CE-kategooria + 140 tunnine ametikoolitus (kood 95)

See pakett on mõeldud Sulle, kui Sul on juba C-kategooria load olemas ning soovid lisaks teha ka CE-kategooria (haagis) ning kutselise autojuhi pädevuse, ehk kood 95 ühe korraga.

Koolituse lõppedes saad Sa tööle asuda CE-kategooria veoautojuhina.

Meil on kaasaegsed ÕPPESÕIDUKID- nii automaat- kui ka manuaalkäigukastiga.

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Meil on korralikud ja kvaliteetsed õppesõidukid, millega on hea õppida!

Õppe alustamise tingimused

 • C-kategooria juhiloa olemasolu
 • Juhi vanus vähemalt 21 aastat
 • Tervisetõend CE-kategooria juhtimiseks (perearsti juurest)

Meil on kõige praktilisemad, kaasahaaravamad ja uuenduslikumad koolitused Eestis. 

Pakett sisaldab:

1. CE-kategooria koolitus

 • teooriaõpe 10 tundi (a 45 min), e-õpe
 • õppesõit minimaalselt 10 tundi (a 45 min)
 • sõiduki kasutamine Transpordiameti sõidueksamil

2. 140-tunnine veoautojuhi ametikoolitus

 • teooriaõpe – 74 tundi (a 45min), veebiõpe/klassiõpe
 • tööpraktika ettevõttes või Autosert´i klassipraktikumina – 56 tundi
 • sõiduõpe – 10 tundi (a 45 min)

Loe lähemalt 140-tunnise ametikoolituse kohta

Õpiväljundid

CE-kategooria koolituse läbinu:

 • teab liiklusreegleid
 • oskab jälgida liiklust
 • oskab teha optimaalseid otsuseid
 • oskab valitseda mootorsõidukit või autorongi
 • oskab näha ja ennetada ohte
 • oskab tegutseda riske vältides

140-tunnise ametkoolituse läbinu:

 • Tunneb autovedude korralduse põhimõtteid, õiguseid ja vastutust
 • Oskab vormistada kvaliteetselt reisijate- ja veoseveoga seotud dokumentatsiooni
 • Oskab kasutada sõidumeerikuid korrektselt ning sõidukeid üleüldiselt heaperemehelikult ja säästlikult
 • Mõistab autojuhi ameti olemust, töökorraldust, palgapoliitikat, seadusandlust
 • Tunneb säästliku sõidu võtteid ning oskab mõjutada positiivselt liiklusohutust
 • Mõistab veose liikumise aja tekkivaid füüsikalisi jõudusid ja riske ning oskab kasutada efektiivseid lahendusi koormate kinnitamisel ja paigutamisel.
 • Oskab planeerida oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reeglitele.
 • On omandanud säästlikud ja ohutud sõiduvõtted ning sõiduki tehnilise tundmise

Sealhulgas:

 • On läbinud ettevõttepraktika või klassipraktika 56 tunni ulatuses
 • On läbinud autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite süvaõppe vastavalt EL-i määrusele 561/2006
 • On läbinud analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamise süvaõppe vastavalt VDO ja Stonerige sõidumeerikutele ning EL-i määrusele nr 165/2014
 • On läbinud veoste laadimise praktilise õppe vastavalt standardile 12195-1:2010
 • On läbinud ökonoomse sõidu praktilised sõidutunnid - ecodriving

PDF Ametikoolituse õppekava veoautojuhile

PDF CE-kategooria õppekava

PDF Õppekorralduse eeskiri

Päevakava

Päevakava on informatiivne ning igal koolitusel võib olla veidi erinev. Vaata koolituskalendrist, milline on vastava sündmuse täpne ajakava ja koolitajad!
1. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Kursuse sissejuhatus (2)

Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Veoseohutus (9)
4. päev
09:00-17:00
Koormate kinnitamise praktika (9)
5. päev
09:00-17:00
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)
6. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (9)
7. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Liiklusohutus (9)
8. päev
09:00-17:00
Otseülekanne Zoom'is
Autojuhi dokumentatsioon, logistika, koostöö (9)
9. päev
09:00-15:00
Otseülekanne Zoom'is
Kursuse kokkuvõte ja eksam (6)

Autosert Kompetentsikeskuses koolitavad alustavaid autojuhte sõna otseses mõttes uue ajastu koolitajad, kes teavad, mida tähendab rahvusvaheline transport. Meie koolitajad sõidavad ka ise veoautojuhtidena Euroopas ning teavad elu-olu väga hästi. Õppides Autosert’is räägid sa praktikutega, mitte teoreetikutega.

Enamus meie koolitajatest käivad igal aastal ise veoautojuhtidena Euroopas kaupa vedamas ja seda just selleks, et koolitus oleks võimalikult kasulik just Sulle, kes vajab nõu, julgustamist, kogemust ning tuge esimeste sammude tegemisel ja ka pärast koolitust. Koolitustele kaasatakse ka teisi oma ala spetsialiste.

Oleme töökogemused omandanud kaubavedudel Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Poolas, Eestis, Soomes, Rootsis, Norras ning Iiri-Šoti-Inglismaa reisidelt. Anname oma kogemused Sulle edasi kaasaegsete meetoditega.

Meie inimesed