Lühiülevaade 2023 ADR muudatustest

13.03.2023

Lühiülevaade 2023 ADR muudatustest

Jaanuarist 2023 a. hakkas kehtima ADR 2023 versioon. Seal on palju tulevikku vaatavaid muudatusi. Sellest, mis puudutab vedajat, alljärgnevalt lühidalt ka kirjutame. Miks lühidalt sest ADR 2023 inglise keelne versioon sisaldab 1338 lehekülge informatsiooni. Õnneks meid, vedajaid, puudutavaid on minimaalselt.

Ilmselt peame varsti arvestama ka sellega, et sõitma hakkame hübriid- ja elektisõidukitega.

Lühidalt muudatused:

 • Taastäidetavad surveanumad, mis on Ameerika Ühendriigi Transpordiameti poolt heaks kiidetud, on nüüd koha leidnud ka ADRis. Eksport-importvedude käigus võime ka meie neid anumaid kohata ja transportida.
 • Definitsioonidest on eraldatud lühendid.
 • Ümbertöödeldud plastik on saanud endale pikema ja täpsustatud seletuse.
 • Taaskasutatud plastist IBC-del peab olema markeering „REC“.
 • Üleminkumeetmete tähtaegu ja termineid on muudetud.
 • Muudetud on halduskontrolli: kes ja mida kontrollib, milliste standardite alusel on kontrolliv organ akrediteeritud jms.
 • Lisandunud on uus aine nimekirjas UN3550 koobaltdihüdroksiid. Klass 6.1.
 • Täpsustatud on mitmeid erisätteid (peatükk 3.3).
 • Lisandunud erisäte 676 polümeriseeruvatele ainetele.
 • Peatükis 4 on muudetud pakkimiseeskirju (netomass võib ületada 400 kg).
 • Muutus liitiumaku tähis (lisainfo telefoninumbrit ei ole enam tähisel vajalik).
 • Olemas olevad ADR kohased kirjalikud juhised kehtivad kuni ADR 2023 lõpuni.
 • Paagid, milles veetakse veeldatud tuleohtlike gaase, peavad olema varustatud kaitseklappidega ja omama markeeringut.

 • Peatükis 9 on palju tehnonõudeid elektrijuhtmetele, pidurisüsteemile.
 • Eraldi toodud maksimaalsed piirpinged elektriautodele (alalispinge 1500V) ja nõuded seadmete ehitusele.
 • FL ja EX/III autodele kehtestatakse täiendavad ohutusnõuded:
  • Mootoriruumis peab olema automaatne tulekustutussüsteem (EX/III oli see nõue ka varem) ja rataste kohal tule levikut takistav kaitse kui veetakse veeldatud ja surugaase koodiga F ja tuleohtlike vedelike mis kuuluvad I ja II pakendigruppi ning EX/III (see nõue oli EX/III ka varem).

Lühidalt kõik.

Kui teil on täiendavaid küsimusi vastame neile.

Ülevaate koostasid:

Enn Edussaar ja tema ADR meeskond