Soovitused bussijuhtidele, kes Ukraina sõjapõgenikke Eestisse toovad.

09.03.2022

Soovitused bussijuhtidele, kes Ukraina sõjapõgenikke Eestisse toovad.

Nüüd, kus meil endal on põgenikeveo kogemus olemas ja ka teiste bussijuhtidega teemat arutatud, siis panen siia kirja mõned meeles mõlkuvad soovitused bussijuhtidele, et reis paremini ja ohutumalt sujuks.

Esmalt tuleb öelda seda, et siit Eestist vaadates on olukord justkui väga hull ja kaoses, kuid tegelikkuses on piiril olevas pagulaskeskuses logistika hästi korraldatud. Niiet keegi ei pea tõttama appi kiirustades ja ennast ohverdades.
Busside tellimine ja inimeste vedu on pagulaskeskustest organiseeritud tegevus, mida korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi koos seal koha peal olevate vabatahtlikega. Reisijateveo teenus tellitakse üldjuhul reisijateveoga tegelevatelt firmadelt sisse, mis tähendab, et täita tuleb kõiki reisijateveo teenuse pakkumisega seotud nõudeid.

Meie, AUTOSERT, käisime seal küll omaalgatuslikult ja omal kulul+rahva toetusel, kuid see on pigem erand. Meie bussijuhid omasid kõik bussijuhi ametikoolitust, meil on olemas reisijateveo tegevusluba ning me täitsime ka resijateveo saatelehte (roheline vihik). Lisaks järgisime hoolega töö- ja puhkeaja reegleid, mis lõppude-lõpuks tagavad põhilise – reisijate ohutuse.

❗️ Isetegevuslikult ei maksa kindlasti piiri äärde kedagi ära tooma sõita, sest see ajab ka korraldajate-vabatahtlikke plaanid sassi ja tekitab tööd rohkem juurde. Korraldajad ei saa anda inimesi võõrasete inimeste autodesse, sest kes garanteerib ohutuse ja turvalisuse? Enamus isetegevuslikust transpordist saadetakse tagasi.

Korraldajad soovivad, et reis oleks turvaline ja seda teostaksid professionaalid.

Mõned soovitused neile, kes taolist vedu teostama sõidavad:

