Arvamus: Transpordiamet taandareneb – klient kannatab

06.02.2022

Arvamus: Transpordiamet taandareneb – klient kannatab

Avaldame oma arvamust.

01.02.2022 saadeti autokoolidele infokiri, kus “Transpordiamet teavitab mootorsõidukijuhtide koolitajaid, et on otsustanud lõpetada autokoolidele B-kategooria manuaal käigukastiga sõidueksamite broneerimise”. 

Maakeeli tähendab see seda, et õpilane ei saa enam autokooli manuaalkäigukastiga õppeautoga riiklikku sõidueksamit teha. Automaadiga saab. Meie arust on see väga suur samm tagasisuunas.

Manuaalkäigukastiga sõidukite vabu eksamiaegu võimaldatakse veel broneerida kuni 15.02.2022 ja kasutada kuni 30.06.2022.

Põhjuseid on välja toodud kolm:

  • esiteks Transpordiameti uus strateegia, mis näeb ette, et isik peaks ise broneerima endale läbi e-teeninduse endale sõidueksami aja,
  • teiseks tuuakse välja, et Transpordiameti eksamisõidukid on alakoormatatud,
  • ja kolmandaks, et autokoolid venitavad kunstlikult sõidueksamite järjekorda pikemaks. 

Kõik need väited on näide sellest, kuidas Transpordiamet oma tegevuses ei mõista ega näe probleemi olemust, vaid üritatakse meeleheitlikult näidata väljapoole, et tehakse suuri pingutusi järjekordade lühendamiseks. 

Võtame kõik Transpordiameti poolt toodud põhjendused ükshaaval ette ja lükkame need ümber mõeldes eelkõige kliendi ehk õpilase parima teenindamise ja tulemuse seisukohast.

Eksamisõit tuleb ajastada tippu

Väide nagu inimesel oleks mugav broneerida sõidueksami aeg kodust ja e-teenindusest on muidugi üllas ja tore, aga kui inimene saab oma sõidueksami autokoolist, ilma et peaks omama interneti või logima kuhugi sisse on meie hinnangul tunduvalt mugavam. Lisaks ei maksa siin unustada eelmise eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa poolt tehtud tööd ja sisse viidud muudatust, et autokoolid üldse saaksid broneerida endale ise B-kategooria sõidueksamiaegu. Eesmärk oli lihtne: kui autokoolil on teada eksamiajad, saab planeerida ka õpilase ettevalmistust selliselt, et inimene oleks täielikult valmis sõidueksami sooritamiseks ning teeks eksamil oma parima tulemuse. Selline muudatus andis koheselt tulemusi ning autokooli autoga eksami sooritamise protsent tõusis. Sama praktika on kasutusel ka rasketehnika ja A-kategooria eksamitel ning nende eksamite läbivusprotsent on oluliselt kõrgem kui B-kategooria oma.

Tänasel päeval kui autokooli lõpetanud juhikandidaat registreerib ennast ise sõidueksamile ning saab oma aja kuu või kahe pärast, siis selle aja jooksul langeb tema sõidutase kuna kool on lõpetatud ning paratamatult ei soovita teha lisakulutusi lisa sõidutundide näol, mis omakorda vähendab tõenäosust sooritada riiklik sõidueksam esimesel korral. Kui aga autokool tagab inimesele sõidueksami aja on võimalik planeerida ning ajastada õpet nii, et õpilasel ei teki pikka pausi ennem sõidueksamit. Lisaks sellel saab õpilane teada oma sõidueksami aja autokoolist ning see on kindlasti kordades mugav kui kasutada Transpordiameti E-teenindust.

Eksamineerijad on ülekoormatud

Väide et Transpordiameti sõidukid on alakoormatud on samuti meelevaldne ning näide sellest, kuidas Transpordiamet proovib anda üldsusele teistsugust kuvandit.  Alates 01.02.2022 on kõik B-kategooria sõidueksamid 35 minuti pikkused ning ühel eksamineerijal on 7 B-kategooria eksamit päevas. See omakorda näitab, et pigem on Transpordiameti eksamineerijad ülekoormatud. Lisaks tähendab 35 minutiline sõidueksam suuremates linnades seda, et ei ole võimalik hinnata juhikandidaadi valmisolekut piisavalt põhjalikult.

