Humanitaarabi vedu mitteärilisel veol – vabastus määrusest 561 (artikkel 3 punkt d)

03.03.2022

Humanitaarabi vedu mitteärilisel veol – vabastus määrusest 561 (artikkel 3 punkt d)

 Autojuhi töö- ja puhkeaja määruses nr 561/2006 on olemas üks punkt – artikkel 3 punkt d)– mis ütleb, et:

“määrust ei kohaldata vedudele, mille puhul on tegemist:

d) sõidukitega, mida kasutatakse eriolukordade või päästeoperatsioo­nide korral, sealhulgas humanitaarabi mitteärilisel veol;”

“Määrust ei kohaldata” tähendabki seda, et autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite järgimine tavapärasel kujul ei ole vajalik. 

Kas antud punkti saaks praegu kasutada, kui Eesti veok transpordib seoses sõjaga Ukrainas humanitaarabi?

Kui seda punkti kasutada, siis peab olema tegemist mitteärilise veoga nagu punkti sõnastuses on kirjas.

See tähendab, et kui veofirmalt tellitakse nagu tavaliselt vedu tasu eest näiteks Ukraina piiri äärde, siis on tegemist tasulise veoga ja antud punkti rakendada ei saa, sest tegemist ei ole mitteärilise veoga.

Kui aga näiteks organisatsioon, kes korraldab humanitaarabi saadetisi Ukrainasse, saadab need ise oma valduses olevate veokite ja juhtidega kohale, siis võib ta seda punkti kasutada.

Niiet kui juhtub, et seoses Ukrainas toimuva sõjategevusega on vaja vedada humanitaarabi saadetisi, siis vabastus töö- ja puhkeaja nõuetest on teatud juhtudel olemas – määrus 561/2006 artikkel 3 punkt d).

Et teel kontrollija sellest ka aru saaks, siis on soovitatav:

  • saatelehele märkida, et tegemist on humanitaarabiga (näiteks lahtrisse 18);
  • soovitatavalt võiks autojuhil olla kaasas saatekiri organisatsioonilt, kes abi saadab, kus on lisaks kinnitus, et sõidukit valdab seesama organisatsioon ja veetakse humanitaarabi;
  • teha väljatrükk määrusest 561/2006 artikkel 3, kus punkt d) on esile värvitud;
  • sõidumeerik lülitada OUT režiimile, kuid kaart võib olla sees;
  • iga päeva lõpus teha väljatrükk ja märkida sellele määrus “561/artikkel 3 punkt d)” + “humanitaarabi vedu”;
  •  hoida dokumendid vähemalt 28 päeva sõidukis, kui selle sõidukiga tehakse hiljem tavatransporti;
  • pärast 28-t päeva hoiad kõiki neid lisadokumente vähemal 1 aasta ettevõtte arhiivis;
  • teha piisavalt sõitude vahel puhkepause, et oleks tagatud ohutu sõit.

Eriolukordade puhul võidakse vabalt kasutada tavalisi veokeid, et abivajajateni vajalikud saadetised jõuaksid.

Vaata siit määrus 561 erinevates keeltes:

Kui teil tekib lisaküsimusi seoses humanitaarvedudega Ukrainasse või piirile või reisijate vedudega ja vajade veidi nõu, siis oleme nõus lahkesti aitama ja abistama.

Lugupidamisega