ja praktikakorralduse ettevõttes.

Loe lähemalt ettevõttesisese tõstukijuhi koolituse kohta

Tõstukijuhtide koolitusel saavad kõik praktiseerida erinevate tõstukitel

1. Päev (klassiõpe)

 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus
 • Tõstukite liigid ja nende ehitus: vastukaalutõstukid (elektri-, diisel-, gaasi- ja bensiinimootoriga), virnastaja, tugiratas- ja lükandmastiga tõstuk, komplekteerijad, kärud.
 • Tõstukite lisaseadmed
 • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal
 • Veoseohutus, koormate kinnitus, liikumise füüsika.
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid
 • Tõstuki ohutu juhtimine
 • Töstmiste teostamine
 • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid
 • Riske ennetava mõtteviisi kujundamine.
 • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

2. Päev (praktiliste oskuse arendamine erinevatel tõstukitel laos)  

 • Tõstukite kontroll enne tööd, töö ajal ja pärast tööd
 • Käsitlemisharjutused erinevatel tõstukitel
 • Kriitilised kohad ja sõlmed tõstuki hooldamisel
 • Kaupade ladustamine riiulitele ja riiulitelt  - praktilised harjutused
 • Õiged juhtimisvõtted, parkimine - praktilised harjutused
 • Akude laadmine, gaasiballooni vahetamine
 • Slaalom ja täppisharjutused.

Teooriaeksam, praktika eksam spetsiaalsel õpperajal

Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta ja plastikust tõstukijuhi luba.   

PDF Õppekava

Kahepäevane tõstukijuhi koolitus praktikaga (Eesti, Euroopa, Põhjamaad) Paketid ja hinnad

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

NB! Seoses käibemaksu tõusuga tõusevad ka koolituse hinnad alates 1.01.2024.

Kahepäevane tõstukijuhikoolitus
350 € + km