Tõstukijuhi kool: tõstukite tehnilised parameetrid

10.10.2011

Igal tõstukil on oma kindlad näitajad ehk parameetrid, mille järgi tõstukid valitakse.

Tõstukeid iseloomustavad peamiseIt alljärgnevad tehnilised parameetrid:

Tõstejõud

  • Tõstuki tõstejõu all mõeldakse maksimaalset lubatud suurimat koormust kaaluühikutes (kg, t), mida on lubatud tõstukiga pidevaIt töötades tõsta ja teisaldada. Maksimaalne koormus ei ole üldjuhul lubatud kõrgete tõstete puhul;

Tõstekõrgus

  • Tõstuki tõstekõrguse all mõeldakse selle tõstekahvlite suurimat võimalikku kõrgust meetrites milleni on tõstuk võimeline pidevaIt töötades vabalt koormusi tõstma;

Pöörderuum

  • Tõstuki pöörderuumi all mõeldakse ruumiosa läbimõõtu meetrites, kus tõstuk on võimeline end risti pöörama;

Masina ehituslik kõrgus

  • Masina ehituslik kõrgus on tõstuki kõrgeim punkt, kui kaup on tõstukil transpordiasendis. Seda on vaja silmas pidada koridoride ja ukseavade läbimisel;

Vabatõste

  • Kui töötatakse madalates kohtades (näiteks haagised ja furgoonid), võib juhul kui kaupa on vaja ladustada kahes kõrguses, osutuda vajalikuks vabatõste, so tõste, mille juures masti kõrgus ei suurene enne, kui tõstekahvlid on jõudnud masti tippu;

Tööpind

  • Tööpind on põrandapind, millel pidevaIt töötatakse. Kaasaegsete laotõstukite kasutamisel kehtivad põrandapinna siledusele ja tugevusele suhteliseIt ranged nõuded. Nii näiteks peab lao põrand siirdetõstukite kasutamisel pidama vastu survele vähemalt 100 kg/cm2;

Jõuallikas

  • Sisepõlemismootorites kasutatakse kolme kütuseliiki: diiselkütus, bensiin ja gaas. Diiseltõstukid on sobivad töötamiseks õues ja suurtes, hästi ventileeritavates siseruumides. Diiseltõstuki ekspluatatsioonikulud on madalad ja vastupidavus suur;

Raskuskese

  • Iga objekti raskuskeskmeks on üks punkt, milles objekt on igas suunas tasakaalus. Raskuskese on üks punkt, milles objekt on igas suunas tasakaalus. Raskuskese on teiste sõnadega homogeensete objektide massikeskpunkt (näiteks kuubi kujulise homogeense puukoorma raskuskese on kuubi keskel). Mittehomogeensete objektidest koosneva koorma raskuskese leidub täis (raskete) ja tühjade alade keskpunktis.

Tavaliselt on tühja tõstuki raskuskese umbes mastide ja aku vahelisel alal. Kui tõstuk võtab koorma peale on tõstukil ja koormal uus ühine raskuskese. Laotõstuk säilitab stabiilsuse siis, kui koorma raskuskese ja tõstuki raskuskese on veotelje ja tagarataste telje vahel. Kahe telje vaheline ala tähistab stabiilsusala.

Allikas: www.estonian-warehouse.com