Uuendatud Stoneridge'i SMART 2 testiga: riigisümbolite automaatne registreerimine piiridel toimib ka vanemate juhikaartidega.

10.10.2023

Uuendatud Stoneridge'i SMART 2 testiga: riigisümbolite automaatne registreerimine piiridel toimib ka vanemate juhikaartidega.

SMART 2 digimeerikus on juhi jaoks mõned olulised uued funktsioonid nagu:

  • riigipiiride ületamisel automaatne riigitähise sisestamine, mis tähendab, et juht ei pea piiridel enam seisma jääma, ja
  • võimalus koormate peale- ja mahalaadimistoiminguid fikseerida (eraldi menüüpunkti kaudu).

TachoScan tarkvaratootja Inelo poolt tehtud testid näitavad, et vanematele juhikaartidele uued funktsioonid ei pruugi salvestuda. Vaatleme asja lähemalt.

Digimeeriku juhikaardid

On erineva nn põlvkonna juhikaarte:

  • G1 - Generatsioon 1, väljastatud varem, kui juuni 2019 (enne SMART 1-te).
  • G2 - Generatsioon 2 versioon1, väljastatud alates 15.06.2019. Lühend G2v1.
  • G2 - Generatsioon 2 versioon 2, väljastatud alates 21.08.2023. Lühend G2v2.

Juhikaardil on see sümboliseeritud juhi pildi all, kas siis G1 või G2 märgisega. Väljastamise kuupäeva peab igaüks ise juurde vaatama.

Võimalik oht...

Kui juht sõidab vanema kaardiga, kuid sõidukil on peal SMART 2 digimeerik (paigaldatakse alates 21.08.2023), ja juht on kuulnud uutest SMART 2 funktsioonidest ja arvab, et piiriületus fikseeritakse meeriku poolt automaatselt, siis politseikontrolli ajal võib aga see lõppeda halvasti, sest riigitähised ei pruugi juhikaardile olla salvestunud. Stoneridge'i meerikuid kasutavad autojuhid aga võivad hingata rahulikumalt, sest neil asi toimib - näitas meie oma katsetus.

Stoneridge'i test - piiriületused salvestuvad kõikidele juhikaartidele automaatselt

Kuna asi on ikkagi pisut segane, siis tegime ise testi ja kontrollisime asja reaalselt järgi. Tegime testi STONERIDGE SMART 2 digimeerikuga, mis on paigaldatud 2018 aasta Scania S500 veokile. Teisisõnu on teostatud retrofit - vanema mudeli ümbervahetus uuema vastu, mille teostas Digimeerik OÜ.

Testimisel olid 3 erinevat juhikaarti: G1, G2v1 ja G2v2. Testi teostasime Eesti-Läti piiril.

Testi tulemusena saame öelda, et Stoneridge SMART 2 digimeerik:

  • salvestas automaatselt piiriületuse kõikidele kaartidele,
  • ei salvestanud koorma peale- ja mahalaadimisi vanematele juhikaartidele. Need salvestusid vaid kõige uuemale kaardile G2v2.

Millised on soovitused?

Vähemalt Stoneridge SMART 2 meerikute puhul saame öelda, et piiridel ei ole vaja seisma jääda, et riigisümbolit sisestada ka juhul, kui juht kasutab vanemaid juhikaarte.

Soovitame asja jälgida. Kui Sul on SMART 2 ja vana juhikaart, siis katseta ise ära ja veendu. Tee väljatrükk või lae kaart alla ja kontrolli, kas piiriületamise järgselt on riigitähis juhikaardile salvestunud või mitte. Võid ka juhikaardi faili meile saata, vaatame üle.

Kui on täiesti kindel, et Sinu meerik vanematele juhikaardile piiriületuse salvestisi ei märgi (VDO-d ei ole me veel katsetanud), siis tuleb seda teha ise vanal meetodil - jääda pärast piiriületamist sobivas kohas seisma ja sisestada uue riigi tähis ise menüü kaudu käsitsi. Nii väldid võimaliku asjatu trahvi saamist ja “probleemi” tekkimist. Aga enne uuri ise järgi, kas salvestab või mitte. Ole kindel.

Kui oled sattunud politseikontrolli ja selgub, et Sul ei olegi piiriületusi juhikaardil, ja Sa lootsid, et uue tehnoloogiaga varustatud SMART 2 meerik selle automaatselt ära tegi, siis tea, et meeriku mälusse on need andmed ikka salvestatud. Sealt on ka võimalik vaadata, ka politseil. Sellisel juhul tuleks alla laadida sõidumeeriku fail.

Lõpetuseks

Elu näitab, et õige info saamiseks tuleb kõik ise järgi proovida ja katsetada. Vähemalt Stoneridge 'i puhul on nüüd meie jaoks asi selge. Kes soovib kohe SMART 2-st kasu lõigata, siis saad juba seda teha kohe - lihtsalt olemasolev meerik uue vastu välja vahetada. 31.detsembriks 2024 tuleb seda niiehknaa teha. Seismajäämine piiridel selleks, et riigisümbolit sisestada pole ju iseenesest midagi rasket, aga mõttetu küll...

Lugupidamisega,