Tehnoloogia tegelik potentsiaal peitub selle teadlikus rakendamises

29.05.2024

Tehnoloogia tegelik potentsiaal peitub selle teadlikus rakendamises

Innovaatilised tehnoloogiad muudavad meie elu paremaks. Pole kahtlustki. Tehnoloogia areneb küll kiirelt, kuid tegelikkuses sellest üksi ei piisa. Oluline on osata tehnoloogiat õigesti kasutada, et päriselt efektiivsemalt, ohutumalt ning jätkusuutlikumalt tegutseda. Tehnoloogia teadlik rakendamine aitab luua konkurentsieeliseid nii üksiku ettevõtte tasandil, kui tagada ka keskkonnaalase-, majandusliku- ja sotsiaalse arengu. Sellist mõtteviisi, muudatusi ja ümberkujundamist vajab ka transpordisektor. Autosert Kompetentsikeskus saab siin olla partneriks.

Oluline on inimeste teadlikkuse arendamine jätkusuutliku mõtlemise suunas

Suures osas sisepõlemismootoritel põhinev maanteetransport on CO2 emissiooni osas üks suurimaid osalisi ja on selge, et me ei saa keskkonnamõjusid eirates enam jätkusuutlikult tegutseda. Peame jätkusuutliku majandamise eesmärgiks seadma ja selles suunas tegutsema. On tervitatav näha säästvale transpordisüsteemile omaseid tehnoloogilisi lahendusi, näites elektrisõidukid, laadimislahendused, telemaatikatehnoloogiad. Transpordisektori ettevõtted pööravad järjest enam tähelepanu kasvuhoonegaaside vähendamisele ja jätkusuutlikule laondusele. Tehnoloogia on andnud meile võimalused paljusid protsesse automatiseerida, mõõta ja efektiivsemaks muuta.

Kuid kaasaegne tehnoloogia ja uudsed transpordilahendused üksi ei pruugi olla piisav panus keskkonna heaolu tagamiseks.

Päeva lõpuks mõjutavad just inimeste tegevus ja otsused seda, kui hästi meil läheb.

Oleme veendunud, et lisaks ärimudelite arendamisele ja süsinikuemissiooni vähendamisele on oluline ka inimeste teadlikkuse arendamine jätkusuutliku mõtlemise suunas. Alles siis saame tehnoloogia päriselt keskkonna heaks tööle panna, tagades samal ajal ka majandusliku ja sotsiaalse heaolu.

Jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamisesse on vaja kaasata partnereid nii transpordi-, tehnoloogia- kui inimressursi arendamise vallast, oluline on sektoriteülene koostöö. Selleks, et muuta transpordivaldkonda, peame järjest enam vaatama ka väljapoole enda põhitegevust, ühendama oma kogemused, teadmised ja potentsiaali ning arendama uusi teenuseid.

Arenguhüpe läbi teadliku õppe

Pädevuse tõstmine tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks toimub läbi kaasaegse, praktilise ja mõtestatud koolitusprogrammi, mille läbinud osalejad mitte ainult ei saa kaasaegse tehnoloogiaga hakkama, vaid näevad selle kasutamises ka uusi võimalusi. Tehnoloogia ilma teadlike ja oskuslike inimesteta on pool lahendust. Tulemus peitub arendajate ja kasutajate sünergias.

Veoauto- ja bussijuhtide puhul on oluline ka ettevõttes loodud motivatsioonisüsteem. EcoDrivingu jaoks on välja arendatud igasuguseid tehnoloogiaid, kuid kui autojuht ei ole motiveeritud seda kasutama, siis on ettevõtte omanik vihane ja tulemus null, kallis soetatud tehnika säästu eesmärgil ei teeni ennast tagasi.

Tänu koolitusele on võimalik luua arengut nii ettevõtte ärilisi eesmärke kui pehmeid väärtusi silmas pidades. Koos tehnoloogilise pädevusega tõuseb koolitamise käigus ka töötajate enesehinnang, mida annab tänapäevase tehnoloogia valdamine. Ühendades innovaatilised koolitusprogrammid kaasaegse tehnoloogiaga, saame inimeste jaoks luua keskkonna, kus nad tunnevad end kaasatuna ning olulisena.