 • Kiirustada ja ennast ohverdada ei ole vaja. Võta seda reisi, kui tavalist reisjateveo tellimust.
 • Tellimusvedude puhul OUT režiimis mitte sõita.
 •  Bussijuhil peab olema ametikoolituse tunnistus kood 95.
 • Kahe juhiga sõites on tööpäeva maksimaalne pikkus 21 tundi. Sellega jõuab kenasti Eestist sihtkohta kasutades kõiki nõudeid töö- ja puhkeajale. Samuti jõuab selle ajaga seal Eestisse tagasi. Mitmed riigid on kehtestanud erireeglid töö- ja puhkeaja osas ja pikendanud sõiduaegasid – sealhulgas Poola (max sõiduaeg päevas 11 tundi juhi kohta). 
 • Kahe juhiga sõites ei pea tegema 45-minutilisi vaheaegu. Sõita võib järjest 4,5 tundi, seejärel vahetage kaardid ja sõitke edasi. Nii kuni päeva lõpuni välja. 
 • Kui tekib töö- ja puhkeaja alane rikkumine, näiteks pole võimalik täita 9-tunni pausi nõuet, mida võib seal kohapeal olles ette tulla, siis nii lihtsalt on. Kohapeal on tegemist ikkagi enneolematu eriolukorraga ja inimesi tuleb keskusesse juurde üha rohkem. Võib tekkida vajadus juba rahvaga varem ära minna, kui 9 tundi pausi täis saab. Sellisel juhul: väljatrükk ja põhjendused peale!
 • Kindlasti tuleb puhata enne tagasisõitu. Kohale jõudes ütles korraldaja meil kohe, et nüüd ta paneb meid magama, sest bussijuhtidel on selline seadus, et nad peavad 9 tundi puhkama. Nad on sellest teadlikud. Seega ei maksa ise tekitada olukorda, kus oled valmis öö läbi „abi pakkuma“. Parem puhka homseks päevaks ennast välja. Reisijate turvalisus ja enda tervislik seisund on ikkagi kõige olulisemad!!! Aga kui asi on ülikriitiline, siis tuleb vaadata vastavalt olukorrale. Antud kohas on ikkagi tegemist eriolukorraga.
 • Võimalusel veeda puhkeaeg bussi asemel hotellis. Näiteks Medyka piiripunkti lähedal, kus meie käisime, on Jaroslawi linn, kus on võimalik puhkepaus veeta hotellis. Meie, bussijuhid, teame ju väga hästi, et ega see bussis magamine pole õige magamine ja järgmine päev tuleb siis väga raske. Parem puhake hotellis välja ja inimestele järgi saabute juba mõnusalt puhanuna. Meie veetsime puhkepausi küll pagulaskeskuse parklas, kus oli palju sigimist-sagimist ja see andis järgmisel päeval tunda. Aga no me ju saame ikka hakkama. Kui aga sõita mitmeid kordi järjest edasi-tagasi, siis puhkamine on ülikriitiline.
 • Samas jällegi on hea, kui buss on keskuse juures. Sest võib tekkida vajadus inimesi jao kaupa juba bussi peale panna. Seega kõik sõltub olukorrast, hetkevajadusest jne. Busse on tegelikult piisavalt. Suhtle kordinaatoritega, et mis teha… ja räägi puhkamise vajadusest.
 • Kahe juhiga sõit keerab bussijuhi unerežiimi pea peale. Seetõttu võiks ideaalis olla bussijuhtidel selline graafik, et kui üks ekipaaž teeb ühe reisi ära, siis teine ekipaaž läheb teeb teise reisi ära. Nii saavad bussijuhid kodus normaalselt ennast välja puhata ja seejärel jälle minna.
 • Kindlasti peaks bussis töötama korralikult WC ja olema reisijate kasutuses. Nad on viisakad ja hoiavad puhtust.
 • Täita tuleks resijateveo saatelehte (roheline vihik).
 • Kasutage võimalikult palju kiirteid Poolast (Warssavi kaudu), kus on tagatud normaalsed peatumiskohad WC-dega. Väiksematel teedel on nende puudus ning on tükkmaad ohtlikum sõita. Kiirtee kaudu võib teekond olla küll pikem, kuid see tasub ennast ära.
 • Tähista buss ära mingi sellise infoga, et oleks arusaadav, et tegemist on põgenikeveoga. Nii on kontrollijatel seda lihtsam aru saada juba kaugemalt ja nad viipavad käega, et sõida edasi.
 • Eesti piiril võib aega kuluda 1-2 tundi. Pagulaskeskusest antakse kaasa ühed lehed, mis tuleb ära täita. Need lehed võtab piirivalve ära koos passidega ja sisestab need oma süsteemi. See on küllaltki ajamahukas asi. Meil kulus 1 tund, aga võib minna ka 2 tundi. See võib ajad tööpäeva pikkuse lõhki, aga sel juhul siis väljatrükk ja määrus 561/ artikkel 12.
 • Uuri välja kohapealse kordinaatori telefoni number ja ole temaga ühanduses. Anna talle teada, kus maal sa oled ja millal kohale jõuad.
 • Bussis võiks olla kaks bussijuhti + 1 saatja. Keegi peab olema see, kes tegeleb rahvaga, abistab neid.
 • Vajalik on kaine mõistus. Reisijad on naised ja lapsed, on palju väikelapsi, kes nutavad.
 • Võta kaasa multifilme lastele. See rahustab neid ja sõit on mõnusam. Meil oli kaasas mingi 15 erinevat multikat ja see meeldis neile.
 • Kütuse tankimisel on mõistlik seda teha Leedus nii sinna minnes kui ka tagasi tulles. Meie võtsime tagasitulles kütust küll Poolast. Suurtele sõidukitele on limiidiks 500 liitrit. Meile läks 325 liitrit sisse.
 • Cirkle K bensiinijaamades on pakkumine Ukrainlastele tasuta toitlustamiseks. Kasutage seda. Vaata siit täpsemat infot.

Kui meenub mõni asi veel, siis lisame selle siia jooksvalt.
Kel soovi, siis võib mulle helistada ja asju täpsemalt arutada. Aitame hea meelega!

Vaata meie reisi kahe bussiga meie Facebooki lehelt www.facebook.com/autosertkeskus

Turvalist reisi soovides