Prantsusmaal probleemid pausidega kahe juhi sõidu puhul.

28.03.2016

Prantsusmaal probleemid pausidega kahe juhi sõidu puhul.

Väga palju on transpordiettevõtetelt, kes veavad läbi Prantsusmaa, tulnud teateid, et Prantsuse inspektorid teevad kahe juhiga sõidu puhul isegi tuhandetesse eurodesse ulatuvaid trahve. Samuti on selline informatsioon tulnud transpordiorganisatsioonidest ja Euroopa Komisjonist. Milles siis asi?

Viimasel ajal on Prantsusmaal hüppeliselt kasvanud nende inspektorite arv, kes ei aktsepteeri teise juhi „valmisolekuaega“ sõidu ajal „vaheajana“. Nimelt salvestab digitaalne sõidumeerik alati, kui sõiduk liigub, roolis olevale juhile „sõiduaega“ ja kõrvalistuvale juhile „valmisolekuaega“, mille sümbol on „ümbrik“. Kas seda „valmisolekuaega“ saab arvestada ka 45-minutiliseks pausiks olgugi, et sõiduk liigub? Saab, kuid siin on Prantsusmaa võtnud teise seisukoha.

Kus tekib segadus?

Küsimus on selles, et kas juhid peavad peale 4,5 tunnist sõiduperioodi 45 minutilise pausi (ametlik termin „vaheaeg“) tegema seisva sõidukiga või võib „vaheajaks“ arvestada ka juhi kõrval viibitud aega ehk teise juhi puhul siis „valmisolekuaega“?

Kas kahe juhiga sõidu puhul võib teha pärast sõiduperioodi lihtsalt juhi vahetuse ja sõita ilma reaalse pausita kuni päeva lõpuni välja?

„Vaheaeg“ – ehk sõitudevaheline paus (45 min) on määruse 561/2006 artikkel 4 punkt d) järgi sõnastatud nii: 

„Vaheaeg – mis tahes ajavahemik mil juht ei juhi sõidukit ega tegele teiste töödega ning mida kasutatakse üksnes puhkeperioodiks“.

Euroopa Komisjoni poolt välja antud Selgitavas Märkuses nr 2 on selgitatud lisaks, millistel juhtudel võib „valmisolekuaega“ käsitleda „vaheajana“:

„Kolmel järgmisel juhul võib reisiaega käsitada puhkeperioodi või vaheajana: …

Kui teine juht on vajaduse korral sõitmiseks kättesaadav ja istub sõidukijuhi kõrval ning ei ole aktiivselt seotud sõidukijuhi abistamisega, võib 45-minutilist ajavahemikku asjaomase teise juhi valmisolekuajast käsitada vaheajana.“

Seega on sõnaselgelt kirjas, et teise juhi “valmisolekuaeg” on võrdeline “vaheajaga” ning põhimõtteliselt võib kuni päeva lõpuni töötada nii, et seisva sõidukiga 45 minutilist pausi tegema ei pea. Juhtide vahetamisel piisab kaartide ringitõstmisest ja sõit võib taas alata.

Kuna digitaalne sõidumeerik on ehitatud aga nii, et liikumise ajal on teisel juhil alati fikseeritud „valmisolekuaja“ sümbol, siis annab Selgitav Märkus ehk seaduse looja siiski võimaluse ainult seda „valmisolekuaega“ käsitleda kui „vaheaeg“. Prantsusmaa seda aga ei taha aktsepteerida. Selgitav Märkus on loodud selleks, et vaidlusalustesse punktidesse tuua sisse Euroopa Komisjoni nägemust ja seda peavad aktsepteerima kõik EL-i liikmesriigid, kaasaarvatud Prantsusmaa.

Kas seadus on vahepeal muutunud?

Ei. Seaduseosa, mis puudutab „vaheaega“ ei ole vahepeal muutunud. Samas antud vihjeid, et Prantsusmaal tuleb ka kahe juhi puhul teha pausid seisva sõidukiga, on liikunud juba varem ka Eesti transpordifirmade autojuhtide käest, kellel varem sarnaseid kokkupuuteid on olnud.

Mõne allika väitel on Prantsuse kontrollijad võtnud sõna-sõnalt uue määruse 165/2014 artikkel 34 lõige 5 sõnastust (hakkas kehtima 2. märtsil 2015), kus on kirjas, et juht peab kasutama lüliteid ja fikseerima vaheaja ja puhkeaja „voodi“ sümboliga. Samas, antud säte on identne ka eelmise määrusega 3821/85, mis on vastu võetud juba 1985-l aastal. Mingit sisulist muudatust tegelikult pole juurde tekkinud.

Nüüd on Euroopa Komisjon alustanud välja selgitama, kas Prantsusmaa on rikkunud ise seadust eirates Euroopa Komisjoni Selgitavat Märkust nr 2 ja samuti TRACE soovitusi politseikontrollide teostamiseks kogu euroopas.

Kuidas tegutseda?

Väga oluline on antud teema selgus ka autojuhtide koolitajatele. Kuna asi on siiski veel segane ning paistab, et on olemas Euroopa arvamus ja on olemas Prantsusmaa jonnakas arvamus, siis esialgu tuleks lähtuda sellest, kuidas trahvi vältida. Seega oleks kuni selguse saamiseni mõistlik järgida antud näidet vaheaja kasutamise kohta nagu ma olen soovitanud ka oma koolitustel – peale mõlema juhi sõite teha 45 minutiline paus seisva sõidukiga.

Vähemalt 45 minutiline paus ehk „vaheaeg“ tuleks teha seisva sõidukiga pärast mõlema juhi sõiduperioodi. Kindlasti tuleks lülitada oma tegevus „voodi sümboli peale“.

See tähendab, et kui üks juht on 4,5 tundi ära sõitnud võib kohe kaardid ringi tõsta ja teine juht sõidab oma 4,5 tunnise sõiduperioodi edasi. Seejärel tuleb teha 45 minutit seisva sõidukiga 45 minutiline paus.

Alloleval joonisel on ära toodud see variant ka graafiliselt.

Kahe juhiga sõit prantsusmaal Mis on kahe juhiga sõit?

Kahe juhiga sõitu reguleerib määrus 561/2006. 

  • Artikkel 4 punkt o): “mitme juhiga vedu” – vedu, kus kahe järjestikuse ööpäevase puhkeperioodi vahele või ööpäevase ja iganädalase puhkeperioodi vahele jääva sõiduaja kestel juhib sõidukit vähemalt kaks juhti. Mitme juhiga veo korral on esimese tunni jooksul teise juhi või teiste juhtide kohalolek vabatahtlik, ülejäänud ajal aga kohustuslik;
  • Artikkel 8 lõige 5): mitme juhiga sõiduki puhul peab juht 30 tunni jooksul pärast ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi võtma uue ööpäevase puhkeperioodi, mis peab olema vähemalt 9 tunni pikkune.

Vaata lisaks ka:

Artikli koostamisel on võetud aluseks kontrollitarkvara TachoScan tootja selgitust antud situatsioonile.

Loodan, et antud info on teile abiks.
Küsimuste korral võtke julgesti ühendust.