Prantsusmaa miinimumpalk – Loi Macron

29.07.2016

Prantsusmaa miinimumpalk – Loi Macron

Prantsumaa miinimumpalk alates 1.07.2016

01. juulist 2016 jõustus Prantsusmaal uus miinimumpalga seadus Loi Macron (dekreet nr 2016-418) transpordifirmadele, kes veavad kaupu ja reisijaid Prantsusmaa territooriumile või sealt ära või teostavad kabotaažvedusid. Transiidile seadus ei kehti.

Peamiseks dekreedi sisuks on tagada töötajale Prantsusmaal töötatud aja eest sealne miinimum tunnipalk 9,67 eurot tunnis (autojuhile on siin erinevad määrad, meie arvestame 10.00 euriga. Vaata tabelit siit…) ning lisaks peab transpordifirma määrama esindaja Prantsusmaal, kes vajadusel suhtleb Prantsuse ametivõimudega. Sõidukis peab kaasas olema spetsiaalne lähetustõend ja autojuhi tööleping, mis ei pea olema prantsuse keelde tõlgitud.

Lähetustõend

Lähetustõend tuleb väljastada iga lähetatud töötaja kohta. Tõend kehtib ettevõtte poolt määratud perioodi, aga mitte kauem, kui kuus kuud pärast väljastamist. Tõendi vormi saab siit …

Lähetustõend tuleb koostada prantsuse keeles ja enne esimese lähetuse algust. Ühte tõendit saab kasutada mitmete lähetuste korral tõendi kehtivuse perioodi ajal. Tõend tuleb allkirjastada ning sellele tuleb märkida:

 1. Töötaja lähetanud ettevõtte nimi, posti- ja e-posti aadress, telefoni number, juriidiline vorm, juhatuse liikmete nimed, sünniaeg ja sünnikoht, sotsiaalmaksu koguva asutuse nimi.
 2. Lähetatud töötaja perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg- ja koht, alalise elukoha aadress, rahvus, kutsekvalifikatsioon (veoautojuht/bussijuht), töölepingu sõlmimise kuupäev ja sellele kohalduvad tööseadused.
 3. Tunnipalk (bruto) ja info reisi, majutus ja toitlustuskulude ettevõtjapoolse tasumise tingimuste kohta ühe lähetuspäeva kohta.
 4. Prantsusmaal asuva esindaja nimi, posti- ja e-posti aadress ning telefoni number.
 5. Registreerimisandmed riiklikus elektroonilises autoveo-ettevõtjate registris (määrus 1071/2009 artikkel 16).

Esindaja Prantsusmaal

Transpordifirmal on kohustus kirjalikult määrata esindaja Prantsusmaa territooriumil. Esindajat määravas dokumendis peab olema märgitud tema eesnimi, perekonnanimi, sünniaega- ja koht, aadress Prantsusmaal, e-posti aadress ja telefoni number. Dokument tuleb tõlkida prantsuse keelde. Esindaja peab olema valmis kontrollijatega ja transpordifirmaga suhtlema ning vajadusel ilmuma ka inspektori juurde ja esitama lisadokumente.

Esindaja kohustused on muuhulgas järgmiste dokumentide hoidmine ja sissenõudmine kontrolli otstarbel:

 1. Kõigi lähetatud töötajate lähetuse perioodi palgaleht/palgatõend või muu samaväärne dokument, mis kinnitab ja sisaldab järgmist teavet:
  1. Tunnipalk (bruto), sh. ületunnitöö hüvitis eurodes
 2. Periood ja töötunnid, mille eest töötasu makstakse, kusjuures on eraldi välja toodud töötunnid, mille eest makstakse standardpalka ja mille eest hüvitist
 3. Töötajale kehtivad puhkuse, riigipühade ja töötasu elemendid
 4. Kõik töötasu väljamaksmist tõendavad dokumendid
 5. Dokumendi koopia, mis tõendab välismaa ettevõtte poolt esindaja määramist Prantsusmaa tööseadustiku artikli R. 1263-2-1 sätete kohaselt
 6. Töötajale kohalduv tegevusala kollektiivleping
 7. Juhul, kui töötaja Prantsusmaale lähetanud ettevõte asub väljaspool Euroopa Liitu, tuleb esitada dokument, mis kinnitab, et töötaja situatsioon vastab rahvusvahelise sotsiaalkindlustuse konventsiooni tingimustele

Kontroll ja kohustuslikud dokumendid

Lähetuse tõend koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse autojuhile sõidukis hoidmiseks ning teine jääb ettevõtja esindajale või ettevõtjale, kes kasutab lähetatud töötaja tööjõudu.

