TachoScan analüüsitarkvara – uus versioon 6.0 + Välismaa palk

16.12.2022

TachoScan analüüsitarkvara – uus versioon 6.0 + Välismaa palk

TachoScan’i tarkvara uusima 6.0 versiooni kasutamisel võite olla kindel, et töötate kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Juhtide tööaja analüüs, olenemata sellest, kas see toimub Eesti või teiste riikide territooriumil, vastab kehtivatele standarditele ja kõige värskematele seadusjärgsetele nõuetele.

Uudiseks on see, et tarkvarale on lisatud uus moodul „Välismaa Palk“. See moodul võimaldab näiteks kindlaks määrata need transpordilõikude liigid, kus kohaldatakse välismaa palka (cross-trade ja kabotaaž), ja need, kus ei kohaldata (transiit, kahepoolne vedu ja kahepoolse transpordiga seotud lisatoimingud). Programm loob ise vajalikud raportid, mida saate esitada Eesti või välisriigi Tööinspektsioonidele kontrollide korral. Lisaks veel lihtsustab see programm teie elu selliselt, et te ei pea ise otsima erinevate riikide töökollektiivlepingutest detailseid nüansse ja palgakomponente, vaid keegi on selle töö juba Sinu eest ära teinud – TachoScani programm. 

Töö- ja puhkeaja asjade haldamise soovitan julgelt jätta TachoScani hooleks.

Miks valida TachoScan?

Kõik ühes tarkvara

 • Sõidumeeriku ja juhikaardi allalaadimine, arhiveerimine ja lihtne andmeanalüüs võimaldavad hõlpsalt kontrolliks vaja mineva dokumentatsiooni loomist (näiteks Tööinspektsioonile)

Töötame parimatega

 • Rikkumiste algoritm, mida kasutab üle 48 õiguskaitseasutuse 23-s Euroopa riigis, tagab, et rikkumiste kontroll on kooskõlas kehtivate õigusnormidega

Aruanded ja analüüs

 • Selged aruanded töö- ja puhkeajaga tegelevale isikule ning autojuhile

Automatiseerimine

 • Programm leiab näiteks automaatselt üles “teadmata aja perioodid”, mis on sümboliseeritud “?” küsimärgiga jpm.

Välismaa Palk (Foreign Salary) – UUS

 • Võimalus määrata kindlaks need veolõigud, kus kohaldatakse välismaa palku (cross-trade ja kabotaaž), ja need, kus ei kohaldata (transiit, kahepoolne vedu ja kahepoolse transpordiga seotud lisatoimingud)

TachoScan moodul

Moodulit kasutatakse graafikute, juhikaartide ja digitaalsete sõidumeerikute andmete alla laadimiseks, arhiveerimiseks ja neist põhjaliku analüüsi tegemiseks.

Rikkumiste analüüs

Juhtide rikkumised kuvatakse selgel kujul, mis võimaldab neid kontrollida igapäevastel, iganädalastel ja igakuistel graafikutel ning parandada juhi vigu (nt valesti valitud tegevus käsitsikandel vms). Kontrollitud rikkumisi saab printida vormina, mis on sõidukijuhile ja ettevõtte juhile arusaadav. Igat aruannet saab salvestada muudes formaatides, nt PDF-failina. Üksikasjalikud aruanded sisaldavad iga juhi töönädala kirjeldust koos rikkumistega. Rikkumiste algoritmid on samad, mida kasutatakse enamiku Euroopa kontrolliasutuste kontrollitarkvaras. Algoritmi uuendatakse pidevalt iga kord, kui ilmuvad uued eeskirjad või juhised.

Kõige sagedasemad rikkumised:

 • Katkematu sõiduaja ületamine, päevase sõiduaja ületamine ja ühe või kahe nädala sõiduaja ületamine
 • Ööpäevase puhkeaja lühendamine koos tööpäeva automaatse analüüsiga, kahes osas võetud puhkeaeg ja katkestatud puhkeperioodid praamil või rongil
 • Iganädalase puhkeperioodi lühendamine koos iganädalaste regulaarsete ja lühendatud puhkeaegade automaatse analüüsiga kahe nädala jooksul, 6 või 12 24-tunnise ajavahemiku tuvastamine puhkeperioodide vahel ja lühendatud iganädalase puhkeaja kompenseerimise automaatne kontrollimine
 • AETR-lepingu artiklis 8 kirjeldatud erandi 6c (mis käsitleb nädalasi puhkeperioode meeskonnana sõites) rikkumise automaatne tuvastamine
 • Juhi igapäevase tööperioodi alguses ja lõpus ei sisestata riigitähist (vastavalt määruse nr 165/2014 artikli 34 punktile 7)

FUNKTSIONAALSUS

Mida TachoScan pakub?

Näitude kuupäevi ja tähtaegu

 • Esitab juhikaartide või digitaalsete sõidumeerikute viimaste näitude kuupäevad ja programmi seadete põhjal genereeritud järgmiste näitude soovitatavad kuupäevad.

Näitude ajalugu 

 • Kuvab nimekirja failidest/näitudest, mis on programmi alla laaditud.
 • Punasega märgistatakse näidud, millel on vale sertifikaat või näidud, mille eelmisest võtmisest on möödunud rohkem kui 28 päeva (juhikaardi puhul) või 90 päeva (sõidumeeriku puhul).

Juhitunnistuste nimekirja  

 • Märge juhile mis tahes ajavahemiku jooksul väljastatud juhitunnistuste puudumise kohta.

