Laevale peale ja mahasõiduks puhkeaja katkestamine

06.02.2017

Laevale peale ja mahasõiduks puhkeaja katkestamine

Meie ametikoolitustel on alati üks oodatumaid teemasid laevale sõiduks või sealt maha sõiduks puhkeaja katkestamine.

Koolitustel selgub, et „laevareegel“ on autojuhtidel selge vaid osaliselt ja paljud ei kasuta selle täit potentsiaali ja võimalusi enda jaoks ära. Või siis jällegi vastupidi – rikutakse reeglit ise seda teadmata. Kuna teema on oluline ning sellega seoses on alati palju küsimusi, siis siit artiklist peaks põhilistele küsimustele saama vastused.

Loe hoolikalt ja võta selleks aega.

Mida ütleb seadus?

Üldjuhul peab puhkeaeg olema katkematu, kuid laevale sõiduks ja sealt mahasõiduks on seda lubatud katkestada. Puhkeaja katkestamist laevale või sealt mahasõiduks käsitleb määrus 561/2006 artikkel 9 punkt 1, mis ütleb lihtsustatult järgmist:

 • katkestada on lubatud AINULT regulaarset ööpäevast puhkeperioodi
 • puhkeperioodi tohib katkestada maksimaalselt kahel korral (mõeldud on siin peale ja mahasõitu)
 • katkestuse kogukestus ei tohi ületada ühte tundi
 • puhkeperioodi ajal peab juhil olema juurdepääs magamis või lamamisasemele (kajutikoht)

Lisaks on seadusandja (EL) andnud välja „laevareegli“ kohta selgitava märkuse nr 6. Põhilised lisaselgitused on järgmised:

 • Katkestustele kulunud aeg ei tohi mitte mingil juhul vähendada regulaarset ööpäevast puhkeperioodi.
 • Ööpäevane puhkeperiood võib kesta ka kauem, kui 11 tundi, kuid 11 tunnine puhkeaeg tuleb ära teha 24 tunni jooksul alates eelmise ööpäevase puhkeperioodi lõpust.
 • “Laevareeglit” ei saa kasutada lühendatud ööpäevase ega lühendatud ja regulaarse iganädalase puhkeaja korral.

Kui juhil puudub magamis või lamamisase?

Kui laeval viibimise ajal ei ole tagatud juhile juurdepääs magamis- või lamamisasemele, siis tuleb seda laeval viibimise aega käsitleda valmisolekuajana  . See on kirjas direktiivis 2002/15/EÜ artikkel 3 alapunktis b. Magamis- või lamamisasemena ei lähe arvesse sõidukis olev magamisase. Näiteks Saaremaa või Hiiumaa laevadega ülesõit on valmisolekuaeg . Sõit laevaga Soome, Saksamaale, Rootsi jne, kus juhil on ka kajutikoht olemas võib märkida puhkeajaks   ning seega saab kasutada ka „laevareeglit“.

Mida tähendab regulaarne ööpäevane puhkeperiood?

See puhkeperiood, mille ajal tohib „laevareeglit“ kasutada, on kõige olulisem asi, mida tuleb teada. Nimelt mitte igat puhkeaega ei tohi katkestada, vaid AINULTREGULAARSET ÖÖPÄEVAST PUHKEAEGA“! Selleks tuleb teada mõistet. Määrus 561/2006 artiklis 4 kirjas oleva mõiste kohaselt on regulaarne ööpäevane puhkeperiood:

 • vähemalt 11 tunnine katkematu puhkeperiood, või
 • kahte ossa jaotatud puhkeperiood, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolme tunni pikkust katkematut ajavahemikku (suvalisel ajal puhkeaeg juba käimasoleva tööpäeva sees) ja teine osa vähemalt üheksa tunnist katkematut ajavahemikku (3+9 tundi).

NB! Autojuhil on lubatud 3 korda „autojuhi töönädala“ jooksul teha ka lihtsalt 9 tunniseid ööpäevaseid puhkeperioode, mida nimetatakse „lühendatud ööpäevaseks puhkeperioodiks“. Seda puhkeperioodi katkestada „laevareegliga“ ei tohi.

Jäta meelde! Nii 11 kui ka 3+9 lähevad mõiste „regulaarne ööpäevane puhkeperiood“ alla.