Tõendi koopiat hoitakse teenuse osutamiseks mõeldud sõidukites, et seda saaks vajadusel volitatud võimuorganitele kontrolli eesmärgil näidata.

Veoautos / bussis tuleb hoida ka töötaja töölepingut, mida võidakse kontrolli eesmärgil nõuda ning mida ei pea prantsuse keelde tõlkima.

Lisaks on Prantsuse kliendil kohustus kontrollida, kas transpordifirma on väljastanud lähetatud töötajale õige tõendi.

Trahvid

Dekreet kehtestab transpordiettevõtete juhtidele rahatrahvid järgnevalt:

 1. Kui lähetustõendit ei ole kaasas või on nõuetele mittevastav – 750 eur
 2. Kui töölepingut ei ole kaasas – 450 eur
 3. Kui tööandja ei ole tõendit väljastanud või esindajat määranud – 2000 eur

Dekreet on täismahus saadaval aadressil:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/2016-418/jo/texte

Selgitan lisaks

Mida peaks esialgu tegema?

Enne kui pole lisandunud täpsemat informatsioon kogu selle bürokraatia kohta, siis pole mõtet ka väga üle rabeleda, kuid paar asja on, mida peaks siis kindluse mõttes kindlasti ära tegema. Eelkõige puudutab see tee peal kontrolli ajal vajalikku dokumentatsiooni, mis tuleb autojuhil nüüd lisaks esitada.

 • Tuleb koostada lähetustõend ja üks eksemplar sellest anda autojuhile kaasa.
 • Autojuhil peab kaasas olema ka tööleping, mis ei pea prantsuse keelede olema tõlgitud.

Lähetustõend tuleks esialgu oma äranägemise järgi ära täita. Kõik punktid tuleb täita.

Meie esindaja Prantsusmaal

Kõige suurem mure on praegu ettevõtte esindajaga Prantsusmaal, kuid sellele olen leidnud esialgse lahenduse. Nimelt on Ametikoolitus OÜ-s tööl prantsuse keelt kõnelev uus töötaja, kelle me määrasime esindajaks Prantsusmaal. Meil on olemas prantsuse aadress ja telefoninumber ning suhtlemine transpordifirma ja esindaja vahel toimub eesti või vene keeles. Ja kui on vaja, siis suhtleme meie juba ise prantsuse keeles sealse kontrollijaga. Mitmed transpordifirmad juba kasutavad meie esindaja nime tõendil. Kuna momendil pole reaalne esindaja töö sisu ja maht teada ja ei tea üldse, kuidas lähitulevikus arengud saavad olema, siis me praegu esindaja kasutamise eest tasu ei võta.

Kel soovi, see võib esindaja määramiseks meie poole pöörduda ja tööd edasi teha normaalselt. Lähikuudel tõenäoliselt saabub rohkem infot ja selgust majja ning seejärel vaatame asjad uuesti üle.

Esindaja soovi korral saada meile oma ettevõtte andmed ja isikuandmed kes hakkab meie kontaktisikuks. Seejärel saadame teile andmed ja ka väikesed koostööpõhimõtted.

Kogume taustainfot Prantsusmaa miinimumpalga kohta

Kui teil on lisainfot või ükspuha milliseid küsimusi Prantsusmaa ja ka Saksamaa miinimumpalga kohta, siis andke meile teada või küsige meie käest. Tegeleme teemaga süvitsi ja meile laekub praktilist infot. Enamus info on mitteametlik, sest ametlikku infot tuleb väga vähe juurde. Kui me kohe vastust ei tea, siis uurime välja.

Anname ka nõu telefoni või e-maili teel lähetustõendite koostamisel. Kuna praegu ise õpime ja uurime, siis me kellegilt mingit tasu ei küsi. Sisemas muidugi loodame, et selline bürokraatia ikkagi reaalsuseks ei saa ja kuskil keegi võtab lõpuks mõistuse pähe. aga elame – näeme.

Lugupidamisega