Missioon, visioon ja väärtused, mille eest Autosert seisab

TÄIESTI UUEL TASEMEL KOOLITUSED!

VISIOON

OLEME EESTVEDAJAD MAANTEETRANSPORDIGA SEOTUD ISIKUTE OHUTUSE, EFEKTIIVSUSE, TEADLIKKUSE ARENDAMISEL

MISSIOON

MUUDAME MAANTEEL LIIKLEMISE OHUTUMAKS IGA LIIKLEJA JAOKS

MEIE TEGEVUSED 

  • Koolitame ja arendame aastas tuhandeid kutselisi autojuhte (veoautojuhid ja bussijuhid) olema säästlikud, efektiivsed, ametialaselt professionaalsed
  • Õpetame algajaid autojuhte liikluses paremini aru saama suurtest masinatest ja nende juhtidest, et paraneks liiklusohutus läbi nende omavahelise koostöö
  • Arendame oma kompetentsikeskuse töötajate, koolitajate, sõiduõpetajate teadmisi ja oskusi pidevalt, et saavutada professionaalsuse tipptase kõiges, mida me teeme

MEIE OLEMUS

ÕPPIMISTAHE

Kuna me soovime ise pidevalt õppida, arenenda ja uusi teadmisi omandada, on meie juurde oodatud need, kellel sama soov. Kuid, suudame sütitada ka need, kellel esialgu õppimisvaim puudub.

PRAKTILISUS

Me pakume koolitusi, mis on praktilised. Selleks mõtleme välja, ehitame, katsetame, võtame kasutusse järjest uusi õppevahendeid, stende, aparaate, masinaid, tehnoloogilisi lahendusi, et õppimise kaudu tekiks reaalne oskus midagi ära teha. Praktilisus pärineb päriselust, millega on meie koolitajad hästi kursis.

KAASAHAARAVUS

Meie koolitused on kaashaaravad. See tähendab, et inimesed ei igavle ega maga, vaid on pidevalt huvitatud seisundis. Põnevus ja huvitavus on seisundid, milles inimene on uuele informatsioonile
vastuvõtlikum. Õppimine ei ole tüütu, vaid kasulik investeering oma aja veetmisse.

PÄDEVUS

Kutselisi autojuhte koolitavad inimesed, kellel on olemas reaalne töökogemus veoautojuhina või bussijuhina. Sellele lisandub pidev iseseisev ametialane ja isikliku esitlusvõimekuse arendamine. See tagab, et koolitused on nii sisu- kui ka selle edasiandmise poolest pädevad.

HOOLIVUS

Me hoolime. Õpilastest, oma töötajatest, liiklusohutusest – kõigest millega kokku puutume ja kellega koos asju ajame. Seda on öelnud meile meie kliendid.