5 põhjust, miks vahetada vana sõidumeerik SMART 2 vastu juba täna

08.04.2024

5 põhjust, miks vahetada vana sõidumeerik SMART 2 vastu juba täna

31. detsember 2024 - oluline tähtaeg rahvusvaheliste vedude teostajatele: analoog- ja esimese põlvkonna digimeerikud (kuni juuni 2019) tuleb SMART 2 digimeeriku vastu välja vahetada. Ja aeg liigub armutu kiirusega. Aga kas oodata veel viimase hetkeni või panna SMART 2 peale juba nüüd?

Siin on Sulle 5 kasulikku põhjust, miks sõidumeeriku vahetus tasuks juba nüüd kohe ette võtta.

Riigipiiride ületamisel sisestab SMART 2 riigitähise automaatselt. Peatuda ei ole vaja.

Kui riigitähise nõue seadusesse sisse viidi ja see 2022 aasta alguses kohustuslikuks muutus, ei olnud automaatset riigitähise sisestamise võimekust veel ühelgi digitaalsel sõidumeerikul. Nõue tekkis, võimekus puudus, aga riigitähis tuleb sisse panna - jõuga. See tähendab asjatut seismajäämist riigipiiride ületamisel. See kõik aga on omakorda aja- ja rahakulu ja tõtt-öelda ka liiklusele ohtlik. SMART 2 tulekuga alates 21.08.2023 aastal on see võimekus lõpuks olemas. Seega võivad autojuhid, kelle sõidukile on paigaldatud SMART 2 digimeerik, rahuliku südamega ilma peatumata üle piiri sõita. Sõidumeerik sisestas selle automaatselt. 

Teadma pead veel vaid seda, et Stoneridge sõidumeerik salvestab kõikidele juhikaartidele riigitähise automaatselt ära, aga VDO ainult juhikaartidele, mis on toodetud alates 21.08.2023. Seega, kui Sul on vana juhikaart ja VDO digimeerik, siis on mõistlik endale uus kaart teha. Vaata siit lisainfot.

SMART 2 arvestab laevareeglit ka iganädalastel puhkeaegadel (24 ja 45 tundi)

Juba 20. augustist 2020 kehtib meil uus reegel: laevale peale- ja mahasõiduks võib katkestust teha ka iganädalastel puhkeaegadel, milleks on nii 24-tunnine kui ka 45-tunnine puhkeaeg. 45-tunnist puhkeaega võib katkestada, kui laevareis kestab vähemalt 8 tundi. Muud nüansid on samad nagu varasemalt: katkestusi tohib olla kokku 2 ja kokku maksimaalselt 1 tund. 

Probleem: tahaks reeglit kasutada, aga sõidumeerik ei saa asjast aru ja nõuab pärast katkestustega puhkepausi tegemist ikka pika pausi tegemist. Sest vanematel ja SMART 1 sõidumeerikutel on peal planeerimissüsteemid, millele EI OLE uued reeglid sisse programmeeritud. Vaid ainult SMART 2 saab uuest reeglist aru. Vanemad meerikud oskavad aru saada vaid regulaarse ööpäevase puhkeperioodi katkestusest, sest see reegel on eksisteerinud kogu aeg. Seetõttu vaevlevad paljud autojuhid ja firmad selle käes, et tahaks iganädalasel puhkeajal laevareeglit kasutada, aga autojuhid ei julge seda teha, sest meerik läheb siis segaseks. Nii jäävadki võimalused kasutamata ja see omakorda võib tähendada teadmatusest põhjustatud stressi ja autojuhtide vastumeelsust laevaerandit iganädalastel puhkeaegadel kasutada. SMART 2 aitab aga selle probleemi koheselt lahendada, sest TEMA TEAB!

Kahe järjestikuse lühendatud (24h) iganädalase puhkeaja arvestus planeerimissüsteemis

Iganädalase puhkeaja reegel on üks kõige keerulisemaid autojuhi töö- ja puhkeaja reeglistikus. On olemas nn vana ehk baasreegel ja on olemas “mobiilsuspaketi reegel”. Mobiilsuspaketi reegel võimaldab 4 järjestikuse nädala jooksul teha kaks “45”-te ja kaks “24”. Mis tähendab autojuhile sellist varianti, et ta saab kahel järjestikusel kalendrinädalal teha vaid 24-tunniseid pause, mida baasreegel ei võimalda. Siinkohal peab juht arvestama veel lisaks muude tingimustega nagu kompensatsioon, mis on baasreeglist erinev. Vaata siit artiklist täpsemalt. Abisüsteem aitab autojuhil ja firmal olla iganädalastest puhkeaegadest rohkem teadlik ja võimaldab planeerimissüsteemil autojuhti selles keerulises küsimuses abistada. SMART 2-te saab rohkem usaldada kui vanemaid meerikuid. Väga oluline siinjuures on muidugi see, et autojuht tunneb töö- ja puhkeaja reegleid profitasemel ja saab aru, millist reeglit ta parasjagu kasutab või soovib kasutada. Aga see on juba täiendkoolituse teema, kus seda kõike õpitakse. 

