Riigitähise sisestamine riigipiiride ületamisel alates 2.02.2022 – Mobiilsuspakett

05.01.2022

Riigitähise sisestamine riigipiiride ületamisel alates 2.02.2022 – Mobiilsuspakett

Tähelepanu kõik rahvusvahelisi vedusid teostavad autojuhid! Alates 2.02.2022 peavad kõik digitaalse sõidumeeriku kasutajad riigipiiride ületamisel esimeses võimalikus peatumiskohas piiril või pärast piiri ületamist sisestama selle riigi riigitähise, kuhu ta saabus.

Tegemist on 31.07.2020 jõustunud Mobiilsuspaketi nn. teise lainega, millega järk-järgult mitmed uued nõuded hakkavad kehtima. Analoogsõidumeerikutele ehk ketastele on riigitähiste märkimise nõue olnud kehtiv juba alates 20.08.2020.

 Vastav nõue on kehtestatud määruses 165/2014 artiklis 34 punkt 7-s, mis ütleb järgmist:

“Alates 2. veebruarist 2022 sisestab juht pärast liikmesriigi piiri ületamist selles liikmesriigis tehtava esimese peatuse alguses ka selle riigi tähise, kuhu ta on pärast liikmesriigi piiri ületamist sisenenud.

Nimetatud esimene peatus tuleb teha esimeses võimalikus peatuskohas piiril või pärast piiri ületamist.

Kui liikmesriigi piiri ületatakse parvlaeval või rongis, sisestab juht riigi tähise sihtsadamas või- jaamas.

Juhid ei pea riigitähist sisestama, kui sõidumeerik salvestab piiriületuse asukohaandmed automaatselt.”

Mida peaksid veel teadma?

  • Riigitähise sisestamiseks tuleb sõiduk peatada, sõidu ajal seda operatsiooni teha ei saa. Soovitan auto jätta ohutus kohas seisma ning sisestada menüü kaudu uuesti “algusriik”. Seejärel jätka sõitu.
  • Endiselt jääb kehtima ka riigitähiste sisestamise nõue tööpäeva alguses ja lõpus. Ära seda unusta!
  • Võimalikud uued trahvid riigitähise märkimata jätmise eest piiriületusel. Politseil on seda väga lihtne kontrollida ja võid ise arvata, kas sellest võib välja kujuneda uus trahvivõimalus?
  • Kuna juhikaardi mälusse mahub riigitähiseid maksimaalselt 112 tk, siis võib olla oht, et kui juhikaart laetakse maha 28 päeva pärast, siis osa riigisümbolitest on juba kaardi mälust kustunud. Soovitan sagedaste riigipiiride ületamiste korral laadida juhikaarti alla tihedamini kui ettenähtud 28 päeva.

Kuluaarides on arutatud selle üle, et kas riigitähist võib sisestada ka näiteks autojuhile vajalikul esimese puhkepausi ajal selles riigis, mitte kohe pärast piiriületust lisapeatusena. Praeguse info kohaselt on siiski jäetud selle juurde, et see peatus tuleb teha võimalikult piiri lähedal ega ole seotud autojuhi sõiduaja järgsete vaheaegadega (15+30 või 45 minutit). Samas võib aga autojuht planeerida võimalusel ka oma vaheajad nendesse parklatesse, kus ta ka riigisümboli saab ära sisestada. See aga võib tekitada olukordi, kus piiri lähistel polegi sobivat kohta riigitähise sisestamiseks, sest kohti lihtsalt pole.  Ja jälle tekib probleem. Seda, mis saama hakkab, näitab aeg.

SMART 2 salvestab riigipiiride ületamised automaatselt

Praegu veel ei ole kasutusel ühtegi digitaalset sõidumeerikut, mis salvestaks riigipiiride ületamised automaatselt. Isegi 15.06.2019 aastal tulnud uued SMART 1 meerikud ei oma seda funktsiooni. SMART 1 salvestab iga 3 sõidutunni järel sõiduki asukoha, kuid mitte piiriületuse.

Küll aga on peagi tulekul uued – teise põlvkonna arukad sõidumeerikud ehk SMART 2 sõidumeerikud, mis hakkavad piiriületusi automaatselt registreerima. Seega SMART 2 tulekuga kaob ära vajadus sõiduk peatada selleks, et riigitähis sisestada. Aga seda aega tuleb veel oodata.

Teada on järgnev SMART 2 tuleku ajagraafik:

  • Alates 21.08.2023 – paigaldatakse SMART 2 kõikidesse uutesse sõidukitesse
  • Alates 31.12.2024 – tuleb SMART 2 paigaldada kõikidesse nendesse rahvusvahelisi vedusid teostavatesse sõidukitesse, millel on kasutusel tavaline analoog- või digimeerik, mis on toodetud kuni 14.06.2019 (ehk kuni SMART 1-ni).
  • Alates 21.08.2025 – tuleb SMART 2 paigaldada ka kõikidesse nendesse rahvusvahelisi vedusid teostavatesse sõidukitesse, mis kasutavad SMART 1 sõidumeerikut.

Loe lähemalt uute SMART 2 digimeerikute tulekust

Kõige tähtsam küsimus – MIKS?

Miks on jälle välja mõeldud üks lisa jaburus? Miks me seda tegema peame? Mis on selle asja mõte? Jälle on politseil üks asi juures, kust kinni hakata… jne jne. Selline sisuliselt mõttetu tegevus ajab iga autojuhi ja firmajuhi vihale.

Riigitähiste sisestamise mõte riigipiiride ületamisel on laiem kui esialgu tundub. Mobiilsuspakett muudab mitmeid reegleid, mis puudutavad erinevaid aspekte transpordifirma ja autojuhi elus. Põhjused, miks on taoline lisakohustus määratud, on järgmised:

  • et kontrollida 02.02.2022 jõustuvate lähetusreeglite täitmist,
  • et kontrollida 21.02.2022 jõustuva sõidukite kojutoomise nõuet iga 8 nädala tagant,
  • et kontrollida 21.02.2022 jõustuva uuenenud kabotaažireegli täitmist.

Mulle tundub, et see kõik on alles väike eel-lainetus millegi suurema tulekule rahvusvahelises transpordis. Aga eks elu näitab.

Hoiame Sind kindlasti kursis uue infoga Mobiilsuspaketi reeglite kohta. Kõige operatiivsem info liigub meie Facebooki lehel – liitu meiega!

Vaata lisaks:

Head uut töö- ja teadmisterohket aastat!

Lugupidamusega