Kaks Eesti suurimat kutseliste autojuhtide koolitajat ühinesid

16.01.2019

Anname teada, et Ametikoolitus OÜ (Autosert, www.autosert.ee ) ja Autojuhi Koolitus OÜ (Männiku Koolituskeskus, www.adrkool.ee ) on ühinenud. Edasi tegutsetakse Autosert Kompetentsikeskuse nime all (juriidilise nimega Ametikoolitus OÜ). Kogu õppe ja registreerimisinfo leiab veebilehelt www.autosert.ee .

Lenno Põder, Autosert Kompetentsikeskuse tegevjuht ja koolitaja (pildil):

Meie suur soov on, et võimalikult paljud Eesti kutselised autojuhid saaksid osaleda meie poolt loodud ameti- ja täienduskoolitustel, mis on täiesti teisest puust, kui seni turul pakutud. Uurisin võimalusi ja tegin neile (Autojuhi Koolitus OÜ-le) pakkumise, mis viis lõpuks firma omandamiseni. Ühinemine Eesti vanima kutseliste autojuhtide koolitusfirmaga võimaldab meil oma eesmärke paremini ellu viia.

Autojuhi Koolitus OÜ on tegutsenud Tallinnas Männikul ERAA Koolituskeskuse nime all 16 aastat. Ma hindan nende juures eelkõige kvaliteetset ja lojaalset kliendibaasi, kuhu kuuluvad Eesti suurimad ja edukamad transpordiettevõtted aga ka väiksemad firmad. Samuti oli ühinemisel otsustavaks kriteeriumiks Autojuhi Koolitus OÜ usaldusväärsus, sest ametikoolituste turul tegutseb salamisi palju neid firmasid, kes on oma teenuse ja konkurentsieelise rajanud pettustele. Ühinenult on parem selle vastu võidelda“.

Kutseliste autojuhtide ametikoolituse kvaliteet peab tõusma

Autosert Kompetentsikeskus on algusest peale võtnud kindlaks eesmärgiks parandada Eesti kutseliste autojuhtide koolituskvaliteeti. Seda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate autojuhtide seas. Selleks oleme mitmeid aastaid teinud suuri investeeringuid ja pingutusi. Arendame nii koolituste tehnilist baasi kui ka koolitajate teadmisi ja oskusi, mis lõppude lõpuks on kõige olulisem.

Oleme loonud täiesti uue koolitusmeetodi, mis baseerub autojuhtide reaalsetel, mitte teoreetilistel vajadustel. Meie koolitustes on palju praktikat sõidumeerikute ja koormate kinnitamise osas, mis on pikki aastaid olnud suurimaks valupunktiks pea kõigil autojuhtidel.

Pildil: kutselised veoautojuhid Tartus toimuval 35-tunnisel täienduskoolitusel digitaalse sõidumeeriku õppesimulaatoriga katseid tegemas. Autosert.

Meie koolitajad, kes ise aeg-ajalt veoautodega Euroopas-Skandinaavias tööd teevad, on valitud tööle hoolega. Nad peavad olema sellised, kes oskavad keerulisi asju lihtsalt edasi anda ja nendel peab olema see teatud X-faktor, millega nad suudavad hoida õpilasi huvitatud seisundis koolituse lõpuni. Selliseid inimesi selles vallas on Eestis väga vähe“.

Paari aastaga suurimaks kutseliste autojuhtide koolitajaks

„Alustasime 35-tunniste perioodiliste ametikoolitustega 2014 aasta sügisel täiesti nullist. Juba 2016 aastal olime omas vallas suurimad. Tollal osales meil 690 autojuhti, 2018 aastal aga suisa üle 1700. Konkurendid jäävad tänaseks juba kordades maha. See näitab, et autojuhid tahavad meie koolitustel osaleda, mis muud. Meie saame sellest ainult indu juurde edasi tegutsemiseks ja arenemiseks, sest näeme, et meie koolitused tõepoolest aitavad autojuhte“.

Graafik: suuremad Eesti ametikoolitajad aastate lõikes. Tabel ei sisalda ADR koolitusi.

Allpool on lisatud ka kokkuvõttev tabel kõikide ametikoolitajate kohta aastal 2018.

Põhiline mure on ebaaus konkurents ja pettused

„See on juba täiesti omaette teema muidugi ja annaks kirjutada pika artikli koos analüüsiga. Kuid kahjuks lähitulevikus läheb väga palju minu energiat sellele, et kaotada ära ametikoolituste valdkonnas laialt levinud pettused. Ma lihtsalt seisan selle eest, et autojuhid saaksid kätte vajalikud teadmised ja oskused, mida neile tegelikult on vaja.

