Digimeeriku lukustamine: ohud, nõuanded, video.

09.11.2023

Digimeeriku lukustamine: ohud, nõuanded, video.

Digitaalse sõidumeeriku kasutamisel on aeg-ajal vaja kasutada ka ettevõttekaarti. Ettevõttekaardil on peamiselt kaks funktsiooni:

 • sõidumeeriku andmete perioodiline allalaadimine (avab võimaluse meerikuandmeid alla-laadida), ja
 • sõidumeeriku andmete lukustamine (blokeerib andmetele ligipääsu kolmandatele isikutele).

See teine funktsioon - sõidumeeriku lukustamine - on paljudele, nii autojuhtidele kui ka transpordivaldkonna inimestele, teadmata asi ja vaid väga vähesed on seda kuulnud ja selle olulisust teadvustanud. Allolevas videos seletan täpsemalt lahti lukustamise põhimõtte ja võimalikud kaasneda võivad ohud. 

Video: digimeeriku lukustamine:

Mis on digimeeriku lukustamine?

 • Lukustamine tähendab sisuliselt sõidumeerikuga salvestatud andmete ligipääsu blokeerimist kolmandate isikutele. 
 • Tegemist on andmekaitsealase funktsiooniga.
 • Lukustamise sõna asemel on levinud ka "andmete blokeerimine".

Kuidas käib digimeeriku lukustamine?

STONERIDGE DIGIMEERIK

 • Ettevõttekaardi esmakordsel sisestamisel küsib meerik automaatselt, kas ettevõtte lukk tuleb aktiveerida.
 • Kui selle ettevõttekaardi lukk on juba peal, siis seda enam ei küsita.
 • Valige JAH (mis on juba eelvalikuna olemas) ja vajutage OK. Lukk on peal.
 • Hiljem saab lukustamist kuvada menüüs INFO
 • Kui soovite meerikut lukust lahti avada, siis peale ettevõttekaardi sisestamist on menüüsse tekkinud uus alapunkt FIRMA LUKUD. Sisenedes sinna ongi võimali lukk taas avada. 

VDO DIGIMEERIK

 • Ettevõttekaardi esmakordsel sisestamisel registreerib meerik ettevõtte automaatselt. Ta ütleb "Ettevõte registreeritud". See tähendabki, et lukk on nüüd peal.
 • Kui ettevõttekaart on juba varem selles meerikus sees olnud ja lukk on peal, siis tööandja kaardi sisestamisel ta ütleb "Ettevõte juba registreeritud".
 • Väga oluline on VDO puhul aga ettevõttekaardi välja võtmine. Selle välja võtmisel ta küsib "Eemalda ettevõte?" - kui soovid endiselt firmaluku peale jätta, siis jäägi eelvalik "Ei". Kui aga soovid firmalukku eemaldada, siis vali "Jah". 
 • NB! Oht seisneb siin selles, et kasutajale võib jääda mulje, et küsimus "Eemalda ettevõte?" tähendab eemalda ettevõttekaart, kuid nii see ei ole. "Eemalda ettevõte" tähendab alati küsimust, et kas soovid firmalukku eemaldada. Ei soovi.
 • VDO meeriku puhul on miinus see, et firmalukku ei saa menüü kaudu kontrollida nagu seda saab teha Stoneridge meeriku puhul.

Nõudanded ettevõttekaardi kasutamisel

 • Sisesta ettevõttekaart digimeerikuse alati esimese asjana, kui saad sõiduki oma valdusesse. Sellega eemaldad Sa võimaliku teise firma kaardiga aktiveeritud luku (kasutatud sõiduki puhul) ja muudad selle kohe alguses "enda omaks".
 • Uuemad sõidumeerikud küsivad ettevõttekaardi esmakordsel sisestamisel ka sõiduki registreerimisnumbrit ja asukoha riiki. Tee need korrektselt ja ettevaatlikult ära. Soovitan vaadata digimeeriku kasutusjuhendit.
 • Ettevõttekaart ei ole mõeldud sõitmiseks.
 • Kui ettevõte kasutab juhikaartide ja sõidumeeriku andmete allalaadimisel "üle õhu" süsteeme, siis tuleb samuti meeriku firmalukk aktiveerida sisestades füüsiliselt ettevõttekaart meerikusse.
 • Ettevõtte kaart kehtib 5 aastat ja selle väljastab Transpordiamet.
 • Kui meerikus firmalukku peal ei ole, siis töö- ja puhkeaja andmed on nn avalikud, mis tähendab seda, et kui Sa müüd oma sõiduki ära, siis teine firma, kes auto ära ostab, näeb neid andmeid. 

