Autojuhi andmete analüüs aitab vähendada rikkumisi

22.07.2013

Autojuhi andmete analüüs aitab vähendada rikkumisi

Digitaalne sõidumeerik salvestab autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja andmed täpselt ning kooskõlas kehtivate seadustega. Sisuliselt oleks justkui autojuhi töö- ja puhkeaja seadus programmeeritud sõidumeerikusse. Sõidumeeriku oskuslik käsitlemine ning hea seaduse tundmine on eelduseks, et autojuhi sõidu- ja puhkeaeg on korrektselt fikseeritud ilma rikkumisteta ning autojuht on teel olles vajalikul määral puhanud. 

Probleem

Paraku on veofirmade digitaalseid sõidumeeriku ja juhikaardi andmeid analüüsides selgunud, et rikkumisi esineb väga palju. Alates juhikaardilt ja digimeerikust andmete mitteõigeaegse allalaadimisega ja lõpetades sõidu- ja puhkeaja normpiiride ületamisega. Tihti unustavad autojuhid ööseks puhkeaja fikseerimise (ei lülitata tegevuste nuppu puhkeajale), mis võib põhjustada ööpäevase perioodi mittearvestamist sõidumeeriku poolt ehk puhkeaega ei tulnudki vahele ning kahe päeva sõiduaeg liidetakse kokku. Nii võib tekkida olukord, kus sõiduaja kestvus on lubatud 9 tunni asemel koguni 15 tundi ning tekkis nn väga raske rikkumine.

Nii autojuht kui ka ettevõte peavad olema teadlikud fikseeritud tegevustest ning andmeid analüüsima, et tulevikus võtta tarvitusele meetmeid rikkumiste ärahoidmiseks. Just juhi tegevuste ja sõidumeeriku andmete analüüsi aga veofirmades sihipäraselt ja regulaarselt ei teostata. Andmete allalaadimine juhikaardilt ja sõidumeerikust on saadud käima, kuid analüüsimisega nii usinalt veel ei tegeleta. Nii saavadki paljud ettevõtted teada oma rikkumiste kohta kas politsei või Tööinspektsiooni kontrollreidi järel. Palju parem on aga juba eelnevalt teada, millised on võimalikud probleemid ja rikkumised ning vajadusel koostada nende kohta selgitused, küsida üle autojuhi käest täpsustusi märkida õige tegevusega tagantjärele „teadmata“ aeg jne. 

Veofirma tegevus võib ohtu sattuda

Raskete autoveoalaste rikkumiste eest võidakse ettevõtte vedude eest vastutava isiku hea maine ära võtta ning ohtu võib sattuda ka ettevõtte veoluba. Töö-, sõidu- ja puhkeaja alased väga rasked rikkumised on:

  • Ööpäevase sõiduaja ületamine enam, kui 2 tundi;
  • Vaheajata sõiduaeg rohkem, kui 6 tundi;
  • Ööpäevane puhkeaeg (11 tundi) lühem rohkem, kui 2,5 tundi;
  • Ööpäevane puhkeaeg (9 tundi) lühem rohkem, kui 2 tundi;
  • Iganädalane puhkeaeg (45 tundi) lühem rohkem, kui 9 tundi;
  • Iganädalane puhkeaeg (24 tundi) lühem rohkem, kui 4 tundi;
  • Sõidumeeriku puudumine, selle mittekasutamine;
  • Salvestiste mitteesitamine või mittearhiveerimine;
  • Sõidumeeriku või andmetega manipuleerimine;

Selliseid rikkumisi ilmneb tavaliselt kahte sorti veoettevõtetel: esiteks neil, kes sihilikult panevad toime rikkumisi, manipuleerivad teadlikult andmetega ning kasutavad nii magneteid kui teise juhi kaarte ning teiseks neil ettevõtetel, kel puudub kontroll autojuhi tegevuste üle ehk puudub järelanalüüs. Viimasel juhul on tegemist teadmatusega, mida saab muuta.

Mõned teemakohased artiklid ajakirjanduses, kus teemaks ka töö- ja puhkeaja korraldusega seonduv:

Lahendus

Autojuhi sõidu-, töö- ja puhkeaja andmete järjepidev analüüs on võti juhtide sõidu- ja puhkeaja alaste kompetentside tõstmiseks ning rikkumiste vähendamiseks. Kui analüüsi ei toimu, siis pole võimalik teada, mida on vaja arendada ja millele tähelepanu tuleb pöörata. Samuti on töö- ja puhkeaja koolitusest kasu vähem, kui hilisemat kontrolli ei toimu.  

Analüüsi teostamise lahenduseks on spetsiaalne tarkvara, mis võimaldab koostada automaatseid aruandeid rikkumiste ja sõidu-, töö- ja puhkeaja arvestuse kohta. Eesti Politsei ning Tööinspektsioon, kes teostavad autojuhi töö- ja puhkeaja üle järelevalvet, on soetanud endale TachoScan analüüsi tarkvara. Tegemist on eestikeelse programmiga, mida arendab ja toodab üks Euroopa juhtivamaid selle valdkonna tarkvaraettevõtteid Inelo. Vastavat tarkvara kasutavad üle 9 riigi kontrolliorganid. TachoScan võimaldab luua arvukaid automaatseid aruandeid ning hallata töö- ja puhkeajaga seonduvat informatsiooni. Programmi saab otse alla laadida andmed juhikaardilt kasutades ID-kaardi lugejat ning allalaadimisseadme abil ka digitaalse sõidumeeriku andmed. Samuti saab TachoScani abil digitaliseerida kõik analoog sõidumeeriku salvestuslehed. Selleks skaneeritakse salvestuslehed otse programmi, misjärel programm muudab tegevused digitaalseks. See on hea võimalus just neile juhtidele, kes sõidavad nii digi- kui analoog meerikuga varustatud sõidukiga vaheldumisi.  

Soovitus

Soovitame veoettevõttes vähemalt kord kuus ühe juhiga analüüsida tema tegevusi, leida lahendusi tekkinud küsimustele ning otsida koos autojuhiga võimalusi töö efektiivsemaks korralduseks. 

Rikkumiste aruannet analüüsides tuleks leida põhjendused ja selgitused kõikidele avastatud rikkumistele. Nii tekib ka autojuhtidel sisemine surve oma tegevusi rohkem jälgida, mille tulemusena arenevad juhtide teadmised ning oskused töö-, sõidu- ja puhkeaja vallas. Paraneb sõidumeerikute kasutamise tase ning kiiresti hakkavad vähenema teadmatusest põhjustatud pisirikkumised.   

Kõige aluseks on siiski õiged teadmised seadusandlusest, reeglitest ja sõidumeerikutest. See kehtib nii autojuhtidele kui ka logistikutele ja sõidu- ja puhkeajaga tegelevale inimesele ettevõttes. Seejärel on analüüsimine juba lihtne tegevus ning mõistetav kõigile osapooltele. Võimalusel korraldage autojuhtidele ettevõttesisene koolitus, mis on heaks stardipakuks töö-, sõidu- ja puhkeaja korralduse suurepäraseks toimimiseks.