140-tunnine veoautojuhi või bussijuhi ametikoolitus alustajatele- kood 95

See on kõige praktilisem koolitus alustavale autojuhile Eestis!

Tipptasemel sõidukid, professionaalsed koolitajad ja unikaalsed Autosert´i poolt välja töötatud õppemeetodid - see on see, miks 50% Eestis alustavatest autojuhtidest teeb koolitust just meie juures.

Autosert 140-tunnine ametikoolitus on kiireim võimalus saada kutseliseks autojuhiks.

Alusta juba täna! Pane end koolitusele kirja ja loodame Sulle juba varsti öelda: "Tere tulemast Eesti kutseliste roolikeerajate perre!".

Autosert (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Tere tulemast AutoSert’i 140-tunnisele, täiesti uuel tasemel, ametikoolitusele alustajatele!

Kes peab tegema 140-tunnise ametikoolituse?

 • Autojuht, kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba.
 • NB! Alusõppest ehk 140-tunnisest ametikoolitusest on vabastatud need, kelle C-kategooria on välja antud enne 10.09.2009 aastat või D-kategooria enne 10.09.2008 aastat. Nemad võivad teha 35-tunnise täienduskoolituse.

Ametikoolituse eesmärgiks on:

 • autojuhi ametialane ettevalmistamine töötamaks autojuhina tasu eest
 • põhjalike teadmiste ja oskuste andmine juhi igapäevasteks tegevusteks
 • ohutute ja keskkonnasäästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks

Pakume kahes erinevas formaadis koolitust:

 • 140-tunnine koolitus, millest 56 tundi toimub praktikana õpilase enda poolt leitud transpordifirmas, 84 tundi koos õppesõiduga meie juures.
 • 140-tunnine koolitus, millest kõik tunnid toimuvad meie juures.

Kursus sisaldab spetsiaalset individuaalset sõiduõpet bussi või veoautoga.

 • Kui CE-kategooria load olemas, saab õppesõitu teha Scania S500-ga- ainulaadne võimalus Eestis!

Alusta oma kutselise autojuhi elu Autosert Kompetentsikeskusest!

Iga koolitusel osaleja saab kaasa väärtusliku autojuhi stardipaketi:

 • Autosert kood 95 koolituse sertifikaat (Cetificate of CPC training, code 95);
 • + soodushinnaga (-50%)  ADR koolituse;
 • + tasuta nõu ja abi peale koolitust (kui tekib küsimus, mure, probleem - oleme Sinu jaoks alati olemas, et leida lahendus).

Kuidas pädevustunnistuse kätte saab?

 • Peale meie juures edukalt tehtud koolitust on Sul õigus Transpordiametist taotleda pädevustunnistus.
 • Pädevustunnistus on plastikust koos Sinu pildiga ning see kehtib rahvusvaheliselt üle kogu EL-i. Transpordiametis tuleb täita taotlus ning tasuda vastav riigilõiv (33 eur). Siis läheb ca 1-2 nädalat pädevustunnistuse kättesaamiseni aega.

PS! Alates 01.06.2018 lisatakse juhiloale ametikoolituse läbimisel kood 95, mis tõendab EL-is kutselise autojuhi pädevust. Selleks tuleb load ära vahetada. Pädevustunnistust eraldi plastikuna sellisel juhul taotlema ei pea.

Sinu uuele juhiloale märgitakse ''kood 95'', mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas.

Meie autojuhi ametikoolitused baseeruvad neljal meie kõige tugevamal kompetentsil:

1. Autojuhi töö- ja puhkeaeg + digitaalne sõidumeerik. Täiesti unikaalne õpe Eestis, autojuhi jaoks üks olulisemaid teadmisi.

2. Veoseohutus – koormate kinnitamine lihtsalt, odavalt, efektiivselt. Uued õppemeetodid ja lähenemised.

3. Ecodriving – säästlik sõiduviis rasketehnikaga. Väärtus, mis tähendab otsest rahalist kasu nii ettevõttele kui Sulle.

4. Liiklusohutus – õpetus ellujäämisest, tervise säästmisest ja teistele eeskujuks olemisest. 

Nende kõikide kompetentside suurepärane omandamine muudab Sind väärtuslikuks töötajaks, kes võib küsida oma töö eest kõrgemat tasu, kui teised.

Selle tõestuseks on Sulle väljastatud AutoSert kood 95 Sertifikaat.