Olen selles 100% veendunud, et autojuhi ametikoolitust pakkuvate firmade hulgas on pettureid. Nad pakuvad autojuhtidele välja koolitusel osalemise asemel võimalust lihtsalt raha eest dokumendid ära vormistada justkui oleksid nad koolituse läbinud. Või siis variant, kus koolituse esimesel päeval pannakse nimi kirja ja viimasel päeval tullakse vaid teeseldud „eksamiks“ kohale, endal eksamiküsimustele vastused juba ammu teada. Või siis 35-tunni asemel tehakse reaalselt ära vaid pool mahust – ka see on pettus. Näiteid erinevatest skeemidest on veelgi. Ise nad sealjuures ei panusta aga sentigi koolitustaseme parandamiseks.

Nad lihtsalt petavad skeemitades meie oma riiki, kes on andnud neile õiguse autojuhi koolitusi korraldada lootuses, et liiklusohutus sellega paraneb. Mina ei suuda seda lihtsalt kõrvalt vaadata. Pettused tekitavad ebaausa konkurentsi, mis lõppkokkuvõttes pidurdab või muudab võimatuks valdkonna edasiarendamise. Ja mis veelgi hullem tagajärg – autojuht jäetakse ilma oma õigusest saada läbi kohustusliku koolituse kätte oma tööks hädavajalikud teadmised ja oskused. Kõik liiklejad on niimoodi ohus.

Autojuhid ei tohiks aktsepteerida mitte ühtegi sellist võltsimisalast tegevust ja lasta ennast skeemi kaasosaliseks tõmmata. Nad peaksid oma õiguste eest karmilt välja astuma, nõudma oma aja ja raha eest õiglast vastutasu ja ennast pidevalt arendama oma kutsealal, mis on seadustega üldse kõige rohkem reguleeritud tegevusala, mulle tundub.

Madalast õppekvaliteedist ma ei räägigi. See on ka omaette teema. Seda saab eelkõige iga inimene vaid ise kogeda, sest ega ükski koolitaja ju ise ei ütle, et ma olen kehva koolitaja-tule minu juurde. Pigem kiputakse ikka ennast kiitma. Autojuhid väärivad paremat.

Siinkohal sõnum kõigile koolitajatele – kui teete, siis tehke koolitust hästi, kvaliteetselt ja etteantud mahus. Jutud heast asjast liiguvad kiiresti. Kui aga arvate, et see on süllekukkunud võimalus raskustes autokoolile lihtsa lisaraha teenimiseks lihtsameelsetelt autojuhtidelt, „sest nad ju nagunii peavad koolitusele tulema“, siis tasub uksed sulgeda. Jutud sellistest asjadest liiguvad veelgi kiiremini.

Aus konkurents viib edasi ja sellega võidavad kõik. Eelkõige autojuht.“

Autosert´i tegevuspiirkonnad laienevad

„Praegu viime 35-tunniseid täienduskoolitusi ja 140-tunniseid ametikoolitusi regulaarselt iga kuu läbi Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kaks korda aastas kevadel ja sügisel ka Kuressaares. Lähiajal käivitame regulaarsed koolitused ka Ida-Virumaal Narvas ja Jõhvis, sest sealne õppesüsteem vajab eriti kaasajastamist. Huvi pakuvad meile ka Rakvere ja Paide ning võibolla ka teised Eestimaa kohad. Autojuhid helistavad ja küsivad, et millal juba tulete. Eks näis.

ADR koolitusi hakkame tulevikus regulaarselt tegema lisaks Tallinnale ka Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal. Selleks ettevalmistused käivad. Kõiki koolitusi saab meie juures teha ka vene keeles.

Kuna Autosert Kompetentsikeskusesse hakkab juba kogunema arvestatav kompetents läbi erinevate koolitajate, siis on plaanis tihedamini seda kõike läbi infopäevade jagada tasuta kõigile transpordisektori töötajatele. Selle kohta avaldame info jooksvalt meie veebilehel www.autosert.ee.“

Kontaktid ja koostöö

Edaspidi saavad kõik Autojuhi Koolitus OÜ (www.adrkool.ee ) senised kliendid end koolitusele registreerida Autosert´i veebilehel www.autosert.ee, saates e-kirja aadressile info@autosert.ee või helistades telefonil 5886 7665.

Kõiki kliente teenindame rõõmuga edasi ning läbi annab rääkida ka tuleviku osas koostöövõimalused. Meie teeme hea meelega ka firmasiseseid koolitusi olgu see siis ADR koolitused, ametikoolitused, ühepäevased töö- ja puhkeaja või koormate kinnitamise erikoolitused.

Üks ajastu on möödas, samas teine alles algamas!

Lisa. 01.01-31.12.2018 ametikoolituse läbinute arv koolitajate lõikes – kõik koolitajad.

Kõike head soovides