Liiklusohutus: Mis on kaitslik juhtimine?

12.11.2023

Liiklusohutus: Mis on kaitslik juhtimine?

Kunagi oli üks vahva inimene Eestis - Hellat Rumvolt. Mäletate? Sirgusin tema käe all autojuhtide koolitajaks. Hellat oli suur kaitsliku sõidustiili propageerija. Mulle see teema ka väga meeldis ning me tegime Liiklusohutuse Harta raames koos kampaaniat “Kaitslik Autojuht”. Propageerisime kaitsliku sõiduviisi laiemalt. Aasta oli siis 2010.

Soovin nüüd Hellat Rumvolti austades teema taas üles võtta, sest usun, et kaitslik autojuhtimine ja sõidustiil on ohutu liiklemise peamiseks võtmeteguriks ning seda peaksid harrastama kõik autojuhid eriti kutselised autojuhid.

Kaitslik sõidustiil

1. Teadlikkus ohtudest ja ettenägemisvõime

 • Silmside: Nagu kull, kes jälgib oma saaki, peab kaitslik autojuht pidevalt jälgima (skänneerima) ümbrust, otsides võimalikke ohte. Kaitslik juht teab, et ohud eksisteerivad ja ta on nende suhtes alati valvas.
 • Olukordade ettenägemine: Kujuta ette, et mängid malet oma sõidukiga. Sa mõtled alati paar käiku ette. Teiste juhtide tegevuste ja teeolude ettenägemine on hädavajalik.

2. Kontroll ja ohutus

 • Kiiruse tajumine: See ei tähenda ainult kiiruspiirangute järgimist, vaid ka kiiruse kohandamist tee-, liiklus- ja ilmastikuoludele vastavaks.
 • Ruumi hoidmine: Teiste sõidukitega ohutu kauguse hoidmine on nagu nähtamatu jõuväli sinu veoki ümber, andes aega reageerida äkiliste muutuste korral.

3. Ohtudele reageerimine

 • Ohuradar: Potentsiaalsete ohtude varajane tuvastamine, olgu selleks jalakäija, löökauk, metsloom või ettearvamatud juhid.
 • Sujuv tegutsemine: Tõhus, rahulik ja kontrollitud reaktsioon ohtudele, vältides paanikaliigutusi.

4. Riski minimeerimine

 • Ilmatark: Kohanemine erinevate ilmastikutingimustega, sest päikesepaistelise ja tormise ilmaga sõitmine on kaks täiesti erinevat mängu. Mis veel rääkida mustast jääst ja lumest…
 • Öine nägemine: Sõites öösel, peab olema ekstra tähelepanelik, sest nähtavus ja taju pimedas on Sinu väljakutseks.

5. Suhtumine ja käitumine

 • Kannatlikkus on voorus: Rahuliku ja kannatliku meelelaadi hoidmine, vältides agressiivset sõidukäitumist.
 • Õppimine ei lõpe kunagi: Oskuste ja teadmiste regulaarne uuendamine, sest teedel on alati midagi uut ja tehnika areneb.

Miks on kaitslik juhtimine oluline?

 • Ohutus ennekõike: Vähendab liiklusõnnetuste riski.
 • Majanduslik kasu: Säästab kütust ja vähendab sõiduki kulumist (seos ecodrivinguga).
 • Stressi vähendamine: Rahulikum lähenemine sõitmisele vähendab stressi taset.

Kokkuvõte

Kaitslik juhtimisstiil mitte ainult ei aita kaasa liiklusohutusele, vaid soodustab ka vastutustundlikumat ja professionaalsemat sõidukultuuri. Julgustame oma õpilasi neid tavasid omaks võtma. Kaitslik juhtimine on täna saanud liiklusalaste õppekavade lahutamatuks osaks ning seda tuleks taas laiemalt hakata propageerima.

Pidage meeles, et liiklus on täis üllatusi ja kaitslik juhtimine on nagu kristallkuul, mis annab teile võime neid üllatusi ette näha ja neile ohutult reageerida.

Kaitslikku juhtimist soovides,