„24-tunni reegel“

Mitte ainult puhkeaja miinimumajad (11 või 3+9) ei ole tähtsad, vaid see, et regulaarne puhkeaeg peab olema täies ulatuses kätte saadud 24 tunni jooksul alates tööpäeva algusest. Seda reeglit käsitlen ma väga põhjalikult autojuhi ametikoolitusel. Seaduses on see kirjas määruses 561/2006 artikkel 8 alapunkt 2.

Lühidalt: alati, kui algab tööpäev (seaduse tähenduses siis, kui lõpeb puhkeaeg), siis selsamal ajahetkel käivitub alati ka 24 tunnine ajatsükkel, mille sisse peab kindlasti puhkeaeg ära mahtuma. See 24 tunni tsükkel on alati liikuv, mitte fikseeritud ja see võib iga päev alata erinevatel aegadel sõltuvalt sellest, millal autojuhil nõuetekohane puhkeaeg tehtud sai ja tegelikult tööpäev pihta hakkas.

NB! Kahe juhiga sõites käivitub tööpäeva alguses alati 30-tunnine ajatsükkel, mille sisse peab kindlasti jääma vähemalt 9 tunnine puhkeaeg.

Jäta meelde! Regulaarne ööpäevane puhkeaeg (11 või 3+9) peab olema täies mahus kätte saadud 24 tunni jooksul alates tööpäeva algusest!

NB! Puhkeaeg võib alati kesta ka kauem, kuid mitte vähem.

Näide 1: 11 tundi on 24 tunni sees puhatud.

Kuidas laevale peale ja mahasõiduks puhkeaega katkestada? Ametikoolitus OÜ.

Kuidas laevale peale ja mahasõiduks puhkeaega katkestada? Ametikoolitus OÜ.

Näide 2: 3+9 tundi on 24 tunni sees puhatud.

Kuidas laevale peale ja mahasõiduks puhkeaega katkestada? Ametikoolitus OÜ.

Kuidas laevale peale ja mahasõiduks puhkeaega katkestada? Ametikoolitus OÜ.

NB! „Tööpäev“ ei ole sama mõiste mis on tööaeg („rool“ + „vasarad“). „Tööpäev“ on kahe ööpäevase puhkeperioodi vaheline aeg. Max 24-9=15 tundi.

Laevale peale ja mahasõiduks puhkeaja katkestamine – 11 tundi.

Nüüd vaatleme siis regulaarse ööpäevase puhkeaja katkestamist laevale peale ja maha sõiduks, kui puhkeaja katkestus toimub 11-tunnises puhkeajas. Reegel ütleb:

“juht tohib regulaarset ööpäevast puhkeperioodi katkestada mitte rohkem, kui kahel korral teiste tegevustega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi”.

Näide puhkeaja katkestamisest laevale peale ja maha sõiduks ühe juhi režiimis. EST-FIN.

Pea meeles! regulaarne puhkeaeg peab olema täies ulatuses kätte saadud 24-tunni jooksul alates tööpäeva algusest. Näite peal A+B+C summa peab kokku andma 11 tundi 24 tunni sees.

Kui Sa planeerid peale- ja maha sõiduks kuluvale ajale 1 tunni, siis ei tohi tööpäeva pikkus üksinda sõites olla rohkem, kui 12 tundi.  Kui tööpäev on siiski pikem ja katkestused kestsid kokku ühe tunni, siis tekib rikkumine sisse.

Pea meeles! Puhkeaja katkestuste aeg (max 1 tund) ei kuulu puhkeaja hulka, vaid selle aja võrra lükkub puhkeaja täis saamine edasi. Seega ohutu sadamasse jõudmise aeg (tööpäeva pikkus) on 12 tundi.

Pea meeles! Uus tööpäev võib alata siis, kui nõuetekohane puhkeaeg on täis saanud.

3+9 ehk kahes osas tehtud puhkeaja katkestamine – autojuhi võimalus!

Kasutamata potentsiaal ja võimalused peituvad teises regulaarse ööpäevase puhkeperioodi tegemise võimaluses ehk 3+9. Olgu lisaks öeldud, et 3+9 variandi kasutamine võimaldab tavaolukorras alati autojuhil kuni 15 tunnist tööpäeva teha ja ka sellisel juhul, kui 3 korda „töönädalas“ lubatud 9 tunnine lühendatud ööpäevane puhkeaeg on kõik ära kasutatud. Niiet, kui saad päeval 3 tundi puhkeaega vahele teha on see Sinu jaoks märgilise tähendusega. Vaatleme nüüd aga 3+9 „laevareegli“ kasutamist.

