UUED SMART 2 DIGIMEERIKUD ON TULEKUL!

12.08.2021

UUED SMART 2 DIGIMEERIKUD ON TULEKUL!

Uued, Mobiilsuspaketi ja lähetusreeglitega kooskõlas, SMART 2 digimeerikud on peatselt reaalsus. Mida see transpordifirma ja autojuhi jaoks tähendab? (Pildil SMART 1 digimeerik).

SÕIDUMEERIKUD TULEB ASENDADA SMART 2-GA

Esiteks: teada on täpsed kuupäevad, millal tuleb SMART 2 digimeerikuid kasutama hakata:

 • Alates 21 august 2023 – paigaldatakse SMART 2 digimeerik kõikidesse uutesse sõidukitesse;
 • Peale 31. detsembrit 2024 – tuleb SMART 2 digimeerik paigaldada (asendada olemasolevaga) kõikidesse rahvusvahelisi vedusi teostavatesse sõidukitesse, kus on praegu kasutusel sõidumeerik, mis on toodetud enne 15. juunit 2019 (kõik kettaga ja digimeerikud, mis olid olemas enne SMART 1 tekkimist).
 • Alates 21 august 2025 – tuleb asendada kõik SMART 1 digimeerikud SMART 2 vastu.

Kui sõiduk teostab vedusid AINULT RIIGISISESELT (Eestis), siis ülalkirjeldatud sõidumeerikute vahetamise kohustust EI OLE.

Praeguse info kohaselt ei saa SMART 1 digimeeriku tarkvara värskendada SMART 2-ks. Probleem seisneb teatud komponentides. See tähendab seda, et kõik uued rahvusvahelisi sõite teostavad sõidukid, mis ostetakse enne 21. augustit 2023 ja millel on peal uus SMART 1 digimeerik, peavad selle kahe aasta pärast asendama SMART 2 vastu.

UUED FUNKTSIOONID

Teiseks: SMART 2-te programmeeritakse sisse Mobiilsuspaketi ja lähetusreeglite nõuetest tulenevad funktsioonid. Need puudutavad peamiselt töö- ja puhkeaja ning piiriületuste ja peale/mahalaadimiste uusi reegleid ning politseikontrollide uusi funktsioone:

 • Automaatne piiriületuste registreerimine (tuleneb 2.02.2022 kehtima hakkavatest lähetusreeglitest). NB! Vanema sõidumeeriku korral tuleb piiriületus ise käsitsi sisestada esimeses parklas (al 2.02.2022).
 • Peale- ja mahalaadimise registreerimine ja asukoha fikseerimine;
 • Riigitähise sisestamisel pakub meerik ise automaatselt välja selle riigi, kus sõiduk asub;
 • Laevaerandi laiendamine iganädalastele puhkeaegadele;
 • Kontrollijatele mõeldud andmete kauglugemise võimekus koos maksimaalsete sõiduaegade rikkumistega juhtide eelvalimiseks kontrollide jaoks;
 • Võimalus sõidumeeriku tarkvara uuendada siis, kui reegli uuenevad;
 • Salvestatud andmete mahu suurendamine, et oleks võimalik tagada 31.12.2024 kontrolliperioodi pikenemisega 28-lt päevalt 56-le seotud andmete olemasolu. Puudutab ka juhikaarti.
 • Ja muud tehnilised GNSS, DSCR, ITS ja nipet-näpet funktsioonid

KONTROLLIJAD RÕÕMUSTAVAD

Kokkuvõtvalt võib öelda, et SMART 2 digimeerikud on loodud peamiselt inspektorite jaoks viimaks läbi põhjalikke kontrolle autojuhtide töö- ja puhkeaja, kabotaaži, lähetusreeglite ja juhtide ning sõidukite koju tagasipöördumise nõuete kontrollimiseks. Kontrollijad saavad oma käsutusse andmed, mida seni sai kätte vaid väga aeganõudva protsessi käigus.

Transpordifirmad peavad arvestama täiendavate kulutustega sõidumeerikute asendamisel ja kuupäevadega, millal uued meerikud tuleb kasutusele võtta.

Ma ise arvan, et transpordifirmad peaksid arvestama ka suurema võimalusega saada rikkumiste eest trahve, sest see info hakkab jooksma otse politseibussi. Kujutan juba ette rõõmsate politseinike naerul nägusid…

Jõudu kõigile!