Juhi rikkumisi  

 • Kuvab määruse 561/2006 (sõidu- ja puhkeaja standardid) ja direktiivi 2002/15/EÜ rikkumised.
 • Selles aruandes kuvatakse tarkvaras ka rikkumised, mis on seotud juhikaardile andmete sisestamata jätmisega (juhikaardil puuduvad andmeperioodid) ja alguses või lõpus riigitähise sisestamata jätmisega.
 • Lisaks nendele rikkumistele kuvatakse tarkvaras ka olukorrad, kus kaart on sõidumeerikus vähemalt 45-tunnise katkematu puhkeaja jooksul.

Hea maine kaotamise riski analüüsi  

 • Kuvab väga raskete rikkumiste keskmise arvu, mis arvutatakse komisjoni määruse (EL) 2016/403 II lisa alusel, koos juhtide ja toimepandud rikkumiste loeteluga.

Juhi tööaja iganädalast kontrolli  

 • See on jaotatud mitmesse ossa.
 • Esimeses osas on esitatud juhi rikkumiste loetelu koos rikkumise tasemega. Rikkumise tase (MI, SI, VSI ja MSI) kuvatakse kooskõlas ELi määrusega 2016/40.
 • Järgmises osas on aruanne jagatud järgmiste nädalatega vastavateks osadeks.
 • Igas osas kuvatakse iganädalane ja kahenädalane sõiduaeg (praeguse ja eelmise nädala kohta) koos kommentaaridega standardite ületamise võimalike juhtumite ja järgmisel nädalal saadaval oleva sõiduaja kohta.
 • Allpool kuvatakse teave iganädalaste puhkeperioodide kohta: puhkeaeg ja selle kestus, võimalik vähendamine ja hüvitamine, seejärel päevade arv eelmise ja praeguse iganädalase puhkeperioodi vahel.
 • Antud nädala jooksul kuvatakse iga päeva kohta päevase sõiduaja kontroll, maksimaalne puhkeaeg ja valitud juhi igapäevane puhkeperiood.
 • Lisaks sisestatakse nende aegade kohta kommentaarid, milles kinnitatakse vastavust määrusele (EMÜ) nr 561. Jaotamine päevaks toimub vastavalt seaduste sätetele.

Välismaa Palk (Foreign Salary) – moodul

Välismaal teenitava palga moodul loodi vastusena Mobiilsuspaketi muudatustele. Tagades laadimis- ja mahalaadimistoimingute kasutuselevõtu ja importimise võimaluse, suudab meie tarkvara automaatselt kindlaks määrata, millist tüüpi transpordilõikudes kohaldatakse välismaa töötasu (cross-trade ja kabotaaž) ja millistes ei kohaldata (transiit, kahepoolne transport ja kahepoolse transpordiga seotud lisatoimingud). See võimaldab arvutada konkreetses riigis töötamise eest makstavad summad.

FUNKTSIONAALSUS

Mida välismaa palga moodul pakub?

 • Peale- ja mahalaadimistoimingute andmete importimist xml- ja xls-failidest
 • Välismaal teenitava palga komponentide käsitsi lisamist 
 • Välismaal teenitava palga komponentide automaatset importi  
 • Välismaal teenitava palga määrade automaatset importi  
 • Võimalust luua välismaal teenitava palga territoriaalsed jaotised, mis põhinevad juhikaardile salvestatud piiriületuse kannetel  
 • Transpordiliigi ja tasuliste lõikude kindlaksmääramist peale- ja mahalaadimise alusel  
 • Selliste aruannete koostamist, mis võimaldavad kliendil ülevaatuseks ette valmistuda

Transpordilõikude kindlaks määramine välismaal teenitava palga arvutamiseks

Uus moodul võimaldab kindlaks määrata lõigud välismaal teenitava palga arvutamiseks, mis põhinevad riigi sümbolite kandmisel sõidumeerikutesse ja juhikaartidele, mis tagavad programmi raames makstava välisriigi palga vastavuse kontrolli käigus tehtud arveldusele.

Uute välismaal teenitava palga komponentide loomine

Tulenevalt kohustusest arvutada autojuhtidele välismaal teenitav palk, mis põhinevad sageli muutuvatel kollektiivlepingutel teistes riikides, võimaldab moodul iseseisvalt luua välismaal teenitava palga uusi komponente. Komponentide baasi võib pidevalt ajakohastada tänu välismaiste palgamäärade ja komponentide impordile, mille valmistavad ette INELO eksperdid.

See on väga tähtis, eriti kui liikmesriigid ei tee muudatusi juhtide palgamäärades ja komponentides piisavalt aegsasti kättesaadavaks.

Müügi-, koolitus- ja lisainfo

 • Kui tunned, et TachoScani programm võiks olla Sinu ettevõttes, osta programm e-poest. PS! juhikaardi allalaadimisseade tuleb eraldi osta. 
 • kui soovid olemasoleva programmi uuendada kõige värskemale versioonile (tutvu hinnakirjaga) või vajad hoopis spetsialisti, kes Sind programmi kasutamisel aitab, siis anna sellest meile teada! 
*
*
*
*
*
*
Täida juhul, kui vajad uuendust

IT TUGI – HELPDESK

TachoScani programmi veateadete või tehniliste küsimustega pöörduge palun tootjapoolse IT-toe poole:

 • support@inelo.pl 
 • Tel: +48 334 965 874
 • Avatud E-R: 9-17:00