3+9 on regulaarne ööpäevane puhkeaeg. Mõlemad osad nii 3 kui ka 9. See on tervik. Seega võib „laevareeglit“ kasutada kogu regulaarse ööpäevase puhkeperioodi ajal ehk nii 3 tunnises osas kui ka 9 tunnises osas. Kogu terviku peale on kokku ikka maksimaalselt 2 katkestuse võimalust. Mitte 2 katkestust kummagile puhkeperioodile.

Katkestused võib teha omale sobival ajal näiteks nii:

 • 2 katkestust 3-tunnises puhkeajas. Siis enam 9 tunnist osa katkestada ei saa.
 • 1 katkestus 3-tunnises puhkeajas ja 1 katkestus 9-tunnises puhkeajas.
 • 3-tunnine on ilma katkestuseta ja 2 katkestust saab teha 9 tunnises puhkeajas.

NB! 3+9 variandi korral võib tavajuhul tööpäeva pikkus olla max 15 tundi. Sama on ka laevareegli kasutamise puhul, kuid puhkeaja katkestuse kestuse võrra tuleb siiski puhkeaega varem alustada, et 24 tunnise tsükli sees saaks ka 9 tunnine reaalne puhkeaeg võetud. Seega tööpäeva pikkus võib olla 14-15 tundi sõltuvalt sellest kui pikalt laevale peale või maha sõit aega võtab. Seda tuleb muidugi ette planeerida ja eks kogemus on see kõige parem planeerija. 

Näide 1: puhkeaja katkestamisest 3+9 puhkeaja korral.  2 katkestust 9-tunnises osas:

Kui tavalist 9 tunnist lühendatud ööpäevast puhkeperioodi katkestada ei tohi, siis 3-tunnise puhkepausi olemasolul võib ka 9 tunnist osa katkestada, sest siis on tegemist regulaarse ööpäevase puhkeperioodiga.

Näide 2: puhkeaja katkestamine 3+9 puhkeaja korral. 1 katkestus 3-tunnises ja 1-katkestus 9-tunnises osas.

Pea meeles! Kui teed ühe katkestuse 3-tunnises osas, siis on Sul veel jäänud ühe katkestuse tegemise võimalus 9-tunnises osas. Kokku nende mõlema katkestuse ajaline kestus võib olla max 1 tund.

Pea meeles! Kui kolm tundi on Sul päeval puhkeaega tehtud, siis tööpäeva pikkus võib olla 14 kuni 15 tundi ning laevareeglit võid katkestada ka 9 tunnises puhkepausis. Tasub jälgida seda, et kui oled puhanud 2:55, siis kas saaksid veel 5 minutit puhata? Kui jah, siis on see igati mõistlik – teha ära 3-tunnine puhkepaus.

Pea meeles! Katkestatud aeg – max 1 tund, ei kuulu puhkeaja hulka. Seega ohutu sadamasse jõudmise aeg ehk tööpäeva pikkus on 14 tundi.

Sellel reeglil on veel mitmeid eri variatsioone võimalik teha. Kes soovib end viia asjadega väga süvitsi kurssi, siis olete oodatud meie autojuhi ametikoolitustele, mis toimuvad iga kuu Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Koolitusel joonistan ma erinevad variandid omakorda lahti ning loome seoseid reaalsete situatsioonidega.

Kui sõit toimub kahe juhi režiimis – kuidas siis „laevareeglit“ saab kasutada?

Et kasutada laevareeglit kahe juhiga sõidu puhul, tuleb ka siin arvestada seda, et katkestust saab teha vaid regulaarse ööpäevase puhkeperioodi ajal. Mõiste jääb siin mõisteks. Kui kaks juhti sõidavad, siis nad ei pea mitte 24 tunni jooksul oma puhkeaega ära tegema, vaid 30 tunni jooksul alates tööpäeva algusest. Tavaolukorras võib see puhkeaeg olla alati 9 tundi ja nii saab tööpäeva pikkus olla maksimaalselt 30-9= 21 tundi.