Väldi aasta lõpus tekkivaid järjekordi ja võimalikke trahve uuel aastal

Tuhanded sõidukid vajavad olemasolevate meerikute asendamist SMART 2 vastu. Vahetus on kulu ja kulutuse tegemist soovitakse loomulikult lükata nii kaugele kui vähegi võimalik. Arusaadav. Aga. Sedasi mõtlevad paljud. Ja nii võimegi eeldada, et aasta lõpus läheb suureks tunglemiseks ja tekivad järjekorrad. Kas aga meerikuvahetajad jõuavad kõike korraga ära teha, on küsitav. Nii võid ühtäkki avastada end olukorrast, kus uue aasta alguses on vaja auto välja saata, kuid meerikut pole veel jõutud ära vahetada. Kui võtad riski ja teostad vedu vana sõidumeerikuga edasi, siis tähendab see riskimist trahvi saamisega nõuetele mittevastava sõidumeeriku kasutamise eest. Probleemi aitab ära hoida meerikuvahetus juba nüüd, kus järjekordi pole.

Pealegi, põhimõtteliselt uuest aastast alates ei tohi vanemate meerikutega, mis ei ole SMART, enam vedusid üle piiri teostada. Seda on politseil aga ülilihtne kontrollida - SMART meerikutel on peal DSRC süsteem, mis tähendab, et ta näeb sinu sõidumeeriku andmeid, kui Sa politseist mööda sõidad. Vanadel meerikutel seda süsteemi peal ei ole ja nii on lihtne ta avastada, kinni püüda ja trahvi teha. Lisaks võõras riigis meeriku vahetamine... Poola politsei tahab sellise teo eest teha 10000 Žlotti trahvi! Potentsiaalne kulu läheb mitu korda suuremaks. 

Kindlusta meeriku vahetus praegu soodsaima hinnaga ja sulle sobival ajal

Uurides siit ja sealt SMART 2 vahetamise hinnakirju, siis esimese põlvkonna digitaalse sõidumeeriku vahetus maksab kokku koos juppide ja taatlusega minimaalselt 1350 eurot + käibemaks (digimeerik.ee). Sõidukit töökotta viima ei pea, meerik vahetatakse ära Sinu auto asukohas (mobiilne teenus). Scania esinduse hind on alates 1580 eurot + km. Igaljuhul suheldes meerikute maaletoojatega ja margiesindustega, siis hindade alanemist ei nähta, pigem ollakse arvamusel, et hinnad kasvavad. Hindade kasvule aasta teises pooles aitab kindlasti kaasa suur nõudlus. Võib ette tulla ka tarneprobleeme, kuid meerikutootjad on öelnud, et saavad tellimustega hakkama.

Teine asi on praegusel hetkel see, et meeriku vahetuse aega saad ise kavandada ja teha seda sulle sobival ajal. Aasta lõpus aga Sa lihtsalt ei pruugi saada Sulle sobival ajal löögile. Nii võib asi jääda venima ja muutuda ebamugavaks. Enneta probleemide teket, uuri erinevate teenusepakkujate käest ise juba täpsemalt: www.stoneridge.ee ja lase SMART 2 peale panna juba nüüd.

Kokkuvõtteks

SMART 2 digimeeriku kasutuselevõtt on mitmeski mõttes hoopis kasulik - võimaldab ületada riigipiire ilma peatumata, aitab töö- ja puhkeaja reegleid paremini planeerida ja muul moel juhi tööd lihtsamaks muuta. Lisaks on neil peal Bluetooth süsteem, mis võimaldab vastava äpi kaudu veelgi paremini kontrollida sõidumeerikuga seonduvat (NB! Hetkel pole äpp saadaval). Paljud autojuhid juba kasutavad SMART 2-te ja tagasisidet tuleb. On plusse, aga ka mõningaid miinuseid, millest me põhjalikumalt räägime autojuhi kood 95 täiendkoolitustel.

Ka Euroopa Liit avaldas hiljuti kirja, milles palus kõigile asjaosalistele SMART 2-le ülemineku tähtaegasid meelde tuletada ning võimaluse korral koos iga kahe-aastase taatlemisega meerik ära vahetada. Ärge jätke seda viimasele minutile, manitsesid nad.

Sõidumeerikute vahetamise tähtajad on alljärgnevad:

  • 31.detsember 2024, kõik analoog ja 1. põlvkonna (Gen 1) digitaalsed sõidumeerikud (mitte-SMART, toodetud kuni juuni 2019),
  • 19. august 2025, SMART 1 meerikud tuleb SMART 2-ga asendada.
  • 1. juuli 2026, SMART 2 meerikud tuleb paigaldada rahvusvahelisi vedusid tegevatele alates 2,5 tonnise täismassiga kaubikutele.

Selge on aga see, et SMART 2-st pääsu ei ole. Vaid kohalikku Eesti vedajat see vahetusprotsess ei puuduta. Nii on.

Ja mida varem see peal, on seda parem! Milleks oodata?

Minu sõnum on: vahetage olemasolev meerik kiirelt ära ja hakake SMART 2 hüvesid kasutama juba täna!

Vaata ka: EU Komisjoni ja Corte märgukiri meerikute vahetamise kohta

Kui teil tekib uute SMART 2 digimeerikute kasutamise ja vahetamise kohta küsimusi, soovite ükspuha millist nõu ja abi, siis pöörduge julgelt meie poole. Aitame rõõmuga!