Kuidas salvestada digitaalse sõidumeeriku andmeid?

15.11.2012

Kuidas salvestada digitaalse sõidumeeriku andmeid?

Kui Sinu veoautole või bussile on paigaldatud digitaalne sõidumeerik, siis tuleb meeriku poolt juhikaardile ja massmälusse salvestatud andmed õigeaegselt arhiveerida. 

Mida digitaalne sõidumeerik salvestab?

Digitaalne sõidumeerik salvestab järgnevaid andmeid:

 • Kuupäeva
 • Sõiduki registreerimise numbri, millega tööd tehakse
 • Sõiduki kiiruse
 • Juhikaardi sisestamise arvu päevas
 • Vahemaa, mille juht on töötades läbinud
 • Juhi tegevused: juhtimine, puhkamine, vaheaeg, muud tööd, valmisoleku aeg
 • Kuupäev ja aeg, millal tegevus muutus
 • Sündmused: sõit ilma juhikaardita, kiiruseületamine, voolukatkestused jne
 • Sõidumeeriku kalibreerimise andmed

Kui palju andmeid sõidumeerik ja juhikaart salvestab?

Juhikaart salvestab vähemalt 28. päeva tegevuste andmed. Kui juhikaardi salvestusmaht on täis, siis vanad andmed juhikaardilt salvestatakse üle uute andmetega, mis tähendab, et juhikaardi andmed tuleb säilitamiseks korrapäraselt maha laadida vastava seadme ja arvutiprogrammi abil. Samas ei koorma mälumahtu need päevad, kus ühtegi tegevust ei ole ja seega võib juhikaardile olla salvestatud pikema perioodi andmed kui 28. päeva omad.

Sõidumeerikus asuv massmälu salvestab sõidukiga toimunud sündmused ja tegevused vähemalt 365 päeva. Sarnaselt juhikaardile salvestatakse massmälu täis saamisel vanad andmed uutega üle. 

Samas, kui tegevusi on ühe päeva kohta väga palju ja seda pidevalt, siis võib juhtuda, et juhikaardi kiibi mälumaht saab rutem täis ning andmed salvestatakse isegi varem, kui 28 päeva möödumisel, uutega üle. Osades riikides on kehtestatud 21 päevane andmete allalaadimise kohustus juhikaardilt, et olla kindel, et kõik andmed säiliksid nagu nõue ette näeb. Eestis on siiski vaja vähemalt 28. päeva järel juhikaardilt andmed alla laadida. Massmälust tuleb andmed alla laadida iga 90. päeva järel. 

Millised kohustused on autojuhil?

Autojuhil on kaks olulist kohustust:

 • Esimene neist on seotud andmete arhiveerimisega – andmete allalaadimine juhikaardilt vähemalt iga 28 päeva järel ja sõidumeeriku massmälust vähemalt iga 90 päeva järel.  Salvestatud andmeid tuleb arhiveerida vähemalt 1 aasta. Salvestatud andmed peavad olema kättesaadavad riiklikule kontrollorganile. Andmed salvestatakse spetsiaalse tarkvara abil. Tööinspektsioon ja politsei kasutavad TachoScan tarkvara.
 • Teiseks tuleb juhil pidevalt jälgida ja analüüsida allalaetud andmeid ja väljatrükke, et võtta juhul, kui esineb rikkumisi, tarvitusele meetmeid, mis edaspidi aitaksid vältida rikkumisi. Kui andmetes esineb juhi töö- ja puhkeaja rikkumisi, siis peaksid need olema läbi analüüsitud ning selgitatud välja nende tekkimise põhjused. Vajadusel viima ettevõttes läbi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute täiendava koolituse.

Digitaalsete andmete säilitamine on suhteliselt lihtne. Tuleb vaid andmed spetsiaalsete vahenditega juhikaardilt ja massmälust allalaadida ja arvutisse paigaldada. Vaata videot, kuidas andmeid allalaadida >>

Andmed juhikaardilt võib allalaadida ka enne 28 päeva möödumist, sest kui seda ei tehta, võidakse vanad andmed kirjutada üle uute andmetega. Samas olles teinud paljusid allalaadimisi juhikaartidelt, siis võib öelda, et kaartidel on andmeid peal tunduvalt üle 28 päeva, isegi kuni mitusada päeva. Iga hilisem allalaadimine juhikaardilt kujutab endast juba rikkumist, mis fikseerub. Selle eest võib saada ka trahvi. Loe artiklit Juhikaardi ja digimeeriku allalaadimata jätmise eest saab trahvi

Ühe osana oma kohustustest peab juht jälgima ja teatama järgmistest juhtumitest:

 • Ebakõlad ja rikkumised, mis puudutavad juhi töö- ja puhekaja reeglite täitmist
 • Info „teadmata“ kilometraažist – juhul, kui sõiduk on sõitnud nii, et juhikaarti ei ole sees, siis peaks selle kohta olema tõend
 • Info „teadmata“ tegevustest – juhul, kui juhikaart oli väljas, kuid tehti muid töid jne.
 • Info „teadmata“ tööpäeva alustamise ja lõpetamise asukohtadest
 • Kiiruseületamise põhjused

Millised muud kohustused on ettevõttel seoses digitaalse sõidumeerikuga?