Kuid kui on soov puhkeaega katkestada, siis siin peab see siiski olema kas 11 tunnine või 3+9 tunnine puhkepaus 30-tunnise ajatsükli sees ehk tuleb teha seesama regulaarne puhkeaeg, mis ühe juhi režiimi korral.

Seega ohutu sadamasse jõudmise ja samas ka tööpäeva pikkuse aeg on 18 tundi. 30-11h(puhkeaeg)-1h(katkestus kokku)= 18 tundi.

Pea meeles! Kui tavaolukorras saab kahe juhiga sõidu ajal teha kõik puhkeajad 9-tunnised, siis „laevareegli“ rakendamise korral peab puhkeaeg välja andma 11 või 3+9, ja seda 30 tunnise ajatsükli sees.

Kas laeval saab teha lühendatud 9-tunnist puhkeaega?

Saab ikka. Kui laevasõit ise kestab üle 9 tunni ning katkematut puhkeaega tekib 9 tundi. Peab arvestama, et 9 tundi puhkeaega peab jääma 24-tunnise ajatsükli sisse, mis käivitus tööpäeva algusest.

Kas iganädalast puhkeaega saab katkestada laevale sõiduks ja mahasõiduks?

Nagu ülalpool on mainitud, saab „laevareeglit“ kasutada ainult regulaarse ööpäevase puhkeperioodi ajal (11 või 3+9). Iganädalane puhkeperiood on vähemalt 24 tundi ja peab olema katkematu. Samas on Poola kohtust läbi käinud juhtum, kus tõlgendati selline olukord nõuetele vastavaks, kui katkestus toimus 24-tunnise ajatsükli sees, mis algas tööpäeva algusest („24-tunni reegel“).

Euroopa Komisjoni suunise nr 6 kohaselt ei ole aga iganädalase puhkeaja katkestamine laevale peale ja maha sõiduks lubatud. Probleemide vältimiseks tasub sellest lähtuda.

Millisel ajahetkel tuleb digitaalses sõidumeerikus sisestada laevamärk (praam/rong)?

 Lühidalt: Juht peab sõidumeerikus fikseerima kõik puhkeajad, mil sõiduk on laeva pardal. Näidete juures vaata märki- .

Samas olen viimasel ajal autojuhtidega, kes kasutavad uuema põlvkonna Stoneridge digitaalset sõidumeerikut, vestelnud ja on selgunud, et tihti ei saa sõidumeerik (… või siiski ikka autojuht?) sellest laevamärgi kasutamisest aru ja on väga segane, millal siis ikkagi seda märki sisestama peab. Näib et VDO ja Stoneridge töötavad veidi erinevalt. Et saada selgust, tasub vaadata vastavate sõidumeerikute kasutusjuhendist järgi, sest seal on olemas eraldi info laevamärgi sisestamise kohta.

Vaatame järgi Stoneridge kasutusjuhendist:

 • Päevase puhkuse õigesti arvestamiseks sisestage praami märk vahetult enne praamile peale või mahasõitu”

  … nagu on kujutatud alloleval joonisel.

 • 1 – sõit sadamasse
 • 2 – puhkeaeg sadamas
 • 3 – sõit laevale/laevalt maha
 • 4 – puhkeaeg laevas
 • 5 – puhkeaeg niikaua, kui nõue täidetud

Vaatame VDO kasutusjuhendist:

 • Laevamärgi sisestamine peab toimuma alati esimese puhkeajaploki alguse ja teise puhkeajaploki lõpu vahel.

Üldiselt võiks tegutseda reegli alusel, et kui oled laevas, siis märk peale. Sadamas seistes ei ole vaja märki peale panna. Samuti ei soovita näiteks kõiki kolme katkestatud puhkeaja osas laevamärgiga tähistada, sest nii võib sõidumeerik saada vale signaali.

Jäta meelde! Sõidumeeriku laevamärk on selleks, et sõidumeerik saaks aru sinu kavatsusest „laevareeglit“ kasutada. Selleks peab Sul olema regulaarne ööpäevane puhkeperiood. Kui puhkeaega katkestada plaan ei ole, kuid sõidad ikkagi laevaga, siis selle puhul ei pea laevamärki sisestama.

Millal tuleb sisestada riigisümbol?

Määrus 165/2014 artikkel 34 alapunkt 7 ütleb järgmist:

„Juht sisestab digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus igapäevast tööaega alustati ja lõpetati“.

