SMART 2 digimeerik – vahetuste ajagraafik ja uued funktsioonid

02.06.2023

SMART 2 digimeerik – vahetuste ajagraafik ja uued funktsioonid

Kohe-kohe on käes see osa Mobiilsuspaketist, mis toob meieni uued SMART 2 sõidumeerikud. Nimelt alates 21. augustist 2023 hakatakse kõikidele uutele tehasest väljuvatele sõidukitele paigaldama teise põlvkonna arukat sõidumeerikut ehk SMART 2-te.

Aga peagi muutub SMART 2 digimeerik kohustuslikuks ka kõikidele vanematele veokitele, kes teostavad rahvusvahelist transporti.

 • Jah, see tähendab reaalselt seda, et sõidukis olemasolev meerik tuleb välja võtta ja selle asemele panna uus SMART 2 meerik!
 • Jah, see tähendab oluliste kulutuste tegemist sõidumeerikute vahetamiseks, taatlemiseks, tarkvarauuendusteks. Arvestada tuleks ca 1000-1500 euroga sõiduki kohta.

Aeg lendab kiirelt …

Vahetuste ajagraafik – oluline info transpordifirmale!

Konkreetsed tähtajad SMART 2-le üleminekuks on paika pandud ja need on järgmised:

 • 31. detsember 2024 – asendada tuleb kõik kettaga meerikud ja kõik digimeerikud, mis on toodetud kuni juuni 2019-ni (need on kõik varasemad versioonid, mis ei ole SMART 1).
 • 19. august 2025 – tuleb SMART 2 sõidumeerikuga asendada kõik SMART 1 meerikud. SMART 1 meerikuid paigaldatakse alates 15.06.2019 a.
 • 1. juuli 2026 – tuleb SMART 2 sõidumeerik paigaldada ka 2,5-3,5 tonnistele rahvusvaheliseks kaubaveoks kasutatavatel sõidukitel (nn kaubikud).

Puhtalt Eestis töid teostavaid sõidukeid sõidumeerikute vahetamise kohustus ei puuduta!

Siit võib järeldada seda, et kettaga meerikuga rahvusvahelisi vedusi alates 31.detsembrist 2024 teha ei saa.  Eestis võib aga edasi töötada.

Mis on SMART 2 digimeerik?

SMART 2 on nutikas digitaalne sõidumeerik, mis on varustatud nn kahe antenniga: GNSS ja DSRC.

GNSS antenniga on meerik ühenduses globaalse satelliitnavigatsiooni süsteemiga (Galileo GNSS), mille alusel tehakse kindlaks sõiduki asukoht ning see tuvastab riigipiiride ületamise.

DSRC antenn võimaldab teatud andmeid meerikust saata teisele antenniosapoolele ehk politseile. DSRC tähendab maakeeli varajase manipuleerimise avastamise side. Ehk sellega on politseil hea jälgida, et kas patrullist mööda sõitev autojuht võib olla tegelenud manipuleerimisega. SMART 2 edastab andmeid ka sõiduaegade ületamiste kohta. Puhkeaja kohta DSRC-i kaudu info ei liigu.

Lisaks on SMART 2 sõidumeeriku uueks elemendiks OSNMA teenuse kasutamise funktsioon. Galileo OSNMA on autentimismehhanism, mis võimaldab GNSS-vastuvõtjatel kontrollida GNSS-teabe autentsust, tagades, et saadud andmed pärinevad tõepoolest Galileolt ja neid ei ole mingil viisil muudetud. See tagab suurema manipuleerimiskindluse ja on võimalik kasutada uusi funktsioone.

NB! Hetkel OSNMA veel kättesaadav ei ole ja tõenäoliselt kuni aasta lõpuni mitte. See aga tähendab seda, et enne, kui saadavus pole tekkinud, tuleb sõidukitele paigaldada niinimetatud üleminekumeerik. See omakorda tähendab seda, et OSNMA kättesaadavaks tegemisel tuleb teha sõidukisse juba paigaldatud uutele meerikutele tarkvara uuendus. Alles siis muutub meerik tegelikult SMART 2-ks ja on võimalik kõiki uusi funktsioone kasutada. Õnneks ümber vahetama siiski meerikut taaskord ei pea :). 