Inimene peab juhtima tehnoloogiat, mitte vastupidi.

Ja nii nagu iga juhtimine, vajab ka tänapäevase tehnoloogia juhtimine uue aja oskusi.

Tähenduslikku tööd tegev inimene mõtleb hea meelega kaasa, teeb omapoolseid ettepanekuid ning nii saadud tagasisidet saab omakorda kasutada tehnoloogiliste lahenduste edasiarendamiseks. Transpordimaailm muutub kiiresti ja sammu pidamiseks peab toimima tihe, sisuline ja eesmärgipärane koostöö nii tehnoloogia arendajate kui kasutajate vahel.

Oleme Autoserdis ka ise koolitajatena alati pidanud oluliseks uute teadmiste omandamist ja nende edasiandmist. Meie jaoks on oluline ajaga kaasas käimine ja pidev areng. Otsime uusi võimalusi ja teeme koostööd nii rahvusvaheliste valdkondlike organisatsioonidega kui tehnoloogiasektoriga. Oleme tänaseks saavutanud rasketehnikajuhtide koolitamises turuliidri positsiooni Eestis ning klientide ja koostööpartnerite tagasiside meie pühendumisele ja uuendusmeelsusele on kõrge.

Ettevõtte asutaja ja juht Lenno Põder on nimetatud Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) poolt „valdkonna muutjaks ehk new industry shaper’iks“. Me muudame ja kujundame transpordivaldkonda pühendunult, järjepidevalt ja innukalt. Seda on märgatud.

Soovime kaasa rääkida poliitikate ja seadusandluse loomisel ning investeeringute suunamisel.

Tunnistame, et täna on ka meie koolitussüsteemis kohati puudu kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtu kompetents. Meie koolitajate teadmised vajavad samamoodi järele aitamist. Võtame seda vajadust tõsiselt, näeme selles võimalusi ja soovime siinkohal kutsuda ise ellu arenguhüppe. Selleks me peame oluliseks teadus- ja arendustööd, aga kindlasti ka sisulist koostööd tehnoloogiaettevõtetega. Meie ambitsioon on olla rohkem kui lihtsalt täiendkoolituspakkuja, me soovime olla valdkonna edendaja, eestkõneleja, suunanäitaja.

Uus aeg vajab uusi autojuhte

IRU aruandest selgub, et autojuhtide puuduse probleem on Euroopas väga suur. Uuringu tulemuste kohaselt kolmekordistub autojuhtide puudus 2026. aastaks, ulatudes 2 miljoni täitmata veokijuhi ametikohani. See mõjutab 50% kõikidest kaubavedudest Euroopas ja miljonite reisijate vedusid. Enam kui pooled Euroopa veondusettevõtted ei saa oma äri laiendada, kuna nad ei leia oskustöölisi veokijuhtide puuduse tõttu. Mis aga veelgi murettekitavam, viimane IRU raport toob välja, et suurima täitmata veokijuhtide töökohtade suhtarvuga riik on Eesti. Täitmata on 16% ametikohtadest. Probleem on sõna otseses mõttes meie õuel ja kahjuks ainult süveneb.

Ilma kvalifitseeritud autojuhtideta peatub Euroopa majandus, sotsiaalne liikuvus ja kliimaplaan. Võimaliku lahenduste suunas on Autosert omalt poolt juba samme astumas.

Potentsiaali juhtide puuduse lahendamiseks näeme naiste ja noorte toomisel elukutselise autojuhi ameti juurde.

