Koolitaja Lenno Põder selgitab: millal tuleb teha kompensatsioon?

01.07.2020

Koolitaja Lenno Põder selgitab: millal tuleb teha kompensatsioon?

Autojuhid, kes teevad niinimetatud 24-tunniseid pause, mida seadusekeeles nimetatakse lühendatud iganädalasteks puhkepausideks, peavad selle puhkepausi kompenseerima kolmanda nädala lõpuks.

Iseenesest lihtne asi, aga… jube palju tekitab küsimusi :). 

Autojuhi ametikoolitustel küsin alati seda küsimust, et millal peab kompensatsioon olema tehtud? Kõik teavad – kolmanda nädala lõpuks. Pole probleem. Kui aga küsida täpsemalt millise nädala ja milliseks päevaks see tehtud peab olema konkreetselt? Siis tuleb vastusevariante – niisama palju kui on mehi klassis.

Ja mida hakatakse siis kokku lugema ja arvutama? Hoopis autojuhi “töönädalaid” (6-päevane töötsükkel)!! “Kolmanda töönädala lõpuks!” on meestel mõtteis, millest antud reegel aga üldsegi ei räägi. Järjekordne tõestus, et kaks asja on reeglites omavahel sassi aetud: mõisted nädal ja “töönädal”. Ja kui need on sassis, siis on paha lugu…

Räägin siis kompensatsiooni teema lahti.

Tegin ühe joonise, õigemini nädalagraafiku. Taolist näidet kasutan ka oma ametikoolitustel. Joonisel on nummerdatud ära ka nädalad, et saaksime aru, millisest nädalast me parasjagu räägime.

Ühe asja lepime kohe kokku: kui räägime nädalast, siis see on ametlik termin ja mis tähendab alati ja ainult ühte arvestusperioodi – esmaspäevast kuni pühapäevani ehk kalendaarset nädalat. Nii on lihtsam edasi minna.

Nädalal nr 1 on 45-tunnine puhkepaus (ametliku nimetusega regulaarne iganädalane puhkeaeg), mis lõpeb neljapäeval kell 10:00. Siis algabki “autojuhi töönädalal” – max 6-päevane tsükkel, mille jooksul oma töötegemised ära teha. Veelgi täpsemini öeldes on “autojuhi töönädal” kahe iganädalase puhkeaja veheline aeg, aga nii me ju omavahel eriti ei räägi :). Hiljemalt nädal nr 2 kolmapäeval kell 10:00 (6×24 saab seal täis) peab algama uus iganädalane puhkeaeg, mille võib soovi korral teha minimaalselt 24-tunnise ehk lühendatud iganädalase puhkeaja. Võib teha ka 45 tundi või üldsegi rohkem, sõltub tööst, kuid räägime praegu minimaalsetest piiridest. 

Seadus iseenesest tahaks, et kõik iganädalased puhkepausid oleksid vähemalt 45-tunni pikkused, siis ei teki ka kompensatsioonivajadust. Kuid arvestades autojuhi liikuvat tööiseloomu, siis on teatud tingimusel lubatud puhata 45-st tunnist vähem, et jõuda õigel ajal kiiremini sihtkohtadesse.

Oletame, et juht tegigi nädalal nr 2 24-tunnise puhkepausi nagu joonisel. Arvestada tuleb, et 24-tunnise puhkepausi tegemisel rakendub kohe üks lisanõue:

  • 45-st tunnist puudujääv osa ehk 21 tundi, mis nüüd jäi tegemata, tuleb tagasi puhata. Ühest kohast andsid justkui selle puhkeaja ära, kui teises kohas pead sa selle ikkagi ära tegema – ehk kompenseerima. See ongi kompensatsioon.

Kompensatsiooni kohta kehtib seaduses (määrus 561/2006 artikkel 8) selline reegel:

“Iganädalase puhkeperioodi lühendamist kompenseeritakse samaväärse puhkeajaga, mis tuleb ära võtta enne käesolevale nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu”.

See “käesolev nädal” on seesama nädal, millal 24 paus tehti. Seega 24-tunnine paus tehti nädalal nr 2. Lihtsam on teha vast nii, et lugeda see nädal nulliks, kus 24 oli ja sellest järgmine nädal on esimene, siis teine ja siis kolmas nädal (meie näite puhul nädal nr 5) nagu joonisel on nummerdatud. Ja nädala lõpp tähendab – pühapäeva lõpuks!

Loomulikult – kompensatsiooni võib ära teha juba varem. Siin käib jutt ikka sellest kõige hilisemast hetkest. Kui selleks hetkeks kompensatsioon tehtud pole, siis võib autojuht ja ettevõte saada kopsaka trahvi.

Iseenesest on reegel väga lihtne – tuvastad, et millises nädalas oli 24 ja võtad selle nädala kui nädal nr null ja siis loed nädalaid edasi 1,2, ja 3 ning ongi viimane piir paigas, millal kompensatsioon peab tehtud saama :). Pühapäeva õhtuks.

Ma soovitan kasutada nädalagraafikut. Visuaalselt on neid reegleid palju lihtsam jälgida.

Mõned lisaselgitused

Kompensatsiooni teema juures tuleb ära rääkida ka paar olulist nüanssi

  • Kompensatsiooni ei saa tükkideks jagada. Oletame, et 21 tundi on vaja tagasi puhata. Ei saa teha nii, et ühel päeval teed sellest näiteks 6 tundi, teisel päeval näiteks 12 tundi ja siis veel 3 tundi. Arvesse läheb kompensatsioon ainult siis, kui see on tehtud ühes tükis tervikuna. Ja veel…
  • Kompensatsioon tuleb alati teha koos teise vähemalt 9-tunni pikkuse puhkeajaga (määrus 561/2006 artikkel 8 punkt 7). Ehk siis 9-tunnisele puhkeajale liidad kompensatsiooni juurde + 21. Kokku 30. Või siis 11+21, või 24+21 või 45 + 21. Variante võib siin olla palju. Ja veel üks asi…
  • Kompenseerima peab vaid selle puhkeaja osa ajaliselt, mis jäi 45-st tunnist puudu. Kui teed täpselt 24 tundi lühendatud puhkeaja, siis kompenseerima peab 21 tundi, sest just see jäi 45-st puudu. Aga ega siis lühendatud puhkeaeg pole ainult täpselt 24 tundi pikk. See võib olla ka pikem. Toome näiteks variandi, et juht puhkas 36 tundi. See kuulub ka mõiste alla lühendatud iganädalane puhkeaeg. 45-st tunnist jäi puudu täpselt 9 tundi. Seega kuulub kompenseerimisele 9 tundi ja see tuleb teha koos vähemalt 9 tunnise mõne teise puhkeperioodiga. Veel üks näide – juht puhkas 43 tundi ja 15 minutit. Tegemist on jälle lühendatud iganädalase puhkeajaga. 45-st jäi puudu 1 tund ja 45 minutit. See kuulubki kompenseerimisele. :) Just nagu alloleval joonisel näha…

Selline oligi siis väike ülevaade kompensatsioonist. Loodan, et see on Sulle abiks! Teemaga saab veel sügavamale minna ja kõikvõimalikke variante läbi arutada, kuid need jätame aruteluks juba Autosert’i ametikoolitustele, sest muidu läheb artikkel liiga pikaks ;). 

Siin on Sulle abiks veidi lisamaterjali:

Vaata lisaks:

Soovin Teile häid taipamisi ja arukat tegutsemist!