Autojuhtide töö- ja puhkeaja koolitusest

14.06.2012

Ametikoolituse Keskus pakub veoauto- ja bussijuhtidele, logistikutele ja veokorraldajatele suunatud autojuhtide töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute koolitust. Tegemist on sisukate ja atraktiivsete koolitustega, mis toovad reaalset kasu osalejatele. Koolituste väljatöötamisel ongi peamiseks ajendiks olnud just kasuliku koolituse loomine. 

Kutselisele autojuhile on tema töös igapäevaseks kaaslaseks sõidumeerik, mis fikseerib juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja. Mitmete Euroopa Liidu seadustega on kehtestatud reeglid, mida autojuhid ja ettevõtted on kohustatud järgima. Ebakorrektne töö- ja puhkeaja korraldus ja arvestus võib autojuhile ja ettevõttele kaasa tuua tuhandetesse eurodesse küündivaid trahve ning hea maine kaotuse.

Autojuhtide tegevust kontrollitakse nii teel olles kui ka ettevõttes.

„Autojuhil peab teel olles olema kontrollijale ette näidata 28 eelmise ja käesoleva päeva salvestatud tegevuste andmed. Tööandja peab säilitama 365 päeva autojuhtide töö- ja puhkeaja andmed. Andmeid tuleb perioodiliselt ettevõttes arhiveerida.Kontrollimine teel politsei ning ettevõttes Tööinspektsiooni poolt on aktiivne. Elu näitab aga seda, et enamikul autojuhtidel ja veoettevõtetel  esineb suuremaid ja väiksemaid puudusi töö- ja puhkeaja korralduses, millest paljud on põhjustatud teadmatusest. Seda on võimalik muuta.“

Kasulik töö-ja puhkeaja koolitus aitab säästa nii närve kui raha

Oleme loonud efektiivsed ja kasulikud koolitused, kus teeme selgeks sõidumeerikute õige kasutamise ja autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid. Läbi praktiliste näidete ja kogemuse kaudu omandatud oskuste teeme koolitatavale vajaliku puust ja punasest selgeks. Murrame autojuhtide peas kinnistunud müüte ning pakume välja efektiivseid töö- ja puhkeaja kasutamise lahendusi vastavalt autojuhi töö eripäradest.

Läbi korrektse töö- ja puhkeaja korralduse väheneb trahvide saamise kartusest põhjustatud stress, säästetakse võimalike trahvide pealt ning suureneb tööviljakus.

Ettevõttesisest koolitust tehes analüüsime esmalt olemasolevaid probleeme ning pöörame koolitusel neile erilist tähelepanu. 

Koolitused on mõeldud:

 • kutselistele autojuhtidele (veoauto- ja bussijuhid)
 • juhtidele, kes puutuvad autojuhi tööga kokku aeg-ajalt
 • ettevõtte logistikutele ja veokorraldajatele
 • kõikidele autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldusega kokkupuutuvatele isikutele

Meie koolitustel leiavad käsitlemist autojuhi töö- ja puhkeaega ning veokorraldust käsitlevad seadused (EL-i määrus 561/2006, direktiiv 2002/15määrus 3821/85määrus 1071/2009 ja 1072/2009 ja Eesti liiklusseadus). Tegemist ei ole mitte kuiva seadusandluse ettelugemisega, vaid mahlakate näidetega „silmi avav“ värskendav grupiarutelu. Keskendume nendest seadustest olulise väljatoomisele. See on põnev koolitus.

Sõidumeerikute koolituse põhirõhk on suunatud digitaalse sõidumeeriku õige kasutamise õppimisele. Räägime digimeeriku põhifunktsioonidest ning praktiseerime õpitut digitaalse sõidumeeriku simulaatoril. Digisõidumeerikute tehnoloogia areneb. Hoiame kätt pulsil viimastel tehnoloogilistel arengutel ning tuleviku stsenaariumitel seadusandluse vallas. 

