09.10.2023
CE-kategooria + 140 tunnine ametikoolitus (kood 95)

See pakett on mõeldud Sulle, kui Sul on juba C-kategooria load olemas ning soovid lisaks teha ka CE-kategooria (haagis) ning kutselise autojuhi pädevuse, ehk kood 95 ühe korraga.

Koolituse lõppedes saad Sa tööle asuda CE-kategooria veoautojuhina.

Meil on kaasaegsed ÕPPESÕIDUKID- nii automaat- kui ka manuaalkäigukastiga.

Aeg: 09.10.2023

󢁁 Tallinn, Autosert Koolituskeskus, Pärnu mnt. 555, Jälgimäe, Harju maakond, Eesti

Meie inimesed: Enn Edussaar , Priit Lilleorg , Paavo Tiitson , Kaarin Lukk , Andres Uutma , Riina Lohk , Anatoli Ivanov

Sõiduõpetajad: Toivo Laanemäe , Heiki Ainjärv , Rivo Liigmann , Erki Saar

Hind alates 1525 € + km, olenevalt valitud paketist

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Õppe alustamise tingimused

 • C-kategooria juhiloa olemasolu
 • Juhi vanus vähemalt 21 aastat
 • Tervisetõend CE-kategooria juhtimiseks (perearsti juurest)

Meil on kõige praktilisemad, kaasahaaravamad ja uuenduslikumad koolitused Eestis. 

Pakett sisaldab:

1. CE-kategooria koolitus

 • teooriaõpe 10 tundi (a 45 min), e-õpe
 • õppesõit minimaalselt 10 tundi (a 45 min)
 • sõiduki kasutamine Transpordiameti sõidueksamil

2. 140-tunnine veoautojuhi ametikoolitus

 • teooriaõpe – 74 tundi (a 45min), veebiõpe/klassiõpe
 • tööpraktika ettevõttes või Autosert´i klassipraktikumina – 56 tundi
 • sõiduõpe – 10 tundi (a 45 min)

Loe lähemalt 140-tunnise ametikoolituse kohta

Õpiväljundid

CE-kategooria koolituse läbinu:

 • teab liiklusreegleid
 • oskab jälgida liiklust
 • oskab teha optimaalseid otsuseid
 • oskab valitseda mootorsõidukit või autorongi
 • oskab näha ja ennetada ohte
 • oskab tegutseda riske vältides

140-tunnise ametkoolituse läbinu:

 • Tunneb autovedude korralduse põhimõtteid, õiguseid ja vastutust
 • Oskab vormistada kvaliteetselt reisijate- ja veoseveoga seotud dokumentatsiooni
 • Oskab kasutada sõidumeerikuid korrektselt ning sõidukeid üleüldiselt heaperemehelikult ja säästlikult
 • Mõistab autojuhi ameti olemust, töökorraldust, palgapoliitikat, seadusandlust
 • Tunneb säästliku sõidu võtteid ning oskab mõjutada positiivselt liiklusohutust
 • Mõistab veose liikumise aja tekkivaid füüsikalisi jõudusid ja riske ning oskab kasutada efektiivseid lahendusi koormate kinnitamisel ja paigutamisel.
 • Teab reisijatega suhtlemine põhialuseid ning oskab rakendada kliendikeskset teenindust
 • Oskab planeerida oma tööaja ressursi kasutamist vastavalt autojuhi töö- ja puhkeaja reeglitele.
 • On omandanud säästlikud ja ohutud sõiduvõtted ning sõiduki tehnilise tundmise

Sealhulgas:

 • On läbinud ettevõttepraktika või klassipraktika 56 tunni ulatuses
 • On läbinud autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite süvaõppe vastavalt EL-i määrusele 561/2006
 • On läbinud analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamise süvaõppe vastavalt VDO ja Stonerige sõidumeerikutele ning EL-i määrusele nr 165/2014
 • On läbinud veoste laadimise praktilise õppe vastavalt standardile 12195-1:2010
 • On läbinud ökonoomse sõidu praktilised sõidutunnid - ecodriving

PDF Tunniplaan

PDF CE-kategooria õppekava

PDF Ametikoolituse õppekava veoautojuhile

Tunniplaan

1. päev
09.10.2023
11:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Kursuse sissejuhatus (2)

Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
10.10.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
11.10.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Veoseohutus (9)
4. päev
12.10.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Koormate kinnitamise praktika (9)
5. päev
13.10.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)
6. päev
16.10.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Sõiduki tundmine ja käsitsemine (9)
7. päev
17.10.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Liiklusohutus (9)
8. päev
18.10.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi dokumentatsioon, logistika, koostöö (9)
9. päev
30.10.2023
09:00-13:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Kursuse kokkuvõte ja eksam (4)

PDF Tunniplaan

Autosert Kompetentsikeskuses koolitavad alustavaid autojuhte sõna otseses mõttes uue ajastu koolitajad, kes teavad, mida tähendab rahvusvaheline transport. Meie koolitajad sõidavad ka ise veoautojuhtidena Euroopas ning teavad elu-olu väga hästi. Õppides Autosert’is räägid sa praktikutega, mitte teoreetikutega.

Enamus meie koolitajatest käivad igal aastal ise veoautojuhtidena Euroopas kaupa vedamas ja seda just selleks, et koolitus oleks võimalikult kasulik just Sulle, kes vajab nõu, julgustamist, kogemust ning tuge esimeste sammude tegemisel ja ka pärast koolitust. Koolitustele kaasatakse ka teisi oma ala spetsialiste.

Oleme töökogemused omandanud kaubavedudel Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Poolas, Eestis, Soomes, Rootsis, Norras ning Iiri-Šoti-Inglismaa reisidelt. Anname oma kogemused Sulle edasi kaasaegsete meetoditega.