Selgitus sõiduki juurde liikumise kohta

Küsimus. Juhi reisiaja salvestamine teel kohta, mis ei ole tavapärane koht määruse (EÜ) nr 561/2006 reguleerimisalas oleva sõiduki ülevõtmiseks või loovutamiseks.

Artikkel. Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikkel 9

Järgitav lähenemisviis.

Juht, kes on teel teatavasse kohta, mis ei ole tema tööandja tegevuskeskus ja mille on talle teatanud tööandja, et võtta üle sõidumeerikuga sõiduk ja seda juhtida, täidab kohustust oma tööandja suhtes ning seetõttu ei kasuta ta oma aega vabalt. 

Seega, kooskõlas artikli 9 lõigetega 2 ja 3:

  •  tuleks aega, mida juht kulutab asjaomase määruse reguleerimisalas oleva sõiduki väljaspool juhi kodu või tööandja tegevuskeskust olevasse asukohta viimiseks või sealt toomiseks, et võtta sõiduk üle või see loovutada ning olenemata sellest, kas tööandja andis juhised selle kohta, millal ja kuidas sinna minna või kõnealune otsus jäeti juhi teha, salvestada kas valmisolekuajana või teise tööna, sõltuvalt konkreetse liikmesriigi õigusaktidest;
  •  tuleks aega, mida juht kulutab kõnealuse määruse reguleerimisalast välja jääva sõiduki juhtimiseks kõnealuse määruse reguleerimisalasse kuuluva sõiduki väljaspool juhi kodu või tööandja tegevuskeskust oleva asukoha juurde või selle juurest, et võtta asjaomane sõiduk üle või see loovutada, salvestada muu tööna.

Kolmel järgmisel juhul võib reisiaega käsitada puhkeperioodi või vaheajana.

Esimesel juhul reisib juht koos sõidukiga, mida veetakse parvlaeva või rongiga. Kõnealusel juhul võib juht kasutada oma ettenähtud puhke- või vaheaega tingimusel, et tal on juurdepääs magamis- või lamamisasemele (artikli 9 lõige 1).

Teisel juhul ei reisi juht koos sõidukiga, vaid sõidab rongi või parvlaevaga kohta, kus ta võtab üle või loovutab kõnealuse määruse reguleerimisalas (artikli 9 lõige 2) oleva sõiduki või loovutab selle, tingimusel et tal on asjaomasel parvlaeval või rongil juurdepääs magamis- või lamamisasemele.

Kolmandal juhul on sõidukil rohkem kui üks juht. Kui teine juht on vajaduse korral sõitmiseks kättesaadav ja istub sõidukijuhi kõrval ning ei ole aktiivselt seotud sõidukijuhi abistamisega, võib 45-minutilist ajavahemikku asjaomase teise juhi valmisolekuajast käsitada vaheajana.

Juhi töölepingu olemuse alusel eristamist ei toimu. Seega kohaldatakse kõnealuseid eeskirju nii alaliste juhtide kui ka ajutist tööjõudu vahendava ja seda välja rentiva ettevõtja alluvuses töötavate juhtide suhtes.

Ajutise juhi puhul tähendab tööandja tegevuskeskus selle ettevõtja tegevuskeskust, kes kasutab asjaomase juhi teenuseid oma maanteevedude teostamiseks (kasutajaettevõtja) ja mitte ajutist tööjõudu vahendava ettevõtja peakorterit.

Märkus. Euroopa Kohus, kohtuasjad C-76/77 ja C-297/99

Viide: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_2_et.pdf