Autojuhi töö- ja puhkeaja korralduse süsteem transpordiettevõttes

Mida koolitusel tehakse?

 • Koolitusel räägitakse sellest, mida on vaja teha, et autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem transpordiettevõttes korralikult tööle saaks
 • Samuti, mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll ja kuidas selleks valmistuda.
 • Lisaks õpetab koolitaja, kuidas TachoScan tarkvara abil analüüsida ja arhiveerida autojuhtide töö- ja puhkeaja andmeid ning aitab leida võimalusi töö- ja puhkeaja ressursi efektiivsemaks ärakasutamiseks ning trahviohu vähendamiseks. 
 • Anname mõned nipid ja nõuanded töö-, sõidu ja puhkeaja paremaks planeerimiseks.
 • UUS! Lisandunud nõuded seoses Mobiilsuspaketiga – juhtide kojutuleku korralduslike dokumentide haldamine.
 • UUS! IMI süsteemi kaudu teostavad kontrollid Euroopa riikide poolt
 • Lähetusreeglite kontroll: Kabotaaži ja Cross-trade vedude korral töötasude arvestus ja aruandlus
 • SMART 2 sõidumeerik - kuidas aitab lähetusreeglite aruandlust pidada

Koolituse sihtgrupp:

 • Transpordiettevõtetes autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja korralduse tegelevad isikud:
 • veokorraldaja, vastutav isik, logistik, sekretär, raamatupidaja, ettevõtte juht

Eesmärgiks:

 • Anda põhjalik ülevaade sellest, kuidas peaks reaalselt välja nägema autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem ettevõttes.
 • Anda vajalikud teadmised valmistumaks Tööinspektsiooni kontrolliks.
 • Näidata positiivseid mõjusid, mis kaasnevad õigesti organiseeritud töö- ja puhkeaja korraldusega: juhikaartide ja sõidumeerikute õigeaegne allalaadimine ja analüüs, autojuhi tööaja ressursi parem efektiivsus, trahviohu vähenemine, vajaliku dokumentatsiooni ja süsteemi olemasolu, mida kontrollib Tööinspektsioon.
 • Anda ülevaade Euroopa riikide kontrollidest ja lähetusreeglite nõuetest seoses kabotaaži ja cross-trade vedudega.

Tulemus:

 • Osalejad saavad reaalselt toimivad tehnikad ja teadmised töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomiseks oma ettevõttes. 
 • Osaleja omab ülevaadet põhilistest võimalustest analüüsitarkvaraga TachoScan töötamiseks.
 • Osaleja teab, milliseid autojuhi töö- ja puhkeajaga seotud dokumente on ta kohustatud pidama ning Tööinspektsioonile esitama.

Teemad:

 • Millised on seaduslikud alused, mis reguleerivad ettevõtte vastutust autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldamisel ja andmete säilitamisel.
 • Milline peab olema autojuhtide töö- ja puhkeaja alane dokumentatsioon ettevõttes?
 • IMI lähetusdeklaratsioonide esitamise süsteem.
 • Mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll ettevõttes?
 • Kuidas näeb füüsiliselt välja salvestuslehtede, puhkelehtede, digitaalsete juhiandmete, väljatrükkide arhiveerimine?
 • Töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi mudel: andmete kogumine, analüüs, tagasiside ja koolitus.
 • Juhikaartide ja digimeeriku andmete allalaadimine – teeme kohapeal kõik läbi. 
 • Andmete arhiveerimine ja analüüs TachoScan tarkvara abil – põhilised rikkumised, rikkumiste kohta selgituste koostamine, juhtide juhendamine.
 • Mõningad olulisemad nipid, kuidas autojuhtide tööd planeerida ja efektiivsust parandada.
 • Mobiilsuspaketti nõue – juhtide Euroopast kojutuleku dokumentatsiooni nõue ja haldamine.
 • Välismaa kontrollid ja palk - kuidas arvestada kabotaaži ja cross-trade vedude töötasusid ja pidada aruandlust?

Kontrolli all olev süsteem, korrektsus andmete järjepidevuses ja autojuhtide oskus õigesti kasutada sõidumeerikut aitavad kiiresti vähendada töö- ja puhkeajaga seotud rikkumisi ning kasvatada tööaja kasutamise efektiivsust. 

Ebateadlik ja mittekorras süsteem võib põhjustada hea maine kaotust, ootamatuid trahve ja pingeid firmas. Seda kõike saab ennetada!

Koolituse maksumus: tasuta! (Max 3 inimest ühest firmast).

Sihtgrupp: Ainult transpordifirmade töötajad.

Väljastame koolitusel osalemise kohta tõendi, mida võib näidata ka Tööinspektsioonile, et tegelete aktiivselt enda arendamisega. 

Vaata kalendrit ja registreeru koolitusele!

Kui koolituskalendris sobivat koolitust ei leidu, kirjuta meile ja leiame sobiva lahenduse.

*
*
*
*
*
*