Mis on digitaalne sõidumeerik?

16.07.2012

Kui sa juhid reisijateveo bussi või kaubaveokit, on sinu alatiseks reisikaaslaseks sõidumeerik, mis salvestab sinu tegemised vastavalt EL-i autojuhi töö- ja puhkeaja nõuetele (määrus 561/2006). Saa temaga hästi läbi!   On olemas kahte tüüpi sõidumeerikuid: analoog- ja digitaalmeerikud. Digitaalne sõidumeerik salvestab elektrooniliselt nii sinu kui ka sõiduki andmed oma mälusse ja ka juhikaardile. Digimeerik asendab alates 1.st maist 2006 analoogmeerikut mis tähendab, et peale seda kuupäeva toodetud bussidel ja veokitel kasutatakse ainult digitaalset sõidumeerikut. Andmed, mis salvestatakse tuleb sõidumeerikust perioodiliselt allalaadida ettevõtte serverisse (arvutisse). 

Digitaalne sõidumeerik

Digitaalse sõidumeeriku ülesandeks on salvestada autojuhi ja sõiduki andmed meeriku mälusse ja ka pangakaardi suurusele plastikkaardile, mida kutsutakse juhikaardiks.

Veoettevõtted peavad perioodiliselt salvestatud andmed digimeerikust (massmälust) allalaadima. Sama kehtib ka juhikaardi kohta. Allalaetud informatsiooni järgi saab analüüsida, kas juht on järginud autojuhtidele kehtestatud töö- ja puhkeaja reegleid.

Digitaalne sõidumeerik asub sõiduki kabiinis juhi käeulatuses. See suudab salvestada kuni 12 kuu tegevuste andmeid sisaldades töö, sõidu ja puhkeperioode. Digimeerik salvestab ka info, mis on seotud meeriku riketega, meeriku manipuleerimisega, kiiruseületamise ja kalibreerimisega. Ta salvestab ka siis, kui andmed allalaetakse kas tööandja või politsei poolt.

Digitaalne sõidumeerik edastab signaali spidomeetri seadmele, mida on selgelt näha juhi istmelt. Meerik saab omakorda signaali andurilt, mis tavaliselt asub sõiduki käigukastis.

Kuidas on tagatud andmete turvalisus?

Turvalisuse huvides, sõidumeerik ja käigukastis olev liikumisandur on kodeeritud kui paar ning signaalid sensorist on kaitstud. Igasugune katse seadetes midagi muuta registreeritakse meeriku poolt. Kui kavatsetakse sensorit näiteks muuta, siis meerik saab sellest aru ja fikseerib selle kui süsteemi turvalisuse rikke. Need andmed on hiljem kõik näha.

Juhil on ettenähtud kasutada ainult ühte juhikaarti. Sa ei tohi mitte kunagi kasutada teise isiku juhikaarti ega tohi anda oma kaarti teisele juhile kasutamiseks.

Seadus ütleb, et sa pead juhikaarti kasutama alati, kui sa juhid digitaalse sõidumeerikuga sõidukit ning teostad EL-i määruse 561/2006 kohaseid vedusid. Kui sa sõidad ilma juhikaardita, siis digimeerikusüsteem ei peata sind sõidukiga sõitmast, kuid ta salvestab fakti, et sõidukit juhiti ilma kaardita. Jälg jääb maha.

Sõit mitme juhiga

Digitaalsel sõidumeerikul on kaks juhikaardi sisestamise ava juhtudeks, kui sõidetakse kahe juhiga. Esimene juht peab oma kaardi sisestama alati avasse nr 1 ning teine juht (kaassõitja) peab oma juhikaardi sisestama samal ajal kaardiavasse nr 2. Kui juhid vahetavad kohti, siis tuleb digitaalses sõidumeerikus ringi tõsta ka juhikaardid.

Oluline on kasutada õigesti digitaalse sõidumeeriku menüünuppe, et salvestada oma tegevused korrektselt, eriti, mis puudutab vaheaegu, puhkeaega, muid töid ja valmisoleku aega.

Digitaalsel sõidumeerikul on olemas ka seadmesisene printer, mis võimaldab printida väljatrükke. Väljatrükkide tegemise vajadus võib tekkida, kui sa soovid oma andmeid vaadata, neid ettevõttesse viia või soovib neid vaadata kontrollorgan. Väljatrükkide tegemine igapäevaselt ei ole vajalik, neid tehakse vastavalt vajadusele. Väljatrüki asemel saab samu andmeid kuvada ka sõidumeeriku ekraanil.