Küsi oma küsimus

Tõstukijuhi koolitused

Ühepäevane tõstukijuhi täienduskoolitus Kahepäevane tõstukijuhi täienduskoolitus koos praktilise õppega Tõstukijuhi koolitus ettevõttes sisekoolitusena Tõstukijuhi baaskoolitus

 

Millist koolitust valida?

 

Kahepäevane tõstukijuhi täienduskoolitus koos praktilise õppega

Koolitus on mõeldud tõstukijuhtidele, kes soovivad lisaks teoreetilistele  teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi või neile, kes senise töö käigus põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktorite poolset juhendamist. Esimesel päeval teoorias õpitu leiab kinnistamist ja arendamist teisel päeval praktilise õppe käigus. Koolituse põhirõhk on suunatud koolitatava praktiliste oskuste arendamisele, mis väljendub ohutuses, efektiivsuses ja õigetes töövõtetes. Loe edasi

 

Tõstukijuhi koolitus ettevõttes sisekoolitusena

 

Efektiivseim koolitus on tõstukijuhtide väljaõppe läbiviimine nende igapäevases töökeskkonnas. Enne koolitust kaardistame ära võimalikud ohukohad ja riskid, millesse tõstukijuht võib oma töös sattuda. Samuti selgitame välja iga tõstukijuhi individuaalse koolitusvajaduse, mille kaudu optimeerime koolituse jaoks kuluvat aega jamaksumust. 
Loe edasi


Tõstukijuhi baaskoolitus

Tõstukijuhi baaskoolitus on mõeldud tulevastele tõstukijuhtidele või oma töös tõstukijuhtimisega kokkupuutuvatele eelnevat kogemust mitteomavatele inimestele. Korraldame baaskoolitusi ka kutseõppeasutuste õpilastele, pikemat harjutamist vajavatele töötajatele, isikutele, kes pole kindlad oma võimetes töötada tõstukil ohutult.
Loe edasi

 

Tõstukijuhi koolitused on üles ehitatud rahvusvaheliste standardite alusel ja eelkõige suunatud tõstukijuhi riskide tajumise ja ohu ennetamise oskuse ning vastutustunde arendamisele. Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju. Peale koolitust mõistab tõstukijuht paremini oma rolli ettevõtte protsessides, tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte ning oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus. 

Meie koolitustel osalenud tõstukijuhid töötavad ka väljaspool Eestit: Norras, Soomes, Rootsis jt Euroopa riikides. 

Ametikoolitus OÜ, reg kood 12161151, Aida 5-205 Pärnu, Eesti, tel: 372 5886 7665, E-mail: info(at)autosert.ee