SMART 2 uued funktsioonid

Uute funktsioonide täielik rakendumine sõltub sellest, millal OSNMA teenus on meerikule avatud.

Uued funktsioonid saavad olema järgmised:

 • Algusriigi ja lõppriigi automaatne sisestamine tööpäeva alguses ja lõpus, kui juhikaart on pidevalt sees.
 • Riigipiiride ületamisel automaatne riigitähiste sisestamine (ehk piiriületuste registreerimine). Seisma ei pea jääma.
 • Koorma peale- ja mahalaadimiste sisestamine menüüs. See on mõeldud kabotaaži,Cross-trade vedude ja lähetusreeglite kontrollimiseks.
 • Laevaerandi kasutamise arvestamine 24 ja 45-tunnistel pausidel.
 • Bluetoothi kaudu telefoniäpi kasutamise võimalus.
 • Kontrollidele laekub DSRC andmeside kaudu info sõiduaegade ületamistest.
 • Võimalus tarkvara uuendada, kui töö- ja puhkeaja reeglid muutuvad.
 • Salvestatud andmete mahu suurendamine. NB! Kontrollid tee peal lähevad 56-le päevale alates 31.12.2024.

VDO ja Stoneridge meerikute vahetamine Digimeerik OÜ-s

Autosert’i koostööpartner Digimeerik OÜ on valmis pakkuma kvaliteetset ja võimekat sõidumeerikute ümbervahetamist SMART 2-le. Seda nii firma töökodades Tallinnas ja Tartus kui ka tulles mobiilse meerikute töökojaga sinna, kuhu vaja. Ära jäta seda viimasele minutile!

Olgugi, et vanemate masinate meerikud tuleb ära vahetada 31. detsembriks 2024, on seda mõistlik teha juba varem, sest masinaid, mille meerikud tuleb välja vahetada, on tuhandeid. Võib tekkida järjekord ja varuosade puudus, ja kui õigeks ajaks meerikut vahetatud ei jõua, on kindlasti trahvid jälle soolas.

Seega minu soovitus sõidumeerikute usladusväärse vahetuse teostamisel on valida oma partneriks Digimeerik OÜ, Siim Truusalu – tel: 5655875, e-post: siim.truusalu@digimeerik.ee, www.digimeerik.ee. Lepi juba aegsasti temaga plaan kokku, et ta saaks Sulle parima pakkumise teha.

Siimu käest saab alati usaldusväärset ja praktilist nõu ja tuge, kui meerikutega on miskit lahti. Lisaks on meerikute vahetamine tehniliselt täppistöö.  Professionaalsus, pädevus ja kogemus on siin võtmeteguriks, sest sõidumeerikute taatlemisel ja vahetamisel tehtud vead võivad vedajale väga kalliks maksma minna. 

Väldi kindlasti selliseid meerikute taatlejaid, kes pakuvad odavat hinda ja teevad seda tööd väikeses mahus teiste tööde kõrvalt poolenisti hobikorras. See on risk ja võib valusalt kätte maksta. Mina ei julgeks.

Digimeerik OÜ teostab taatlemisi ja sõidumeerikute vahetamisi kõikidele meerikutüüpidele, eelkõige aga VDO ja Stoneridge. Digimeerik OÜ on Stoneridge ametlik maaletooja Eestis.

Hoiame silma peal!

Meie siin Autosert Kompetentsikeskuses hoiame sõidumeerikute arengutel silma peal ja niipea, kui tulevad SMART 2 meerikud meie kätte, võtame need kohe õppetegevuses kasutusele ja jagame kõigile juba täpsemat infot selle kasutamise eripäradest.