Siin tulebki mõelda vaid neile ajamomentidele, kus reaalselt tööpäev käivitus ja kus tööpäev ära lõppes. „Laevareegli“ kasutamine toimub kõik puhkeajal ja katkestuste kohtadele riigisümbolit sisestama ei pea.

Kõige parem teha nii nagu ülalpool näidete peal. Kui juht jõuab sadamasse ja kõik töötoimingud on tehtud, sisestab riigilõpu sümboli. Ja kui järgmises sadamas on saanud täis nõuetekohane puhkeaeg ja algab uus tööpäev, siis sellele ajahetkele sisestab juht algusriigi sümboli. Puhkeajal ühest riigist teise jõudmist ei pea tähistama.

Kuidas peavad välja nägema peale ja maha sõitmise katkestused?

Laevale ei pääse tavaliselt ühe sõiduliigutusega, vaid neid tuleb teha mitu. Oluline on vaja teada, et katkestusse ei tuleks sisse puhkeaega ehk voodi märki. Katkestuses võivad olla ainult sõiduaeg –„rool“, muud tööd – „vasarad“ või valmisolek – „ümbrik“. Tuleb jälgida seda, kui süüde välja keerata, siis milline tegevus jääb sõidumeerikusse arvestust pidama. Uuematel sõidukitel süüte välja keeramisel läheb juhi tegevus automaatselt puhkeajale, mis tuleb seejärel tegevuse klahviga uuesti ise „vasarate“ peale lülitada. Tegevuste lülitamise klahv töötab ka siis, kui süüde on väljas. Lühiajalised seisakud laevale peale või maha sõitmisel tuleks tähistada „vasarate“ märgiga.

Näide puhkeaja katkestusest, mis on valesti tehtud.

Juht tegi kolm sõiduliigutust, kuid vahepealsed seisakud olid puhkeaja  peal. Sõidumeerik ja kontrollija võivad sellist tegevusviisi käsitleda kui kolme katkestamist, kuigi tegelikult oli mõeldud üks.

Näide puhkeaja katkestusest, mis on õigesti tehtud.
Juht tähistas lühiajalised seisakud muu töö tegevusega ehk märgiga .

Jäta meelde! Kui toimub laeva peale sõitmine, siis lühiajaliste seisakute ajal hoia tegevuste sümbol “vasarate” peal. 

Selgitused

 • „Tööpäev“ – kahe ööpäevase puhkeperioodi vaheline aeg.
 • Tööaeg – töiste tegevuste kogusumma ehk sõiduaeg („rool) + muud tööd („vasarad). Vaheaeg  ei ole tööaeg.
 • „Töönädal“ – kahe iganädalase puhkeperioodi vaheline aeg.
 • Nädal – ehk kalendrinädal E-P.

Mõisteid nagu „tööpäev“ ja „töönädal“ seadustes ei eksisteeri, kuid need eksisteerivad suhtluses ja siin on tähtis, et autojuht neid tavakasutuses levinud mõisteid tunneks õigesti.

Pane tähele! Jõudsidki artikli lõppu! Õnnitlen! Nüüd oleks vaja paar korda mõttega veel uuesti läbi lugeda, seedida,  järgi proovida ja siis ongi “laevareegli” kasutamine selge! Tubli!

Seadusandlus

Vaata ka teisi õpetusi:

Soovid esimesena saada teada uutest artiklitest ja õpetustest? Liitu meiega:

Youtube´is (Ametikoolituse Keskus):

Facebookis (Ametikoolitus):

Osale meie koolitusel! 

„Laevareeglit“ ja veel teisigi töö- ja puhkeaja reegleid käsitleme veelgi põhjalikumalt meie kutseliste autojuhtide ametikoolitustel. Koolitused toimuvad iga kuu Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Samuti toimuvad koolitused maakondades. Kui soovid osaleda täiesti uuel tasemel ametikoolitusel, siis vaata siit kalendrist omale sobiv koolituse aeg ja pane ennast kirja!

Teeme koolitusi ka firmades kohapeal – üle Eesti.

Hea koolitus teeb asjad selgeks!

Praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad kutseliste autojuhtide koolitused

Vaata siit meie 35-tunnise ametikoolituse videoklippi…

Olge mõnusad!