Töö- ja puhkeaeg

Kasulik töö-ja puhkeaja koolitus aitab säästa nii närve kui raha

Oleme loonud efektiivsed ja kasulikud koolitused, kus teeme selgeks sõidumeerikute õige kasutamise, autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid ning andmete salvestamise ja arhiveerimise korra.

Läbi praktiliste näidete ja kogemuse kaudu omandatud oskuste teeme koolitatavale vajaliku puust ja punasest selgeks.

Murrame autojuhtide peas kinnistunud müüte ning pakume välja efektiivseid töö- ja puhkeaja kasutamise lahendusi vastavalt autojuhi töö eripäradest. 

Järgmised TACHOSCAN tarkvara koolitused:

 • 16. jaanuaril algatase
 • 17. jaanuaril edasijõudnutele

Loe lisainfot siit: TACHOSCAN tarkvarakoolitus

Läbi korrektse töö- ja puhkeaja korralduse väheneb trahvide saamise kartusest põhjustatud stress, säästetakse võimalike trahvide pealt ning suureneb tööviljakus.

Pakume koolitusi kutselistele autojuhtidele (veoauto- ja bussijuhid); juhtidele, kes puutuvad autojuhi tööga kokku aeg-ajalt; ettevõtte logistikutele ja veokorraldajatele; kõikidele autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldusega kokkupuutuvatele isikutele

Leia endale sobiv koolitus:

Korraldame nii avalikke koolitusi kui ka ettevõttesiseseid koolitusi vastavalt ettevõttele sobilikul ajal ja kohas üle Eesti. Jälgi meie koolituste ajakava või võta meiega ühendust, et leppida kokku Sulle sobiv koolitusaeg.

Koolitused kestavad ca 6-8 tundi (1 päev). Vastavalt vajadusele on võimalik alati koolituse aega ja ka sisu sobivamaks muuta. Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

Meie koolitustel leiavad käsitlemist autojuhi töö- ja puhkeaega ning veokorraldust käsitlevad seadused

 • EL-i määrus561/2006, direktiiv 2002/15, määrus 165/2014, määrus 1071/2009ja 1072/2009 ja Eesti liiklusseadus.
 • Tegemist ei ole mitte kuiva seadusandluse ettelugemisega, vaid arusaadavate näidetega aktiivne grupiarutelu.
 • Keskendume nendest seadustest olulise väljatoomisele.
 • See on põnev ja kaasahaarav koolitus.

Sõidumeerikute koolituse põhirõhk

 • on suunatud digitaalse sõidumeeriku õige kasutamise õppimisele.
 • Räägime digimeeriku põhifunktsioonidest ning praktiseerime õpitut digitaalse sõidumeeriku simulaatoritel (VDO Siemens, Stoneridge).
 • Digisõidumeerikute tehnoloogia areneb.
 • Hoiame kätt pulsil viimastel tehnoloogilistel arengutel ning tuleviku stsenaariumitel seadusandluse vallas. 

Koolitustel räägitakse:

 • Millised seadused reguleerivad töö- ja puhkeaega ning transpordiettevõtte veokorraldust?
 • Töö- ja puhkeaja reeglid – „puust ja punaseks“!
 • Praktilised näited töö- ja puhkeaja efektiivseks korraldamiseks.
 • Tegevused ja sõidukid, millele ei kehti määrus 561/2006 (töö- ja puhkeaja reeglid), kuid kuidas sellistel juhtudel õigesti tegutseda?
 • Rikkumiste raskusastmed: pisirikkumised ja väga rasked rikkumised. Karistused.
 • Erandid tulenevalt Eesti Liiklusseadusest.
 • Kuidas tegutseda omavedude teostamisel (metsavedu, põllumajandus jne)?
 • Vedude eripäradest tulenevad õigused ja kasutusvõimalused.
 • Sõidumeerikute liigid (analoog, elektrooniline, digitaalne), nende õige kasutamine
 • Andmete korrektne salvestamine digitaalselt ja salvestuslehele. 
 • Salvestuslehe korrektne täitmine ja kasutamine, käsitsi kannete teostamine.
 • Andmete arhiveerimine ettevõttes, salvestusprogrammid ja allalaadimise teostamine.
 • Praktiliste harjutuste sooritamine digitaalse sõidumeeriku simulaatoril.

Töö- ja puhkeaeg Paketid ja hinnad