Võimalikud ohud, kui firmalukk puudub

On esinenud juhtumeid, kus politsei kontrollib sõidumeeriku andmeid ja avastab, et firmalukk ei ole peal. Siin on erinevad põhjused, miks lukku pole peal olnud. Peamiselt on need põhjused teadmatusest, et selline asi nagu ettevõtte lukk üldse eksisteerib ja see on nii oluline.

Politsei näeb seda digitaalsel kujul meeriku andmetest. Sealt on näha kõik lukustamised ja lahtilukustamised, mis on selle meerikuga kunagi tehtud. 

On olnud juhtumeid, kui lukustamata andmete eest taheti teha suisa 8000 eurot trahvi (Saksamaa), kuid on juhtumeid, kus trahvid on olnud alates 200-st kuni 2000 euroni. 

Otseselt seadusest on võimatu leida konkreetset punkti, mis ettevõtte luku panemata jätmise eest tooks kaasa rikkumise ja trahvi, kuid nähtavasti on see seotud "sõidumeeriku nõuetekohase kasutamisega" ja sellise punkti leiab seadusest küll, mis ütleb "et sõidumeerikut tuleb kasutada nõuetekohaselt". Ja see, siis saabki selle aluseks.

Kasutatud sõiduki ostmisel...müümisel...

Kui ostad kasutatud veoauto või bussi, millel on peal digitaalne sõidumeerik, siis eelda alati, et seal on teise ettevõtte firmalukk peal. Kui Sa aga teise firma lukku maha ei võta (oma firmakaardi sisestamisega), siis salvestuvad töö- ja puhkeaja andmed kõik selle teise firma luku alla. Ja kui Sa ükskord hakkad andmeid sõidumeerikust alla laadima ja neid analüüsima, siis Sa saad küll meerikufaili, kuid Sa ei näe töö- ja puhkeaja andmeid. Miks? Sest need on Sinu jaoks blokeeritud. Sa näed andmeid alates selle perioodi kohta, kui oled oma firmakaardi sisestanud ja luku peale pannud. Tavaliselt teomub see protsess kõik iseendalegi teadmata :).

On juhtumeid, kus Tööinspektsioon küsib firmakontrolli tehes meeriku andmeid, kuid töö- ja puhkeaja andmed sellel failil puuduvad. Mingid andmed justkui on, aga justnimelt tegevuste kohta on andmed puudu. Selle põhjuseks ongi see, et andmed on olnud lukus kellegi teise kaardiga.

Seega alati, kui saad endale uue või kasutatud auto, siis ettevõttekaart esimese asjana meerikusse sisse ja firmalukk peale. Teadlikult!

Kui müüd sõiduki maha, siis Sa võid luku lahti teha, aga otseselt ei pea ka. Nüüd sõltub juba teise ettevõtte teadlikusest ettevõtteluku kohta. Ta kas paneb selle peale või hakkab kohe sõitma ja salvestab oma töö- ja puhkeaja andmed Sinu firma luku alla ja ei näe neid.

NB! juhikaardil saab alati töö- ja puhkeaja andmeid näha. Seda meeriku lukustamine ei mõjuta.

Kokkuvõtteks

Tegelikult pidin selle artikli juba kirjutama ca 10 aastat tagasi...

Oleme teemast aeg-ajalt oma koolitustel rääkinud, teema üles võtnud aga laiema ringi teavitamisele jõudsin alles nüüd, kui näen, et trahvid ikka veel lendavad. Et mõnes riigis selle eesti nii suuri trahve tehakse (aastal 2023 slovakkias 1800 eurot), on ikka paras pauk kõigile. Selle eest tuleb kõiki hoiatada. See lukustamine iseenesest on vaid bürokraatlik nüanss, millest ei sõltu tegelikult mitte midagi. Aga nagu ikka, kui kontrolli sattudes kontrollija midagi muud ei leia, siis midagi ikka leiab - alati. See on üks neist salakavalatest asjadest. 

On väga oluline, et autojuht oleks kõikvõimalikest ohtudest alati teadlik ja ei lase kontrollijatel ennast seaduserikkujateks tembeldada seetõttu, et lisaks roolikeeramisele on kutselise autojuhi elus veel "miljon" reeglit, mida kõike peab teadma. Kes aga jõuab kõigel sellistel salakavalatel asjadel silma peal hoida? 

Meie, siin Autosert Kompetentsikeskuses, tegeleme iga päev sellega, et need "miljon" asja selgeks teha ja need siis autojuhtidele, veokorraldajatele ja transpordifirma juhtidele koolituste kaudu edasi anda. Meie põhimõte on, et "Ära oota, et trahv leiaks üle Sind, Sina leia see ise üles ja elimineeri oht"!

Üks oht on veel, et seda artiklit loeb politsei ja asub "asja kallale".

 

Mõnusaid stressi- ja trahvivabasid kilomeetreid, hea kutseline roolikeeraja!