Autojuhtide töö- ja puhkeaja peamised rikkumised – kuidas neid ära hoida?

25.12.2012

11. detsembril avaldas Tööinspektsioon pressiteate „Veofirmade rikkumised tööinspektsiooni pilgu läbi“, kus anti teada, et autojuhtide töö ja puhkeajas esineb märkimisväärselt rikkumisi. Tõsi – ka koolitajana puutume kokku väga paljude autojuhtide ja ja transpordiettevõtetega, kellel asjad korrast ära. Tihti on just probleemiks see, et ei teata, kuidas asju õigesti korraldada. Et teema on paljude jaoks äärmiselt oluline, siis tsiteerides Tööinspektsiooni artiklit anname nõu, kuidas täheldatud probleemidest võiks jagu saada.

Tööinspektsioon:Põhiliseks rikkumiseks on andmete säilitamine. Eriti annab tunda ettevõtete puhul, kes kasutavad oma tegevusloa all teiste firmadele kuuluvaid autosid ja autojuhte. Paljud veoettevõtjad, ei tea siiamaani, et vastavalt (EÜ) määruse             561/2006       art 10 lg 5 ja liiklusseaduse § 137 lg 1 punkt 1 alusel on ettevõttel kohustus säilitada autojuhtide töö- ja puhkeaja ning ühenduse tegevusloa alla kuuluvate autode kinnitatud ärakirjade andmed. Seega tuleks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi leheküljelt http://mtr.mkm.ee/ transpordi otsingute alt kontrollida, millised ärakirjad on väljastatud nende tegevusloa alla. Andmeid peab säilitama 365 päeva.

Kommentaar: Tõsi, transpordiettevõte peab töö- ja puhkeajaga seotud andmeid säilitama ja ta vastutab kõikide enda veoloa all sõitvate sõidukite ja juhtide andmete säilitamise eest. Oleme kokku puutunud mitmete juhtudega, kus veofirma teeb endast kõik, et töö- ja puhkeaja korraldus oleks ettevõttes korras, kuid samas selle ettevõtte veoloa all sõitev teine firma ei pööra sellele mingit tähelepanu. Kui aga selle teise firma juht jääb rikkumistega vahele, siis vastutab just nimelt see esimene firma, kes asjad endal korras hoidis ning saab kahjustada veokorraldaja hea maine. Võidakse kaotada ka veoluba. Seega, kui sinu ettevõtte veoloa all on ka teiste ettevõtete sõidukeid, siis jälgi, et ka nemad hoiaksid andmeid korrapäraselt alles ning neil ei esineks rikkumisi. Vaata järgi ka seadusest – Liiklusseadus – juhi töö- ja puhkeaeg ning töötasu.

Tööinspektsioon:Suureks probleemiks on digitaaltahhograafi omavatest autodest andmete alla laadimine ja nende esitamine kontrollijale. Kuigi juba 2006 aastast toodetud autodel on digitaalne sõidumeerik kohustuslik, ei tea paljud ettevõtted siiamaani, et tulenevalt liiklusseadusest tuleb neid andmeid juhikaardilt ja autost perioodiliselt alla laadida. Liiklusseaduse § 137 lõige 1 punkt 3 sätestab juhi kaardilt andmete regulaarse kopeerimise vähemalt 28 päeva, sõidukist vähemalt 90 päeva järel.“

Kommentaar: Andmete allalaadimine ja säilitamine digitaalsest sõidumeerikust on kohustuslik. Ja see on lihtne. Sellega tuleb harjuda. Ettevõttel peab selleks otstarbeks olema vastavad seadmed ja programm (näiteks TachoScan) või siis on võimalik kasutada ka vastavat teenust (näiteks pakub andmete allalaadimise ja arhiveerimise teenust Scania Eesti). Kuidas täpsemalt andmeid allalaadida ja mis selleks tegema peab saad lugeda ühest meie varem kirjutatud artiklist Kuidas salvestada digitaalse sõidumeeriku andmeid?

Tööinspektsioon: „Kontrolli käigus on selgunud, et ka analoog salvestuslehtede kogumise ja säilitamisega on paljudel ettevõtetel probleeme, kuna autoettevõtte juhid arvavad, et neid on vaja säilitada ainult 28 päeva. Tihtipeale käsivad ettevõtte juhid vanemad kui 28 päeva ning rikutud või rikkumistega salvestuslehed ära visata ning seda ka tehakse.“

Kommentaar: Analoog sõidumeeriku salvestuslehti ehk kettaid tuleb ettevõttes säilitada 1 aasta. Samuti peavad koos ketastega arhiivis asuma ka tõendid puhkepäevade kohta, kas siis märgituna salvestuslehtedele või siis on puhkuste kohta olemas spetsiaalsed puhkusetõendid (tõend tegevuste kohta). Soovitame ettevõtte veokorraldajal luua toimiv süsteem iga töötaja andmete säilitamiseks. Selleks oleks hea, kui on olemas eraldi koht (kas riiul või kapp), kuhu kõikide juhtide salvestuslehed saab hoiustada.

