Noored pääsevad bussirooli: D-kategooria vanuse alammäärad on muutunud.

28.01.2024

Noored pääsevad bussirooli: D-kategooria vanuse alammäärad on muutunud.

Ei ole kellelegi saladus, et meie bussijuhtide keskmine vanus on küllaltki kõrge ning pikalt on ka räägitud probleemi tõsidusest, et noori bussijuhte pole leida. See küsimus ei vaeva ainult Eestit, vaid tegelikult kogu Euroopat, kus valitseb suur bussijuhtide puudus nii linnaliinidel kui ka pikamaa sõitude puhul.

Kui 2011.a liiklusseadust muudeti, siis ilmselt tol ajal seda probleemi ei olnud või ei nähtud kuna otsustati D-kategooria juhtimisõiguse alamäär tõsta 24.eluaastani ja mis tegelikult kehtib ka siiamaani, kuid alates 01.01.2024 väikeste kuid lootust andvate eranditega.

Siinkohal tooksime need erandid välja ning püüame need muuta mõnevõrra arusaadavamaks ja loodetavasti tunneb mõni noor bussijuht ennast ära ning asub püüdlema oma kutsumuse poole.

Seadusandlus

Erandkorras juhtimisõiguse andmist sätestab liiklusseaduse paragrahv 104. Seal on leitavad erisused põhjendusega, millega seadusandja lubab juhtimisõiguse andmisel erandeid teha.

Kui siiamaani olid D-kategooria omandamiseks võimalused väga piiratud ning kehtis ainult üks erand, siis nüüd on neid sinna lisandunud mitu, millest kohe lähemalt ka räägime.

18-aastase noore võimalus alla 50 km liiniveo bussijuhina töötamiseks

See võimalus eksisteeris juba tegelikult ennem ja on ka hetkel kehtiv erand.

Alla 50 kilomeetristel liinidel saab töötada ka:

 vähemalt 18.aastane isik, kes:

  • omab B-kategooria juhtimisõigust ja
  • on läbinud 280 tunnise ametikoolituse ja
  • on läbinud D-kategooria kursuse.

Kui need kolm tingimust on täidetud, omab isik õigust teostada kohalikku liinivedu alla 50 kilomeetristel liinidel.

See punkt reaalsuses väga palju uusi bussijuhte meile juurde pole toonud kuna koolituse maht 280 tundi + D-kategooria on suur ning eeldab meil Eestis ka kutsekoolis vastava eriala läbimist. Arvestades iga päev muutuvat maailma ning kaasaegseid noori, siis võib eelpool kirjeldatud võimalus tunduda enamustele liiga vaevarikas. Reaalsuses taolist pikka koolitust pakuvadki vaid kutsekoolid ning selle miinimum läbimise aeg on 6 kuud ja rohkem. Autosert taolist koolitus ei paku.

21-aastase noore võimalus alla 50km liiniveo bussijuhina töötamiseks

Nüüd kirjeldaks teile juba natukene uuemat ja ilmselt rohkem käegakatsutavat võimalust omandada endale D-kategooria juhtimisõigus. Sellele koolitusele kutsume Autosert'i osalema kõiki noori huvilisi. 

Erandkorras võib anda D-kategooria juhtimisõiguse alla 50 kilomeetriste pikkuste liinide teenindamiseks vähemalt 21. aastasele isikule, kes:

Variant on ka see, kui isik juba omab autojuhi pädevustunnistust C-kategoorias, tuleb tal läbida 35-tunnine ametikoolituse kursus koos D-kategooriaga.

See punkt annab nüüd juba rohkem võimalusi ühele noorele alustavale bussijuhile. 140. tunnine ametikoolituse kursus on tegelikult alustava kutselise juhi tavaline programm, mis tuleb läbida ning seda on võimalik teostada oluliselt väiksema ajakuluga kui 280 tunnist programmi. Lisaks kuulub ka selle programmi hulka praktika osa, mis tuleb läbida veo ettevõttes ning tõenäosus endale selle käigus töökoht leida on väga suur. Kuna koolituse maht on lühem, siis saab ka tulevane tööandja juba mõelda sellele, kuidas uut inimest tööle rakendada. Koolituse kestvus on 2-3 kuud.

Teine oluline mõte selle punkti juures on kindlasti see, et C-kategooria omandamise vanus on hetkel 21. eluaastat ning kui te olete juba läbinud selle raames ka 140 tunnise ametikoolituse tuleb teil vaid sooritada D-kategooria õpe ning läbida 35-tunnine D-kategooria lisapädevuse ametikoolitus. Jällegi väga hea võimalus C-kategooria omajatele ning teisalt väga hea võimalus vanuse täitumisel teha ära kaks olulist kategooriat nagu C ja D seda on.

23. aastase noore võimalus ilma piiranguteta bussijuhina töötamiseks.

Nüüd kolmas võimalus ja siinkohal me ei räägi enam 50 km piirangust D-kategooria juhtimisel.

Erandkorras võib anda D-kategooria juhtimisõiguse vähemalt 23 aastasele isikule kes:

või juba eelnevalt omades veoautojuhi ametipädevust on ta D-kategooria juhilubade tegemisel  läbinud 35-tunnise lisapädevuse ametikoolituse kursuse.

Ehk siis kui oled vähemalt 23.aastane ja sul on olemas B-kategooria juhtimisõigus, siis on sul võimalik tulla õppima D-kategooriat ja koos sellega läbida ka 140-tunnine ametikoolitus, misjärel oledki saanud võimaluse asuda täieõiguslikuks bussijuhiks. Ja nagu ka eelmises punktis sai räägitud, siis kui oled omandanud endale eelnevalt näiteks C-kategooria koos ametiõppega, siis piisab sinule ainult D-kategooria kategooria õppest ja 35-tunnisest lisapädevuse õppest.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtlikult saame öelda, et D-kategooria juhtide puudus on suur ning sellest on räägitud pikalt ning see on jõudnud lõpuks ka seadusandjani, kes on astunud esimesed sammud, et tuua leevendust antud küsimuses. Tõsi, need sammud oleks saanud olla suuremad, sest AutoSert oma töös näeb tihti, et vanus ei määra tegelikkuses inimese võimet olla hea kutseline autojuht. Teekond heaks kutseliseks juhiks algab ikkagi heast koolitusest koostöös heade praktika võimalustega, kuid kõige olulisem on inimese enda tahe olla elukutseline autojuht ning kuulda sellesse väga põnevasse ja väljakutseid pakkuvasse ametisse. Ja siinkohal peab ka meie oma riik mõistma, et ka noortel on see tahe olemas ning selle piiramine juhib inimese võib-olla hoopis mõnele teisele teele kuhu ta tegelikult ei soovinud astuda.

AutoSert on võtnud oma südameasjaks hoida ja arendada kutseliste autojuhtide maailma pakkudes parimaid võimalusi vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Haritud noorte roolikeerajate kaudu saame hoida turvalisena ja toimivana meie igapäeva elu olulist osa nagu transport seda on.

Olete kõik oodatud meie juurde kutseliseks bussijuhiks õppima!