Mobiilsuspakett: IMI-lähetusdeklaratsioonide esitamine alates 02.02.2022 ja lähetusreeglid

22.01.2022

Mobiilsuspakett: IMI-lähetusdeklaratsioonide esitamine alates 02.02.2022 ja lähetusreeglid

Mobiilsuspakett on muutumas üha reaalsemaks.

EU Komisjon avaldas oma kodulehel IMI (siseturu infosüsteem) veebilehe, kus saab alates 2.02.2022 (aga ka juba praegu) lähetusdeklaratsioone esitada. Veebiaadress on: https://www.postingdeclaration.eu/

Tasub minna uurima ja puurima, et kuidas asi töötab ja toimib. Mina tegin ühe deklaratsiooni juba ära ja kõik toimis hästi.

Mobiilsuspakett IMI lähetusdeklaratsioon Autosert

Mobiilsuspakett IMI lähetusdeklaratsioon Autosert

Deklaratsiooni täitmine on lihtne. Tuleb teha vajalik konto ja parool ning saadki ligipääsu deklaratsioonide esitamise süsteemile. Tasub järgi proovida ja testida. Igal etapil on võimalik veebilehte muuta eestikeelseks paremalt ülevalt nurgast rippmenüüst ET

Vaata siit:

Lähetusreeglid – Mobiilsuspakett 02.02.2022

Lähetusreeglite alla kuulub:

 • cross-trade transport – (Euroopa sisetöö)
 • kabotaaž – ajutine transport välisriigi siseterritooriumil (7 päeva jooksul 3 vedu)

Lähetamise nõudeid ei rakendata autojuhile, kes:

 • läbib välisriigi territooriumi transiidina;
 • teostab kahepoolset vedu (bilateraalne vedu);
 • teeb lisaks kahepoolsele veoseveole ühe peale- ja mahalaadimistoimingu läbitavates riikides tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas riigis;
 • lisaks kahepoolsele veoseveole, mis algab veoettevõtja asukoha liikmesriigist ja mille jooksul sõidukijuht ei tee veol sihtriiki ühtki täiendavat peale- või mahalaadimistoimingut, teeb asukohaliikmesriiki tagasi suunduval kahepoolsel veol läbitavates liikmesriikides kuni kaks täiendavat peale- ja mahalaadimistoimingut tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;

Kahepoolne veosevedu on veolepingu alusel toimuv veosevedu asukohaliikmesriigist (Eestist) teise riiki või teisest riigist asukohaliikmesriiki (Eestisse).

Allolev näide on mõlemas suunas kahepoolne vedu, kus Eestist võetakse peale täiskoorem kaupa ja viiakse Saksamaale, kus kogu kaup maha laetakse. Seejärel liigub sõiduk järgmisesse laadimiskohta (tühisõit) ning korjab Saksamaalt viiest erinevast kohast kauba peale (5 erinevat CMR-i) ja toimetab need kõik Eestisse. Antud näite puhul ei kuulu juhi tegevus lähetusreeglite alla lähetusdirektiivi mõistes. Kuni 1.02.2022 kuulub selle tegevus lähetusreeglite alla, millega kaasnevad veoettevõttele vastavad administratiivkohustused (MiLoG).

Mobiilsuspakett kahepoolne transport bilateraalne transport Autosert

Mobiilsuspakett kahepoolne transport bilateraalne transport Autosert

28. jaanuaril Pärnus toimuval Mobiilsuspaketi infopäeval tuleb teema väga põhjalikult käsitluse alla. On väga palju erinevaid veomarsruutide variante, mille puhul tuleb täpselt kindlaks teha, kas vedu kuulub lähetuse alla või mitte. See on vaja selgeks saada. Ja koolitusel aitan ma Sul selle selgeks saada :)

NB! Antud kontekstis me ei räägi lähetuse päevarahade maksmisest (seda makstakse ikka edasi), vaid lähetuse korral veoettevõttele lisanduvatest täiendavatest kohustustest.

