Kuidas juhikaardi väljasoleku aeg puhkeajaks märkida?

12.03.2015

Kuidas juhikaardi väljasoleku aeg puhkeajaks märkida?

Kui autojuht teeb tööd veoauto või bussiga, millel on peal digitaalne sõidumeerik, siis tuleb tal juhikaardi väljasoleku aeg märkida vastava tegevusega manuaalse sisestusseadme abil kas:

  • „muu tööna“ muu töö,
  • valmisolekuajana valmisolekuaeg või
  • puhkeajana puhkeaeg,
    vastavalt sellele, mis tegevus tal siis oli.

Et vähendada puhkelehtede tegemist ning sellega seoses ka kontori inimeste töökoormust, siis tegin mõned videoõpetused, kuidas juhikaardi väljasoleku aeg märkida puhkeajaks. Siis ei pea juhil olema ka puhkelehte.

Digimeerikuid on kasutusel peamiselt kahte marki – VDO ja Stoneridge. On nn uuemad ja vanemad mudelid, millel manuaalse sisestamise viisid on erinevad. Videoõpetuses ongi ära toodud uuemate ja vanemate mudelite erinevad sisestamise viisid.

2. märtsist 2015 hakkas kehtima määrus 165/2014 artikkel 34, kus punktis 3 on kirjas, et ühelgi EL-i liikmesriigil ei ole õigust kohustuslikus korras küsida juhilt tõendit tegevuste kohta ehk puhkelehte. Eelduseks on, et manuaalne sisestus on õigesti tehtud, mis on lausa juhi kohustusena välja toodud. Teisisõnu muutub digitaalse sõidumeeriku õige kasutamine järjest olulisemaks. Vaata seadust

Siin on siis videoklipid, kuidas juhikaardi väljasoleku aeg muuta puhkeajaks.
NB: antud tegevus videos kehtib ainult siis, kui reaalselt oli juhil kaardi väljasoleku aeg puhkeaeg ja muid tegevusi ta ei teinud.

Vanem VDO (2006-2010)

Uuem VDO (2010-…)

Uuem Stoneridge (2010-..)

Stoneridge digimeerikud, mis on valmistatud 2006-2009 on manuaalsete sisestuste tegemine väga keeruline ning sisestatda saab vaid kuni 24 tundi tagasi. Selle kohta vaata õpetust

Jaga julgelt artiklit oma kolleegidele ja kui tekib lisaküsimusi, siis võtke julgelt meiega ühendust.
Kui soovid sõidumeerikute kohta põhjalikult teadmisi omandada, siis oled oodatud meie ametikoolitustele üle Eesti. Tutvu koolituskalendriga