Selgitus puhkeaja ootamatu katkestamise kohta (kellegi nõudel)

Küsimus. Vaheaja või ööpäevase või iganädalase puhkeaja katkestamise nõudmine, et liigutada sõidukit terminalis, parkimiskohas või piiritsoonis.

Artikkel. Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 4 punktid d ja f

Järgitav lähenemisviis. Üldiselt peaks juhil ööpäevasel või iganädalasel puhkeajal olema võimalik oma aega vabalt kavandada ja seega ei ole juht kohustatud olema oma sõiduki läheduses.

Üldiselt käsitatakse vaheaja või ööpäevase või iganädalase puhkeaja katkestamist rikkumisena (v.a kui kohaldatakse nn parvlaeva eeskirju – artikli 9 lõige 1). Kuid terminalis või parkimiskohas võib järsku tekkida ebatavaline olukord või hädaolukord, mis nõuab sõiduki liigutamist.

Terminalis on tavaliselt juht (terminali töötaja), kes liigutab vajaduse korral sõidukeid. Juhul kui see nii ei ole ja ebatavalise olukorra tõttu on vaja sõidukit liigutada, võib sõidukijuht puhkeaja katkestada üksnes pädeva asutuse või sõiduki liigutamiseks volitatud terminali töötaja nõudel.

Muudes kohtades (nt parkimiskohad, piiripunktid ja samuti hädaolukorras) ja kui selleks on objektiivsed hädaolukorrast tingitud põhjused, miks sõidukit tuleb liigutada või kui politsei või muud ametivõimud (nt tuletõrje, maantee- või tolliamet, jne) taotlevad sõiduki liigutamist, peab juht katkestama vahe- või puhkeaja mõneks minutiks ja talle ei tohi süüdistust esitada.

Vajaduse korral peavad liikmesriigi täitevasutused pärast iga olukorra eraldi hindamist lubama teatavat hälvet.

Juht peab puhke- või vaheaja sellise tõlgendamise käsitsi üles märkima ja sõiduki liikumist taotlenud pädev asutus peaks võimaluse korral selle autentima.

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_3_et.pdf