Kui 2020. aastal viidi ellu uus hindamispraktika, mis näeb ette kompententsi põhist hindamist ja mitte nii väga konkreetsete vigade hindamist, siis tänasel päeval ei ole võimalik seda teostada 35 minutilise eksami jooksul. Sõidueksam kestab esimese veani ning eksamineerija on sunnitud eksami lõpetama kuna lihtsalt puudub ajaline võimalus hinnata tegelikult juhi käitumist ja oskusi ning peab kiirustama järgmisele sõidueksamile. Teisalt ei jõuta ka piisavalt põhjalikult hinnata juhi oskusi ning suureneb oht ebapädevate juhtide pääsemine iseseisvalt liikluskeskkonda, mis ohustab meid kõiki. Riiklik sõidueksam peaks olema viimane filter ja andma ausa ning objektiivse hinnangu tulevase juhi oskustele. Kahjuks tänasele Transpordiameti juhtimisele ja visioonile on see kõike muud kui turvaline liikluskeskkond. 

Tänu autokoolidele ei teki eksamiaegade raiskamist

Tulles kolmanda põhjuse juurde, milles transpordiamet väidab, et autokoolid kunstlikult pikendavad eksamijärjekordi, siis selles väites ei saa samuti olla kindel. Kohe tekib küsimus, et miks siis Transpordiamet jätkab autokoolidele automaat kastiga sõidukiga sõidueksamite broneerimist kui on vaja korrastada eksamiaegade jaotamist? Adekvaatset põhjendust pole Transpordiamet andnud ning ainuke loogiline seletus sellel on, et neil puudub võimekus vastu võtta piisavalt sõidueksameid kuna puuduvad vastavad sõidukid. Ning see teeb antud otsuse veel kaheldavamaks.

Hetkel kehtiva korra järgi on autokool kohustatud registreerima õpilased vähemalt 5 tööpäeva ennem sõidueksami toimumist. Kui autokool ei saa kõiki üheks päevaks ettenähtud sõidueksami aegu täita oma õpilastega, antakse ülejäänud eksamiajad vabaks ja iga inimene, kes otsib vaba sõiduaega, saab seda kohe broneerida e-teenindusest. Tänasel päeval suheldes erinevate linnade eksamineerijatega selgub, et vabu aegu nendel oma tööpäeva jooksul tegelikkuses ei ole ning ainukesed augud on tekkinud sõidueksamile mitteilmunud isikutest. 

Siin on oluline rõhutada, et kõik mitteilmumised on toimunud e-teeninduses broneeritud ning Transpordiameti sõidukiga toimuma pidanud sõidueksamid. Autokooli poolt registreeritud õpilased on alati kohal olnud, kuna autokool hoolitseb ka ise selle eest, et õpilane oleks kohal ning ei laseks lihtsalt eksamiaega tuulde. Kui tekib mõni haigestumine või muu põhjus on autokoolil võimalik ka koheselt vahetada õpilast, mis tegelikkuses tagabki selle, et tänu autokoolidele ei teki põhjuseta eksamiaegade raiskamist ja tulemused on paremad.

Tänases pandeemia olukorras on autokoolide tegevus pigem kaasaaidanud eksamiaegade täielikule kasutamisele ja maksimaalselt ära kasutanud Transpordiameti poolt pakutavad võimalused sooritada riiklike sõidueksameid.

Kahtleme Transpordiameti tegevuses

Kokkuvõtlikult võib öelda, et tänane Transpordiameti tegevus on sõidueksamiaegade ja järjekordade korrastamisel on kummaline ja küsimusi tekitav. Jääb mulje, et praegusel Transpordiameti juhtkonnal puudub arusaam liikluskeskkonnast ning selle turvalisemaks muutmisest ning eiratakse reaalseid fakte ja numbreid. Oma tegevusega tekitatakse tõenäoliselt veel suurem tööjõu puudus eksamineerimise valdkonnas, mis lõpptulemusena pikendab sõidueksamite järjekordi ja probleemide ahelat.

Kirjutasime oma arvamuse seetõttu, et ka laiem üldsus saaks teada ja näeks, milline on tegelik olukord hetkel Transpordiameti tegemistes seoses riiklike sõidueksamitega. See on tegutseva ja uuendusmeelse autokooli vaatenurk ja arusaam asjast, kes seab oluliseks kliendi ehk õpilase parima teenindamise ja tulemuse riiklikul sõidueksamil.

Oma otsuste tegemisel peaks Transpordiamet kaasama autokoole ning pidama konstruktiivseid arutelusid. 

Eksamineerimine tuleb anda erakätesse

On aeg, et Transpordiamet annaks mootorsõidukijuhtide eksamineerimise erakätesse, kus on tagatud kliendile orienteeritus ning probleemide lahendamisel vabad käed. Uskuge mind, siis lähevad asjad kiiresti õiges suunas.

Lugupidamisega