04.12.2023
D-kategooria+ 140-tunnine ametikoolitus (kood 95)

Pakett on mõeldud Sulle, kui soovid bussijuhi load ja kutselise autojuhi pädevuse, ehk kood 95 koolituse teha ära ühe korraga.

See on võimalik!

Koolituse lõppedes saad Sa tööle asuda bussijuhina.

AUTOSERT ÕPPESÕIDUKID:

 • SCANIA HIGHER 2016 a – turismibuss, automaat
 • VOLVO 9700 2012 a. – turismibuss, automaat

Aeg: 04.12.2023

󢁁 Tallinn, Autosert Koolituskeskus, Pärnu mnt. 555, Jälgimäe, Harju maakond, Eesti

Meie inimesed: Andres Uutma , Priit Lilleorg , Kaarin Lukk

Sõiduõpetajad: Timo Kaljur

Hind alates 1800 € + km, olenevalt valitud paketist

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Õppe alustamise tingimused:

 • B-kategooria juhiloa olemasolu vähemalt 2 aastat (mitte esmane)
 • Juhi vanus vähemalt 24 aastat (õppima võib hakata ka 6 kuud varem)
 • Tervisetõend D-kategooria juhtimiseks (perearsti juurest)

Meil on kõige praktilisemad, kaasahaaravamad ja uuenduslikumad koolitused Eestis.

Pakett sisaldab:

1. D-kategooria bussijuhi koolitus

 • teooriaõpe 40 tundi (a 45 min), e-õpe
 • õppesõit 20 tundi (a 45 min)
 • sõiduki kasutamine Transpordiameti sõidueksamil

2. 140-tunnine bussijuhi ametikoolitus

 • teooriaõpe- 74 tundi (á 45min), veebiõpe/klassiõpe
 • tööpraktika bussiettevõttes- 56 tundi
 • sõiduõpe- 10 tundi (á 45 min)

Loe lähemalt 140-tunnise ametikoolituse kohta

Õpiväljundid

D-kategooria koolituse läbinu:

 • teab liiklusreegleid
 • oskab jälgida liiklust
 • oskab teha optimaalseid otsuseid
 • oskab valitseda mootorsõidukit või autorongi
 • oskab näha ja ennetada ohte
 • oskab tegutseda riske vältides

140-tunnise ametkoolituse läbinu:

 • Tunneb autovedude korralduse põhimõtteid, õiguseid ja vastutust
 • Oskab vormistada kvaliteetselt reisijateveoga seotud dokumentatsiooni
 • Oskab kasutada sõidumeerikuid korrektselt ning sõidukeid üleüldiselt heaperemehelikult ja säästlikult
 • Mõistab autojuhi ameti olemust, töökorraldust, palgapoliitikat, seadusandlust
 • Tunneb säästliku sõidu võtteid ning oskab mõjutada positiivselt liiklusohutust
 • Mõistab veose liikumise aja tekkivaid füüsikalisi jõudusid ja riske ning oskab kasutada efektiivseid lahendusi koormate kinnitamisel ja paigutamisel.
 • Teab reisijatega suhtlemise põhialuseid ning oskab rakendada kliendikeskset teenindust
 • Oskab planeerida oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reeglitele.
 • On omandanud säästlikud ja ohutud sõiduvõtted ning sõiduki tehnilise tundmise

Sealhulgas:

 • On läbinud ettevõttepraktika 56 tunni ulatuses
 • On läbinud autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite süvaõppe vastavalt EL-i määrusele 561/2006
 • On läbinud analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamise süvaõppe vastavalt VDO ja Stonerige sõidumeerikutele ning EL-i määrusele nr 165/2014
 • On omandanud liiklusohutuse, tööohutuse ja klienditeeninduse põhimõtted, esindab iseennast ja valitud ametit positiivsena ning vastutab oma töö eest.
 • On läbinud ökonoomse sõidu praktilised sõidutunnid - ecodriving

PDF Tunniplaan

PDF 140-tunnise ametikoolituse õppekava bussijuhile

PDF D-kategooria õppekava

Tunniplaan

1. päev
04.12.2023
11:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
05.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
06.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Veoseohutus (9)
4. päev
07.12.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Bussi tundmaõppimise ja käsitsemise praktika (9)
5. päev
08.12.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)
6. päev
11.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (9)
7. päev
12.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Dokumentatsioon (9)
8. päev
13.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Liiklusohutus (9)
9. päev
27.12.2023
09:00-15:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Kursuse kokkuvõte ja eksam (6)

PDF Tunniplaan

D-kategooria+ 140-tunnine ametikoolitus (kood 95) Paketid ja hinnad

 • Koolituse eest on võimalik tasuda ka järelmaksuga! Loe lähemalt.

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

NB! Seoses käibemaksu tõusuga tõusevad ka koolituse hinnad alates 1.01.2024.

D-kategooria+140 amet- praktikakoht endal olemas
1800 € + km
D-kategooria+140 amet- kogu õpe Autoserdis
2080 € + km

D-kategooria+ 140-tunnine ametikoolitus (kood 95) Lisateenused

Lisaks erinevatele pakettidele saad valida järgmiste (tasuta ja tasuliste) lisateenuste hulgast:

Olen teadlik, et kursuse alustamiseks vajan kutselise mootorsõidukijuhi (II grupi) tervisetõendit
Riigilõiv sõidueksami eest
26.00 €