 • Ettevõte peab instrueerima ja välja õpetama autojuhid õigeks digitaalse sõidumeeriku kasutamiseks. Selleks soovitame pöörduda meie poole, et läbi viia teie ettevõttes põhjalik koolitus nii autojuhtide töö- ja puhkeaja reeglite osas kui ka digitaalse sõidumeeriku kasutamise osas.
 • Ettevõte peab veenduma, et juhid kasutaksid digitaalseid sõidumeerikuid ja juhikaarti nii nagu vaja.
 • Ettevõte peab vedude korraldamisel arvesse võtma autojuhile kohustuslikku töö- ja puhkeaja seadust ja seal kehtestatud reegeid (määrus nr 561/2006)
 • Ettevõte peab tagama piisava varu digitaalse sõidumeeriku printeripaberit. Piisav varu on näiteks selline, et üks printeri paberi rull on meerikus ja kaks rulli on tagavaraks.
 • Ettevõte peab korraldama sõidumeeriku remondi tee peal, kui sõidumeerik on rikkis rohkem, kui 7 päeva.
 • Ettevõte peab korraldama digitaalse sõidumeeriku kalibreerimise (taatlemise) hiljemalt kaks aastat pärast eelmist taatlemist.
 • Uuesti tuleb meerik taadelda ka siis kui:
  • Süsteemi on parandatud (vahetatud on kiiruseandur vms.)
  • Ajatabloo näitab aega, mis on rohkem kui 20 minutit õigest ajast kas ees või järel
  • Sõiduki registreerimise numbrimärki on muudetud
  • Rehvide diagonaalmõõdud on muutunud
  • Plomm või kalibreerimisteabe info on kahjustatud või hävinud
 • Ettevõte peab kasutama „Ettevõtte kaarti“. „Lukustama“ andmed enne sõiduki kasutama hakkamist ja „Lahti lukustama“ andmed, kui sõidukit enam ettevõttes ei kasutata.
 • Ettevõtja peab tagama, et juhikaardilt oleksid andmed alla laetud vähemalt iga 28 päeva järel ja digimeerikust iga 90 päeva järel. Soovitatav on andmeid alla laadid veidi enne tähtaega
 • Ettevõte peab arhiveerima alla laetud andmed vähemalt üheks aastaks. Andmeid tuleb hoida turvaliselt ja kaitstuna võimalike kahjustuste eest.

Soovitame ettevõtetel seada sisse andmete jälgimise süsteem:

 • Juhi juhiload andmed – eriti jälgida, et juhikaardil oleks kehtiva juhiloa seerianumber
 • Juhikaardi number
 • Juhikaardi kehtivuse lõpp (juhikaart kehtib 5 aastat)
 • Andmed kadunud, varastatud või kahjustatud juhikaartide kohta
 • Teated, millal juhid peavad andmeid juhikaardilt ja massmälust alla laadima
 • Autojuhi kutsetunnistuse kehtivusaja lõpp

Kuidas näha andmeid, mida sõidumeerik on salvestanud?

Salvestatud andmeid võib vaadata järgnevalt:

 • Arvutist, siis, kui andmed on arvutisse alla laetud ja olemas on vastav programm
 • Sõidumeeriku poolt tehtaval väljatrükil või
 • Sõidumeeriku ekraanilt

Kuidas andmeid digimeerikust alla laadida?

Andmete allalaadimiseks digitaalsest sõidumeerikust on tarvis spetsiaalset allalaadimise seadet, mida võiks nimetada ka allalaadimise mälupulgaks. Samuti on tarvis sõidumeerikusse allalaadimise ajaks sisestada ettevõtte kaart.

Vaata siit videot, kuidas andmeid digimeerikust ja juhikaardilt alla laadida:

Juhikaardilt saab andmed alla laadida ja sõidumeeriku kaudu või siis arvuti külge ühendatud kaardilugeja kaudu. Samuti on olemas mobiilseid lugejaid, kuid kui vähegi võimalik, siis võiksid juhid käia näiteks ettevõtte kontoris andmeid juhikaardilt alla laadimas.

Enamik digitaalsete sõidumeerikute tootjatest pakuvad ka andmete allalaadimise seadmaid ja programme. Meie käest võib endale soetada eestikeelse TachoScan analüüsi ja arhiveerimise programmi, mille võimalustega tutvu siit.

Enamlevinud sõidumeerikud on Siemens VDO ja Stoneridge.

Digitaalne maailm üleüldiselt areneb väga kiiresti ja nii ka digitaalsed sõidumeerikud ja nende andmete töötlemise seadmed ja programmid. Sestap tasub olla kursis, mis valdkonnas toimub ja millised on just parimad lahendused Sinu ettevõtte jaoks. Oluline on kindlasti ka ostujärgne koolitusevalmidus pakkuja poolt ja hilisem abi ja konsultatsioon.

Andmete allalaadimisest üksi ei piisa ettevõttes töö- ja puhkeaja korralduses korra majja saamiseks. Kindlasti peab järgnema regulaarne andmete analüüs, et saada teada, millised rikkumised esinevad ning kuidas neid ära hoida.

Hea koolitus teeb asjad selgeks!

Kui tundub, et vajad digitaalsete sõidumeerikute osas rohkem teadmisi või vajad hoopiski oma ettevõttes autojuhtide töö- ja puhkeaja alase süsteemi loomist, siis võta julgelt meiega ühendust telefonil 50 77 332 või e-postil info@autosert.ee , sest me aitame Sul asjad selgeks ja korra majja saada. Korraldame teie autojuhtidele kasuliku koolituse. Me õpime ise pidevalt ja oleme asjadega kursis. 

Ära maksa asjatuid trahve, vaid investeeri oma töötajate arengusse!

Ametikoolituse Keskus