Saksamaal keelatakse iganädalase puhkeaja veetmine sõidukis

14.03.2017

NB! Keeld hakkas kehtima alates 25. mai 2017. Keeld kehtib regulaarsele iganädalasele puhkeajale (45). Vähendatud puhkeajale (24-44:59) ei kehti.

Euroopa Liidust tuli MKM-i vahendusel teade, et Saksamaal tahetakse alates 2017 aasta suvest keelata ära iganädalase puhkeaja veetmine sõidukis. Tõenäoliselt puudutab see regulaarset iganädalast puhkeaega, mis on 45 tundi. Samasuguse jõulisema kontrolli ja tingimused on sisse viinud juba Prantsusmaa ja Belgia aastal 2014.

Kuigi vastav nõue eksisteerib seaduses (määrus 561/2006 artikkel 8 punkt 8) juba ammu, siis alles nüüd rakendatakse selle kohustuse kontrolli ja karistusmeetmeid.

Põhjus olevat selles, et Saksa võimude arvates on iganädalase puhkeaja veetmine sõidukis liiklusele ja autojuhi tervisele ohtlik, sest puhkamise tingimused ei ole piisavad. Selle sammuga soovitakse parandada transpordisektoris autojuhtide töötingimusi. 

Kui rikkumised avastatakse, kaasneb sellega trahvioht nii autojuhile kui ka ettevõttele vastavalt 30 eurot ja 90 eurot iga sõidukis viibitud tunni eest. Kui seadus saab vastu võetud, siis on Saksamaa järgmine riik, kes jõuliselt keelab kabiinis iganädalase puhkeaja veetmise Prantsusmaa, Belgia ja Austria järel.

Originaalteks, mis MKM-ile saadeti on selline:

GERMANY TO BAND WEEKLY RESTING TIME IN CABIN 
The German federal government proposed this week to change the so-called “Fahrpersonalgesetz”, regulation which includes social road legislation. The new law aims to improve the working conditions in the road transport sector. It includes a provision that prohibits drivers to spend their weekly rest on board of a truck. The government says that taking this resting time inside the cabin does not allow the driver to rest properly, which is a danger to the health of the diver and road security. The decision was preceded by a hearing on the working condition of the road transport sector. If introduced, drivers and transport companies will face a fine of 30 and 90 euro respectively, for every hour spent in the truck. The regulation could enter into force in Germany as of Summer 2017. Once the regulation is implemented Germany will be the next EU country to prohibit drivers from taking weekly resting times in the cabin, following Belgium, France and Austria.

Mis on iganädalane puhkeaeg?

Määrus 561/2006 artikkel 4 alapunkt h) ütleb:

Iganädalane puhkeperiood – iganädalane ajavahemik, mida juht võib vabalt kasutada ja mis hõlmab regulaarset iganädalast puhkeperioodi või lühendatud iganädalast puhkeperioodi:

regulaarne iganädalane puhkeperiood: vähemalt 45-tunnine puhkeperiood;

lühendatud iganädalane puhkeperiood: puhkeperiood, mis on lühem, kui 45 tundi, mida saab vastavalt artikli 8 lõikes 6 sätestatud tingimustele lühendada minimaalselt 24 järjestikuse tunnini.

Samas ütleb määrus 561/2006 artikkel 8 lõige 8 järgmist:

Juhi valikul võib ööpäevaseid puhkeperioode ja vähendatud (lühendatud) iganädalasi puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki tavalises paiknemiskohas,  veeta sõidukis, kui see on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks ega liigu.

On teada, et Belgia ja Prantsusmaa on juba eelnevalt kehtestanud rangema kontrolli ja sanktsioonid regulaarse iganädalase (45 tundi) puhkeaja veetmisele sõidukis, mis võib lõppeda ettevõtte jaoks kuni 30 000 eurose trahviga. 

Millal tuleb teha 45 tundi ja millal 24?

Kuna 45-tunnist puhkepausi sõidukis teha ei tohi, siis saab väga tähtsaks oskus 24-seid ja 45-seid puhkepause oskuslikult kavandada. Paljud autojuhid arvavad, et peale 24-tunnist pausi peab ilmtingimata olema 45 või et mitut 24-tunnist pausi järjest teha ei tohi, kuid tegelikult võib küll. 45-se pausi tegemist saab edasi lükata mitme 24-se pausi tegemisega, kuid teatud piirini. Reegel ütleb järgmist:

Kahe mistahes üksteisele järgneva kalendrinädala jooksul peab juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:

kaks regulaarset iganädalast puhkeperioodi (45 tundi), või

üks regulaarne iganädalane puhkeperiood (45 tundi) ja üks vähendatud vähemalt 24-tunnine puhkeperiood. Seejuures kompenseeritakse vähendatud puhkeperiood samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale järgneva kolmanda kalendrinädala lõppu. 

Iganädalane puhkeperiood peab algama hiljemalt eelmise iganädalase puhkeperioodi lõpule järgnenud kuue 24-tunnise ajavahemiku (144 tundi) lõppu.

Iganädalase puhkeperioodi, mis algab ühel ja lõpeb teisel kalendrinädalal, võib lisada ükskõik kumma, kuid mitte mõlema kalendrinädala puhkeperioodiks.

Kuigi reegel tundub keeruline ja segane, siis lihtsamaks teeb arusaamise see, kui sõna “nädal” alla ei mõelda mitte “autojuhi töönädalat”, vaid ikka kalendaarset nädalat ehk E-P.

Seda reeglit käsitlen ma väga põhjalikult meie autojuhi ametikoolitustel, mis leiavad aset iga kuu Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning mujalgi Eestis. Vaata siit…

Loe lisaks:

Kui laekub lisainfot, siis jagame seda esimesel võimalusel.

Lugupidamisega