Selleks tuleb aga seda elukutset teha nii atraktiivsemaks kui ka lihtsamini ligipääsetavamaks, alandades minimaalset vanusepiiri, subsideerides kategooria õppe- ja ametikoolituste hindasid. Vähemtähtis ei ole turvaliste töötingimuste tagamine ja hästi varustatud puhkealade rajamine. Samuti eeldab uute juhtide pealekasvu saavutamine kaasahaaravat ja põnevat koolitusprotsessi, kvaliteetset ja kaasaegset töökeskkonda, transpordifirmade avatust ja valmisolekut võtta vastu tänapäevaste ootuste ja väärtustega töötajaid.

Ka IRU uuring viitab sellele, et naisautojuhte tuleb motiveerida ja ärgitada. Autosert teeb seda pidevalt läbi erinevate videote ja sõnumite. Kajastame juhi ametiga seonduvat ning muudame Eesti rahvast teadlikumaks, et noored inimesed ja naised ei pea kartma, vaid saavad selle ametiga hakkama. Paljud meie juurde õppima tulnud noored juhid ütlevad, et jälgides meie tegemisi Facebookis ja Youtube’i kanalil AUTOSERT TV, tekkis neil tahtmine load ja ametikoolitus ära teha ja kutseliseks autojuhiks hakata.

Mõõdame arengut

Kuidas tagada, et pakutavad koolitusprogrammid oleksid päriselt kasulikud nii ettevõttele, ühiskonnale kui keskkonnale ja aitaksid samal ajal kaasa inimese arengule? Koostöös IRUga käivitame lähitulevikus autojuhtide teadmiste ja oskuste hindamissüsteemi. Kui seni oskasime koolituse läbinute arengut hinnata vaid eksami tulemuse järgi, siis spetsiaalse hindamissüsteemi alusel saame täpselt ja terviklikult inimeste teadmiste ja oskuste arengut ning koolituse tulemust mõõta. See omakorda annab meile võimaluse oma koolitusprogramme täiustada ja uuendada ning Autosert´i koolitajad IRU standardite järgi atesteeritud hindajateks välja koolitada.

Näeme selles suurepärast võimalust taaskord uue õppekvaliteedi taseme saavutamiseks.

Info uue hindamissüsteemi kasutuselevõtmisest Autosertis jõuab IRU kaudu ka teistesse regioonidesse ja riikidesse. Selle tulemusena arendame välja kvaliteetse koolituskeskuse kogu Euroopa transpordivaldkonna jaoks, mis pakub koolitusteenust ka teistest riikidest pärit tööjõule. Juba täna, koostöös partneritega, koolitame inimesi Lähis-Idast ja paneme palju rõhku sellele, et arendada enda ettevõttes välja võimekus eksootilisemate kolmandate riikide inimeste koolitamiseks ning tööjõu vahendamiseks ja ümberjaotamiseks üle terve maailma, vastavalt transpordisektori hetkevajadusele.

Koostöös kaugemale

Otsime strateegilist partnerit (partnereid), kes mõtleks meiega sarnaselt, kellega koos viia uusi teadmisi koos tehnoloogiliste võimalustega juhtideni. Seda on lihtne teha ja piloteerida Eestis, kus meil on väga suur turuosa. Eesti on väike riik ning Autosert on siin turuliidri positsioonis, omades suurimat püsikliendibaasi. Meiega koostöös on võimalik uusi tehnoloogilisi lahendusi kiirelt rakendada, testida, hinnata, kasutusele võtta. Puudub vajadus midagi nullist luua, turundada, teistega konkureerida.

Maailmas on palju näited, kus kasv ja arenguhüpe saavutatakse läbi koostöö. Saame sellesse koostöösse tuua oma olulisemad väärtused: turuosa, kliendibaasi, kogemuse, inimesed. Ja kui koostöös loodud süsteem toimib, on võimalik seda laiendada teistesse riikidesse, suurematele turgudele. Eestit võib võtta kui ideaalset testimis- ja arenduskeskust, kus uusi projekte ellu viia.

llma inimeste kaasamiseta on kogu tehnoloogia arendamine vaid pool lahendust.

Koostööhuvi korral võta julgelt ühendust!

Vaata ka: visioon, missioon ja väärtused, mille eest Autosert seisab