140-tunnine ametikoolitus koosneb kolmest osast:

Teooria

Maht kokku 74 akadeemilist tundi, millest:
-6 päeva loenguid Interneti teel, otseülekandena
-2 praktilist õppepäeva klassis: sõidumeerikute praktikum ning koormakinnitamise süvaõpe/praktiline bussiõppe päev
-1 kokkuvõtte ja eksamipäev kursuse lõpus

Praktika

Maht kokku 56 akadeemilist tundi.
Võimalik läbida kahte moodi:
1. Ettevõttes (enda poolt valitud):
See on nagu töövarjuks olemine
Olenevalt ettevõtte iseloomust saab praktikal:
-sõita teise juhiga kaasas
-tutvuda dokumentatsiooniga
-osaleda koormate laadimisel/kinnitamisel jms.
-Praktikal olles võib ka Eestisiseselt ise sõita, kui on olemas vastava kategooria juhtimisõigus, digimeerikus Sinu juhikaart ning kehtiva kood 95-ga juhendaja kõrval.
-Praktika kohta tuleb täita praktikapäevikut, mille kursuse alguses e-mailile saadame.
2. Meie lektoritega klassipraktika raames

Õppesõidud

Maht kokku 10 akadeemilist tundi.
Viiakse läbi meie juhendaja ja meie masinaga
Sõiduajad saab ise kokku leppida sõiduõpetajaga individuaalselt

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Tunneb autovedude korralduse põhimõtteid, õiguseid ja vastutust
 • Oskab vormistada kvaliteetselt reisijate- ja veoseveoga seotud dokumentatsiooni
 • Oskab kasutada sõidumeerikuid korrektselt ning sõidukeid üleüldiselt heaperemehelikult ja säästlikult
 • Mõistab autojuhi ameti olemust, töökorraldust, palgapoliitikat, seadusandlust
 • Tunneb säästliku sõidu võtteid ning oskab mõjutada positiivselt liiklusohutust
 • Mõistab veose liikumise aja tekkivaid füüsikalisi jõudusid ja riske ning oskab kasutada efektiivseid lahendusi koormate kinnitamisel ja paigutamisel.
 • Teab reisijatega suhtlemine põhialuseid ning oskab rakendada kliendikeskset teenindust
 • Oskab planeerida oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reeglitele.
 • On omandanud säästlikud ja ohutud sõiduvõtted ning sõiduki tehnilise tundmise

Sealhulgas:

 • On läbinud ettevõttepraktika või klassipraktika 56 tunni ulatuses
 • On läbinud autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite süvaõppe vastavalt EL-i määrusele 561/2006
 • On läbinud analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamise süvaõppe vastavalt VDO ja Stonerige sõidumeerikutele ning EL-i määrusele nr 165/2014
 • On läbinud veoste laadimise praktilise õppe vastavalt standardile 12195-1:2010
 • On läbinud ökonoomse sõidu praktilised sõidutunnid - ecodriving

PDF Bussijuhi ametikoolituse õppekava

PDF Veoautojuhi ametikoolituse õppekava

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Kursuse sissejuhatus (2)

Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Veoseohutus (9)
4. päev
09:00-17:00
Koormate kinnitamise praktika/Bussi praktiline õppepäev (9)
5. päev
09:00-17:00
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)
6. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (9)
7. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Liiklusohutus (9)
8. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Autojuhi dokumentatsioon, logistika, koostöö (9)
9. päev
09:00-15:00
Kursuse kokkuvõte ja eksam (6)
Sind koolitavad uue ajastu koolitajad

Autosert Kompetentsikeskuses koolitavad alustavaid autojuhte sõna otseses mõttes uue ajastu koolitajad - professionaalid, kes teavad, mida tähendab rahvusvaheline transport.

Meie koolitajad sõidavad ka ise veoautojuhtidena Euroopas ning teavad elu-olu väga hästi. Õppides Autosert’is räägid sa praktikutega, mitte teoreetikutega.

Enamus meie koolitajatest käivad igal aastal ise veoautojuhtidena Euroopas kaupa vedamas ja seda selleks, et koolitus oleks võimalikult kasulik just Sulle, kes vajab nõu, julgustamist, kogemust ning tuge esimeste sammude tegemisel ja ka pärast koolitust. Koolitustele kaasatakse ka teisi oma ala spetsialiste.

Oleme töökogemused omandanud kaubavedudel Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Poolas, Eestis, Soomes, Rootsis, Norras ning Iiri-Šoti-Inglismaa reisidelt. Anname oma kogemused Sulle edasi kaasaegsete meetoditega. Ja mis põhiline - rõõmuga!

Meie inimesed