04.12.2023
35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks

Kui autojuhil on juba olemas pädevustunnistus ühes kategoorias (näiteks veoauto) ja ta soovib teha juurde uue kategooria (nt bussijuhi) pädevuse, siis ei pea ta tegema pikka 140-tunnist ametikoolitust.

Tal on võimalik teha lühem – 35-tunnine ametikoolitus, mille hulgas on 2,5 tundi ametikoolituse õppesõitu vastava kategooriaga.

Aeg: 04.12.2023

󢁁 Tallinn, Autosert Koolituskeskus, Pärnu mnt. 555, Jälgimäe, Harju maakond, Eesti

Meie inimesed: Andres Uutma , Priit Lilleorg , Kaarin Lukk , Paavo Tiitson

Sõiduõpetajad: Rivo Liigmann , Timo Kaljur

Hind alates 350 € + km, olenevalt valitud paketist

Lisainfo: Kyllikki Hütti (+37258867665 / info@autosert.ee)

Kes peab läbima 35-tunnise ametikoolituse lisapädevuse saamiseks?

  • Sellist ametikoolitust võib vaja minna tavajuhtudel siis, kui näiteks eluaeg veoautojuhina töötanud autojuht otsustab, et soovib minna nüüd tööle bussijuhina
  • Ta teeb värskelt ära D-kategooria juhiloa. 
  • Et uuele kategooriale saada ka pädevustunnistus, siis eelneva pädevustunnistuse olemasolul (veoauto) saabki ta teha 35-tunnise ametikoolituse 140-tunnise asemel.

NB! Tegemist ei ole perioodilise täiendkoolitusega, mis samuti kestab 35 tundi.

Lisapädevuse saab ära teha ka täiendkoolituse ajal, kuid siis peab:

  • C-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2009 a,
  • D-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2008 a.

Kõik, kes on saanud vastava kategooria, millele ta soovib lisa-ametipädevust, peale neid kuupäevi, peavad tegema 35-tunnise ametikoolituse lisapädevuse saamiseks.

Lisapädevuse koolitus sisaldab:

Teooria

4 päeva, millest on
-2 päeva töö- ja puhkeaja reeglite õpet
-1 päev veoseohutuse/reisijate veo loeng
-1 välipraktika päev (koormate kinnitamise õpe/bussi praktiline õpe)

Õppesõidud

2,5 tundi
Vastavalt kas siis bussiga või veoautoga.
Eesmärgiks on end teise masinaliigi eripäradega kurssi viia.
Õppesõit toimub uue mudeli veoauto Scania S500– ga (2017 a.) või bussi Scania Touring Higher’iga (2014 a.)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Väärtustab kutselise autojuhi eriala ning enda tööalast arengut, on kursis seadusandlusega, kaasaegse tehnoloogiaga, autojuhi ameti eripäradega ning mõistab autovedude olemust
  • Töötab iseseisvalt kutselise autojuhina järgides liiklusohutuse, tööohutuse, säästliku sõidu põhimõtteid, esindab iseennast ja valitud ametit positiivsena ning vastutab oma töö eest.
  • On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, käitub vastastikusel suhtlemisel toetaval viisil, on valmis juhendama ametisse tulijaid.
  • Kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja võõrkeeles.

PDF Tunniplaan

PDF Bussijuhi lisapädevuse koolituse õppekava

PDF Veoautojuhi lisapädevuse koolituse õppekava

Tunniplaan

1. päev
04.12.2023
11:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi amet, töö- ja puhkeaeg (7)
2. päev
05.12.2023
09:00-17:00
Veebikoolitus (otseülekanne)
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikud (9)
3. päev
06.12.2023
09:00-17:00
VEOAUTOJUHTIDELE: Veoseohutus (9) ZOOM'is
BUSSIJUHTIDELE: Sõitjatevedu (9) KLASSIS
4. päev
07.12.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Koormate kinnitamine/bussi tundmaõppimine. Praktika (9)
5. päev
08.12.2023
09:00-17:00
Tallinn, Autosert koolituskeskus
Autojuhi töö- ja puhkeaeg, sõidumeerikute praktika (9)

PDF Tunniplaan

35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks Paketid ja hinnad

AUTOSERT (Ametikoolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

NB! Seoses käibemaksu tõusuga tõusevad ka koolituse hinnad alates 1.01.2024.

35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks
350 € + km

35-tunnine ametikoolitus lisapädevuse saamiseks Lisateenused

Lisaks erinevatele pakettidele saad valida järgmiste (tasuta ja tasuliste) lisateenuste hulgast:

Läbin koolituse bussijuhina
Läbin koolituse veoautojuhina