ADR infopäev logistikutele

ADR ehk ohtlike kaupade vedu on reguleeritud ADR reeglitega ning need on mahukad ja nüansirohked.

Autojuhtidel on võimalik ADR-alaseid teadmisi omandada ADR koolitusel, kuid logistikutel see võimalus praktiliselt puudub.

Siiski just logistikutel (veokorraldajatel) on äärmiselt vajalik oma kaupu ja autojuhte planeerides reeglitega arvestada. Kasvõi näiteks sellega, et kas teatud vedude puhul peab autojuhil olema ADR tunnistus või siis mitte.

Oleme loonud just logistikutele uue ADR i infopäeva, mida võib nimetada ka koolituseks. Kõik, kes pole otseselt roolis, kuid tegelevad erinevate kaupade logistikaga, on infopäevale oodatud.

Infopäeval saab esitada vabalt küsimusi meie spetsialistidele, mis vastuseta ei jää.

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Teemad:

 • Sissejuhatus;
 • Lühiülevaade ADRi olemusest ja põhimõte;
 • Logistikute töövahendid, tabel 3.2;
 • Saatja-vedaja-saaja rollid, kohustused ja vastutused;
 • Väikestes kogustes ohtlike veoste vedu e. vabapiir e. 1000 punkti;
 • Piiratud koguses vedu ja erandkogus;
 • Dokumentatsioon;
 • Erandid

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • omab lühiülevaadet ADRi olemusest ja põhimõttest
 • teab logistikute töövahendeid, tabelit 3.2;
 • teab saatja-vedaja-saaja rolle, kohustusi ja vastutust;
 • on kursis väikestes kogustes ohtlike veoste veo e. vabapiiriga (1000 punkti);
 • teab piiratud koguses veo ja erandkoguste eripärasid;
 • tunneb dokumentatsiooni ja erandeid;
 • on kursis 2023 aasta muudatustega.

Infopäeva viib läbi Autosert Kompetentsikeskuse uus ADR-i koolitaja Riina Lohk. Riina on töötanud aastaid ADR vedusid teostavas transpordifirmas ning omab otsest kokkupuudet erinevate ADR vedude logistika organiseerimises. 

Autosert´i tõi teda soov aidata kaasa ka transpordifirmades logistikute ADR alaste teadmiste parandamises - just seda ta nüüd infopäevade kaudu tegema hakkabki.

Lisaks koolitab ta alates 2023.-st aastast autojuhte, kes osalevad ADR täiend- ja baaskoolitustel.

Riina arendab ennast pidevalt ADR valdkonnas ning on alati avatud tegelema ka eraldi individuaalselt transpordifirmade küsimustega

Meie inimesed

ADR infopäev logistikutele Paketid ja hinnad

ADR infopäev logistikutele
90 € + km