Koolitustel räägitakse:

 • Miks on vaja üle-euroopalist töö- ja puhkeaja reeglistikku?
 • Millised seadused reguleerivad töö- ja puhkeaega ning transpordiettevõtte veokorraldust?
 • Töö- ja puhkeaja reeglid – „puust ja punaseks“!
 • Praktilised näited töö- ja puhkeaja efektiivseks korraldamiseks.
 • Tegevused ja sõidukid, millele ei kehti määrus 561/2006 (töö- ja puhkeaja reeglid), kuid kuidas sellistel juhtudel õigesti tegutseda?
 • Rikkumiste raskusastmed: pisirikkumised ja väga rasked rikkumised. Karistused.
 • Erandid tulenevalt Eesti Liiklusseadusest.
 • Kuidas tegutseda omavedude teostamisel (metsavedu, põllumajandus jne)?
 • Vedude eripäradest tulenevad õigused ja kasutusvõimalused.
 • Sõidumeerikute liigid (analoog, elektrooniline, digitaalne), nende õige kasutamine
 • Andmete korrektne salvestamine digitaalselt ja salvestuslehele. 
 • Salvestuslehe korrektne täitmine ja kasutamine, käsitsi kannete teostamine.
 • Andmete arhiveerimine ettevõttes, salvestusprogrammid ja allalaadimise teostamine.
 • Praktiliste harjutuste sooritamine digitaalse sõidumeeriku simulaatoril.

„Hindame väga koolitatavate eelnevat ettevalmistust just neid huvitavate küsimuste esitamisel.“

Väheneb trahvide saamise oht.

Pärast koolitust tunnevad koolitusel osalenud isikud paremini autojuhi töö- ja puhkeaja reegleid ja oskavad seeläbi autojuhtide tööd õigesti kavandada. Läbi praktiliste oskuste arendamise teevad autojuhid vähem nn teadmatusest põhjustatud vigu sõidumeerikute igapäevasel kasutamisel. Olulisim on aga oskus töötada efektiivselt etteseatud reeglistikus.

On juhuseid, kus autojuhile (ettevõttele) määratakse Euroopas töö- ja puhkeaja seaduse rikkumise eest 3000 eurot trahvi. Summad on suured ja need tuleb üldjuhul koheselt tasuda. 

Registreerimine, koolituse kestvus ja hind

Korraldame nii avalikke koolitusi kui ka ettevõttesiseseid koolitusi vastavalt ettevõttele sobilikul ajal ja kohas üle Eesti. Jälgi meie koolituste ajakava või võta meiega ise ühendust, et leppida kokku Sulle sobiv koolitusaeg.

Koolitused kestavad ca 5-8 tundi. Vastavalt vajadustele on võimalik alati koolituse aega ja ka sisu sobivamaks muuta. Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

Hetkel pakume kahte koolitust kolmes moodulis:

 • Moodul 1 – Autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid (5h)
 • Moodul 2 – Sõidumeerikute koolitus (5h)
 • Moodul 3 – Autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid ning sõidumeerikud (8h)

Hind ühele osalejale 60 eurot (Moodul 1 ja 2), rohkem, kui kahe osaleja puhul ühest ettevõttest soodustus 15%.  

Moodul 3 – 75 eur/osaleja ning see kestab 8 tundi (a´45 min). (NB: hinnad on avalike koolituste kohta või alates 10 osalejaga gruppidele. Vähema osalejate arvuga ettevõttesisestel koolitustel võib hind osaleja kohta erineda väljatoodust).  

Ametikoolituse Keskusele on Haridus- ja Teadusministeerium väljastanud koolitusloa nr: 6671HTM tööalase koolituse korraldamiseks õppekavade “Veoautojuhi- ja bussijuhi töö- ja puhkeaja koolitus” ning “Sõidumeerikute koolitus” järgi.

Lisainfo saamiseks helistage telefonil 50 77 332 või saatke kiri aadressile info@autosert.ee.