35-tunnine täienduskoolitus (veoautojuht, bussijuht)- kood 95

Praktiline, kaasahaarav, kasulik - investeering. Mitte kulu.

50% Eesti kutselistest autojuhtidest eelistab oma täiendkoolituse läbida Autosert´is. Miks?

Sest me kohtleme autojuhte lugupidamise ja austusega. Me mõistame autojuhi elu ja vajadusi. Me aitame autojuhil keerulised asjad lihtsasti arusaadavaks teha. Rõõmuga!

Aga, Sa pead arvestama sellega, et teeme asjad selgeks põhjalikult. Ja see eeldab, et oled valmis õppima, kaasa töötama ja viid ennast koolituse ajaks taas „õppimise lainesse“. See on põnev!

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Tere tulemast AutoSert‘i 35-tunnisele, täiesti uuel tasemel, täienduskoolitusele!

Täienduskoolitus on mõeldud veoautojuhile või bussijuhile, kelle olemasolev pädevustunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.

35-tunnise täienduskoolituse saavad teha ka need, kes teevad pädevustunnistust esimest korda ning nende C-kategooria juhtimisõigus on saadud enne 10.09.2009 a. või D-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2008 a.

Me arendame pidevalt oma koolitajate teadmisi ja oskusi Euroopa parimates kompetentsikeskustes.

 See tagab, et:

 • teadmised, mida õpetame, on kõige usaldusväärsemad
 • õppemeetodid, mida kasutame, on kõige kaasaegsemad
 • oskused, mida edasi anname, on kõige kasulikumad

Meil on 40 digitaalse sõidumeeriku õppesimulaatorit VDO ja Stoneridge.

Autojuhid, kes meie koolitustel on käinud, ütlevad – see oli nende esimene tõeline sõidumeerikute õpe. Enamus autojuhte on digitaalset sõidumeerikut õppinud omal käel või sõbra juhendamisel. See on jätnud teatud lüngad sisse ja juht võib väga kergelt sõidumeeriku kasutamisel trahvi sisse genereerida. Me näitame koolitusel täpselt ära, mis juhtub kui sõidumeerikut ei kasutata õigesti, kuid kui lihtne on õppida kõik õigesti selgeks. Simulaatoritel saab turvaliselt proovida, katsetada, õppida ja asju vussi keerata. Päriselus ei saa.

Klassiruumis õppimiseks oleme välja arendanud lihtsasti mõistetava koormate kinnitamise õppemooduli. Koolitaja kasutab veosefüüsikast arusaamiseks spetsiaalset hõõrdeteguri simulaatorit ja videoõpetusi. Teeme osalejale lihtsalt selgeks, mis on XL-haagis ja kuidas võimalikult väheste rihmadega kaup nõuetekohaselt kinni panna. Õppemeetodid on välja arendatud Saksamaa koolitajate eeskujul. 

Meie kood 95 ametikoolitused baseeruvad neljal meie kõige tugevamal kompetentsil:

 • Autojuhi töö- ja puhkeaeg + digitaalne sõidumeerik – unikaalne õpe simulaatoritel
 • Veoseohutus – koormate kinnitamine kiirelt, lihtsalt, ohutult – täiesti uus lähenemine
 • Ecodriving – kriitiline võimalus ettevõtte ellujäämiseks
 • Liiklusohutus – tark autojuht suudab liiklusohutust parandada – Sind oodatakse koju.

Kui kaua koolitus kestab?

35-tunnine koolitus viiakse läbi 4 päevaga.
Koos saab teha ka veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitust.
Koolituse toimumise ajad leiad koolituskalendrist.

Kuidas pädevustunnistuse kätte saab?

Pärast meie juures edukalt tehtud koolitust on Sul õigus Transpordiametist taotleda esmakordne või uus pädevustunnistus.
Pädevustunnistus on plastikust koos Sinu pildiga ning see kehtib rahvusvaheliselt üle kogu EL-i.
Transpordiametis tuleb täita taotlus ning tasuda vastav riigilõiv (33 eur). Siis läheb ca 1-2 nädalat pädevustunnistuse kättesaamiseni aega.

Alates 01.06.2018 lisatakse juhiloale ametikoolituse läbimisel kood 95, mis tõendab EL-is kutselise autojuhi pädevust.
Selleks tuleb load Transpordiametis ära vahetada (20 eur).
Pädevustunnistust eraldi plastikuna sellisel juhul taotlema ei pea.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab aru autovedude korraldamise põhimõtetest, õigustest ja  vastutusest
 • Oskab koostada kvaliteetselt reisijate ja veostega seotud dokumentatsiooni
 • Tunneb ja oskab kasutada uusi sõidumeerikuid
 • Oskab kavandada oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reelitele
 • Oskab oma tegevusega mõjutada liiklusohutust, tööohutust
 • Mõistab veose liikumise füüsika aluspõhimõtteid ja oskab koormate kinnitamisel kasutada efektiivseid lahendusi
 • Oskab ennast kaitsta ja seista konstruktiivselt oma õiguste eest
 • Tunneb kliendikeskse suhtlemise alustalasid ning oskab käituda erinevates situatsioonides tulemuslikult

Õppes kasutatav seadusandlus:

 • Autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid: süvaõpe, EL-i määrus 561/2006, Liiklusseadus peatükk 5.
 • Sõidumeerikute kasutamise süvaõpe, EL-i määrus 165/2014
 • Veoste laadimise süvaõpe vastavalt standardile 12195-1:2010
 • Autoveoseadus, EL-i määrused 1071, 1072 ja 1073/2009

PDF Bussijuhi täienduskoolituse õppekava

PDF Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
09:00-17:00
Autovedude korraldus ja logistika (5)
Kindlustused ja vastutus (2)
Töö- ja puhkeaeg (2)
2. päev
09:00-17:00
Autovedude korraldus ja logistika (1)
Sõidu- ja puhkeaja süvendatud käsitlemine. Sõidumeerikute praktika (8)
3. päev
09:00-17:00
Veoseohutus- koormate kinnitamine ja laadimine (7)
Tööõiguse alused (2)
4. päev
09:00-16:00
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (4)
Töökeskkond ja liiklusohutus (4)

Autosert´i professionaalsed koolitajad on Sinu teenistuses ja annavad oma parima, et see 35 tundi ja 4 päeva oleks Sinu jaoks tõeliselt kasulik investeering ja elu parim koolituskogemus!

Meie koolitajad sõidavad ja töötavad ka ise veoautodega Euroopas. Seetõttu mõistame seda, kuidas luua õppemeetodeid ja sisu, mida koolitustel kasutada, et just see õige vajalik teadmine, mida päriselt autojuht vajab, edasi anda. 

Töö- ja sõidukogemus on omandatud Šveitsis, Saksamaal, Poolas, Prantsusmaal, Hispaanias, Norras, Soomes, Rootsis, Iirimaa-Šoti-Inglismaa reisidelt. Ja see kestab pidevalt!

Meie koolitajad läbivad iga-aastaselt erinevaid täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal ning annavad need teadmised suure rõõmuga koolitustel autojuhtidele edasi.

Meie inimesed