Pädevustunnistuse ja ADR tunnistuse taotlemine eriolukorra ajal

23.03.2020

Alates 1.06.2018 kehtib Eestis kord, kus kutselise autojuhi (bussijuht, veoautojuht) pädevuse tunnuskood nr 95 kantakse juhiloale. Seega saab sestpeale iga autojuht tõendada oma kutsepädevust juhiloa tagumisel poolel veerus nr 12 asuva kirjega kood 95 (vaata pildil), mille järgi on kirjutatud pädevustunnistuse kehtivuse lõpu kuupäev. Seega pole enam vajadust teha eraldi plastikust pädevustunnistust (vana nimega kutsetunnistus), vaid piisab juhiloast.

Kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Enne pädevustunnistuse kehtivusaja lõppu peab autojuht läbima 35-tunnise täiendkoolituse, et saada uus tunnistus 5-ks aastaks. Kui täiendkoolitus on tehtud sisestab koolitaja andmed Maanteeameti süsteemi ning autojuht võib seejärel vahetada ringi oma juhiloa, millel nüüd on peal kood 95 uue kehtivusega 5 aastat.

Muideks, täiendkoolituse võib autojuht ära teha juba 1 aasta enne kutsetunnistuse lõppu ilma, et ta ajaliselt uue tunnistuse kehtivuses kaotaks.

Juhiloa saab kõige mugavamalt vahetada Maanteeameti e-teeninduses aadressil www.mnt.ee ja lasta see siis postiga oma koju saata. Riigilõiv internetis 20 eurot.

Kui aga autojuht siiski soovib saada omale ka plastikust Pädevustunnistust, siis on see loomulikult ka võimalik. Tavaolukorras tuleb Pädevustunnistuse saamiseks minna Maanteameti ARK-i büroosse kohapeale seda taotlema (internetis seda teha ei saa), kuid nüüd eriolukorras on Maanteeamet loonud võimaluse ka Pädevustunnistuse taotlemiseks e-posti teel. Pädevustunnistuse võib tellida oma kodusele aadressile.

E-posti teel Pädevustunnistuse või ka ADR tunnistuse taotlemiseks peab isik aadressile info@mnt.ee edastama digitaalselt allkirjastatud taotluse tunnistuse väljastamiseks. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: Avaldus (PDF) . Digitaalselt allkirjastatud taotluse juures tuleb arvestada järgmisega:

  • Kirjuta juurde, mida soovite taotleda;
  • Juurde panna info tasutud riigilõivu kohta;
  • Tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
  • Arvesta, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem, kui 5 aastat.

ADR tunnistuse puhul on võimalik tellida üksnes duplikaati. Vajaminevaid eksameid eriolukorra tõttu praegu ei toimu.

Ametikoolitused toimuvad interneti kaudu edasi. Eriolukorra ajal on 35-tunnised ja 140-tunnised autojuhi ametikoolitused interneti kaudu tehtavad LIVE otseülekande meetodil. Autosert on esimesed koolitused LIVE formaadis juba teinud ja see on igati õnnestunud. Infot LIVE koolituste kohta saab Autoserti kodulehelt www.autosert.ee või meie Facekooki lehelt. Kõikidele koolitustele on registreerumine avatud ning kõik toimib.

Vaata siit lisainfot:

Lisaküsimuste korral pöördu Autoserti poole julgelt!