Tööinspektsioon:On ettevõtteid, kus veokorraldajad ei kontrolli oma autojuhtide töö- ja puhkeaja registreerimise nõuete täitmist. Tööle asumisel ei juhendata juhte selles, et liiklusseaduse kohaselt tuleb registreerida oma töörežiimid. Pea igas ettevõttes leidub mõni autojuht, kes registreerib töö- ja puhkeaja (režiimid) lüliteid kasutades valesti, jätab üldse registreerimata või lülitab tööle asudes asendisse muu töö ja jätabki päevaks ajaks sellesse asendisse.“

Kommentaar: Ettevõttes vastutab autojuhtide töö- ja puhkeaja korrashoiu eestveokorraldaja. Veokorraldaja on isik, kes on läbinud vastava spetsiaalse kursuse ning talle on antud õigus olla veokorraldaja. Veokorraldaja peab muuhulgas hoolitsema selle eest, et autojuhid oleksid teadlikud neile kehtivatest nõuetest ning ta peab seda ka jälgima. Vajadusel korraldab ta täiendõppe juhtidele. Sõltuvalt ettevõttest ja veokite arvust on veokorraldaja töö üsna intensiivne ning see võib võtta suure aja kogu tööst. Tihti on veokorraldajateks firmades isikud, kelle põhitöö on hoopis midagi muud ning samuti on ette tulnud mittepädevaid isikuid, kes pole ise vajalike asjadega piisavalt kursis. On äärmiselt oluline, et vähemalt üks isik ettevõttes – veokorraldaja – oleks vajalike nõuetega ise väga hästi kursis ning ta omaks ülevaadet töö- ja puhkeaja korraldusest oma ettevõttes. Kui on tunne, et vajad ettevõttes töö- ja puhkeaja süsteemi loomist/korrastamist ja väljaõpet, siis meie aitame hea meelega. Vaata siit täpsemalt: Töö- ja puhkeaja korrastamine ettevõttes. Veokorraldaja ülesandeks on muuhulgas ka juhtide tegevuste analüüs, mille tulemusena väheneb rikkumiste arv kiiresti.

Tööinspektsioon: Salvestuslehti sirvides nähtub, et autojuhid ei taha täita salvestuslehe esi- ja tagumist poolt määruse (EÜ) nr 3821/85 artikkel 15 lõige 2 nõuetele. Endiselt esineb autojuhtidel salvestuslehtede täitmise rikkumisi. Ööpäevas on 24 tundi ja nii pikalt on autojuhil õigus kasutada tööpäeva lehte. Rikkumiseks on salvestuslehe sees hoidmine üle 24 tunni. Autojuhid ei märgi salvestuslehe tagaküljele automaatselt märgistamata aega ehk salvestuslehe tagaküljele puhkuse kriipsu.“

Kommentaar: See probleem on juba igivana, kuid midagi keerulist ja ületamatud seal ei ole. Õpetus, kuidas seda õigesti teha asub siin: Kuidas täita ja lugeda sõidumeeriku salvestuslehte?

Tööinspektsiooni poolt välja toodud peamised töö-ja puhkeaja rikkumiste põhjused on:

1.     töö iseloom – tellimusveod (treilerveod), hooajatööd (kevad-sügis);
2.     autojuhtide soov kiiremini koju saada;
3.     laevale jõudmine;
4.     autojuhi poolne (EÜ) määruse nr 561/2006 mitte tundmine;
5.     tööandjate ja logistikafirmade käsud.

Väga rasketeks töö- ja puhkeaja rikkumisteks loetakse

1)    nädalase või kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaja ületamine 25 % võrra või rohkem – „Liiklusseadus“ §-d 245 ja 247;

2)    igapäevase tööperioodi jooksul maksimaalse ööpäevase sõiduaja ületamine 50 % võrra või rohkem pärast 4,5 tunnist sõiduaega vaheaega tegemata või katkematut puhkeaega võtmata – „Liiklusseaduse“ § 246 lõige 2, § 248 lõige 1 ja § 249 lõige 2.

 Kokkuvõtteks

Nagu näha on transpordiettevõtetes autojuhtide töö- ja puhkeajaga seonduv niivõrd oluline, et sellesse kergekäeliselt suhtumine võib minna vägagi kulukaks ning isegi viia tegevuse peatamiseni. Ka tehnoloogia areneb suure kiirusega, millega veofirmadel tuleb paratamatult kaasas käia. Automatiseeritud autojuhtide töö- ja puhkeaja online salvestus- ja jälgimissüsteem tulevikus on vaid üks näide sellest kuhu me liigume. Paljudele võivad antud arengud meelehärmi pakkuda, kuid vaadates laiemalt, siis see on meie kõigi ohutuse ja liiklusturvalisuse nimel. Ja pealegi – rasket ei ole töö- ja puhkeaja täitmisel ja korraldamises mitte midagi. Kui tunned, et ettevõttes on asjad käest või autojuhid vajaksid täiendavaid teadmisi töö- ja puhkeaja küsimustes, siis pöördu julgesti meie poole. See valdkond on meie pärusmaa ja tahaksime, et ka kõik teised tunneksid end autojuhtide töö- ja puhkeaja küsimustes kindlalt.

Ametikoolituse Keskus

Originaalartikkel asub siin: http://www.ti.ee/index.php?article_id=2341&page=510&action=article&