Lähetuse korral tuleb arvestada järgmiste administratiivsete kohustustega:

 • Vedaja peab autojuhi kohta esitama lähetusdeklaratsiooni;
 • Lähetusdeklaratsioon tuleb esitada hiljemalt enne lähetuse algust;
 • Deklaratsioonid tuleb esitada ühtses Siseturu Infosüsteemis IMI.

Varem olid iga riigil oma portaalid + erinevad vormid, mille kaudu said veofirmad lähetusdeklaratsioone esitada. Nüüd on aga ainult üks – IMI.

Lähetusdeklaratsioonile tuleb märkida järgnevad andmed:

 • autoveoettevõtja andmed vähemalt ühenduse tegevusloa numbri näol;
 • veokorraldaja või mõne muu sellise kontaktisiku kontaktandmed asukohaliikmesriigis, kes suhtlevad pädevate
  asutustega vastuvõtvas liikmesriigis, kus teenuseid osutatakse ning kes saadavad ja võtavad vastu dokumente ja
  teadaandeid;
 • sõidukijuhi isikuandmed, elukohaaadress ja juhiloa number;
 • sõidukijuhi töölepingu alguskuupäev ja lepingut reguleeriv õigus;
 • lähetuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev;
 • mootorsõidukite registreerimismärgid;
 • kas osutatud transporditeenus on kaubavedu, reisijatevedu, rahvusvaheline vedu või kabotaažvedu;

Lähetuse ajal peab transpordifirma:

 • tagama, et sõidukijuhi käsutuses on ning et ta säilitab ja teeb teedel korraldatava kontrolli
  käigus kättesaadavaks paberkandjal või elektroonilisel kujul:
  • IMI kaudu esitatud lähetamisdeklaratsiooni koopia;
  • tõendusmaterjal vastuvõtvas liikmesriigis toimuvate vedude kohta, näiteks elektrooniline saateleht (e-CMR)
  • sõidumeerikute andmed ja eelkõige nende liikmesriikide riigi tähised, kus sõidukijuht on viibinud rahvusvahelise autoveo või kabotaažveo käigus

Pärast lähetuse toimumist peab transpordifirma:

 • mitte hiljem kui 8 nädala jooksul, pärast taotluse saamist välisriigi kontrolliasutuselt, saatma IMI süsteemi kaudu nõutud dokumendid nagu:
  • sõidumeeriku failid, kus on olemas piiriületuste kohta andmed
  • veoselehed (CMR)
  • dokumendid töötaja tasustamise kohta lähetuse ajal
  • tööleping
  • sõidukijuhi tööga seotud tööajatabelid
  • tõendid töötasu maksmise kohta

NB! Füüsilistest isikust esindajat välisriigis nii nagu seda oli siiani – “Esindaja Prantsusmaal” – enam vaja ei ole. St, et Mobiilsuspakett toob midagigi positiivset ;)

21.02.2022 on tulekul järjekordne laine

Mobiilsuspakett toob järgmised suured muudatused 21. veebruarist 2022, mil hakkavad kehtima:

 • sõidukite tagasipöördumise kohustus koduriiki iga 8 nädala järel, ja
 • kabotaaži 4 päevane ooteaeg samas riigis uuesti kabotaaži tegemisele

Kui teil tekib küsimusi Mobiilsuspaketiga seotud küsimuste kohta, siis pöörduge julgesti meie poole. Aitame rõõmuga tuua selgust selles segaduses.

___________________________________________________
AUTOSERT KOMPETENTSIKESKUS on Eesti suurim kutseliste autojuhtide koolituskeskus. Meie peamisteks kompetentsideks, mida me pidevalt edasi arendame ja koolituste kaudu edastame, on:

 • autojuhi töö- ja puhkeaeg
 • digitaalne sõidumeerik
 • veoseohutus
 • ecodriving
 • liiklusohutus
 • tööohutus
 • mobiilsuspakett

Abistame transpordiettevõtteid ebaõiglaste trahvide lahendamisel ning kaitseme autojuhte oma pädevusvaldkondades. Investeerime pidevalt Autosert’i õppejõudude arengusse, uute õppemeetodite omandamisesse, kaasaegsesse õppetehnikasse ning kutseliste autojuhtide pealekasvu tekkimisse. 

Oled Autosert’i alati oodatud!

Lugupidamisega