Missioon, visioon ja väärtused, mille eest Autosert seisab

VISIOON

Oleme eestvedajad maanteetranspordiga seotud isikute ohutuse, efektiivsuse ja teadlikkuse arendamisel

MISSIOON

Muudame maanteel liiklemise ohutumaks iga liikleja jaoks

MEIE TEGEVUSED 

  • Koolitame ja arendame aastas tuhandeid kutselisi autojuhte (veoautojuhid ja bussijuhid) olema säästlikud, efektiivsed, ametialaselt professionaalsed
  • Õpetame algajaid autojuhte liikluses paremini aru saama suurtest masinatest ja nende juhtidest, et paraneks liiklusohutus läbi nende omavahelise koostöö
  • Arendame oma kompetentsikeskuse töötajate, koolitajate, sõiduõpetajate teadmisi ja oskusi pidevalt, et saavutada professionaalsuse tipptase kõiges, mida me teeme.

VÄÄRTUSED

INNOVAATILISUS

Meid ümbritsev keskkond muutub kiiresti. Peame oluliseks pidevat arengut ja ajaga kaasas käimist. Kaasaegsete teadmiste parima edasiandmise nimel tegeleme süsteemselt ka enda kompetentside arendamisega. Oleme kursis valdkondlike seadusemuudatustega ja kasutame õppetöös kõige uuemat tehnikat, alates veokitest ja haagistest kuni õppesimulaatoriteni. Arendame uusi õppemeetodeid, et pakkuda põnevaid ning kaasahaaravaid koolitusprogramme. Rakendame kõiges tänapäevast lähenemist, et luua homseid oskusi.

JÄTKUSUUTLIKKUS

Tehnoloogia on andnud transpordisektorile võimaluse paljusid protsesse automatiseerida, mõõta, parendada. Tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks vajalike oskuste omandamine toimub läbi kaasaegse, praktilise ja mõtestatud koolitusprogrammi. Meie õppe läbinud osalejad mitte ainult ei saa kaasaegse tehnoloogiaga hakkama, vaid näevad selle kasutamises ka uusi võimalusi keskkonnaalase-, majandusliku- ja sotsiaalse arengu tagamiseks.

EFEKTIIVSUS

Eesmärk, mille poole pürgib tänases konkurentsiolukorras ja sisendhindade tõusu valguses iga ettevõte. Aitame oma klientidel rakendada ecodriving'u võimalusi, et kuludelt kokku hoida. Tunneme detailideni töö- ja puhkeaja seadust ning näitame koolitusprotsessi käigus, kuidas reeglite tundmine annab juhile tõhusad lahendused ja parimad võimalused oma tööaega maksimaalselt ära kasutada.

OHUTUS

Ohutus on ühiskonna kestlikkuse alus ning soovime muuta maanteel liiklemise ohutumaks iga liikleja jaoks. Kutseline autojuht osaleb igapäevaselt tundide kaupa liikluses ning mõistame oma rolli olulisust, et anda meie õppe läbinud juhtidele kaasa parimad teadmised ning praktilised oskused alates hoiakutest ja teistega arvestamisest kuni ohtlike veoste transportimise ja ohutu koormakinnituseni.