Aitame ettevõtetel luua korralikult toimiva autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi

Sellel teenusel on küll pikk nimetus, kuid järjest enam muutub see olulisemaks. Mida see üldse tähendab? Lühidalt öeldes seda, et ettevõttes on autojuhtide tööaja ressursi kasutamine võimalikult efektiivne ning ollakse teadlikud võimalikest reeglite rikkumistest ja tegeletakse nende edaspidise ärahoidmisega. Kuna tegemist on mahuka ja teadmiste-kogemuste baasil tööga, siis vastava inimese koolitamine ettevõttes on aeganõudev ja kulukas. Selle asemel on mõistlik kutsuda appi meid. Aitame süsteemi kohe käima panna: kaardistame olukorra, seame eesmärgid ja viime läbi vajalikud tegevused. Mis on aga kõige meeldivam- me saame tulemusi mõõta.

Miks?

Kutselised autojuhid (veoauto- ja bussijuhid) peavad oma töös jälgima just neile kehtestatud töö-, sõidu- ja puhkeaja reegleid. Ettevõtted vastutavad selle eest, et töö- ja puhkeaja korraldus oleks õigesti organiseeritud ning puuduksid rikkumised. Elu näitab aga seda, et paljudel ettevõtetel puudub korrektne töö- ja puhkeaja korralduse süsteem. Kontroll maanteel politsei ja ettevõtetes tööinspektsiooni poolt on kogu Euroopas väga aktiivne ja korrastamatus (ka teadmatus) võib endaga kaasa tuua tuhandetesse eurodesse küündivaid trahve ja halvimal juhul ka veoloast ilmajäämise ning hea maine kaotuse.  

Meie aitame ettevõtetel sellest probleemist jagu saada

Pakume töö-, sõidu- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomist transpordiettevõtetele. Aitame luua toimiva süsteemi kasutades TachoScan analüüsi ja arhiveerimise tarkvara.

Teenus hõlmab endas:

  • Hetkeolukorra kaardistamine.
  • Töö- , sõidu- ja puhkeaja arvestuse süsteemi loomine.
  • Andmete salvestamise korra loomine (ketaste ja digiandmete arhiveerimine).
  • Paberimajanduse loomine – selgitused rikkumistele, aruanded
  • Veokorraldaja või vastutava isiku koolitamine süsteemi haldama.
  • Autojuhtide, logistikute koolitamine: autojuhi töö- ja puhkeaja reeglid, sõidumeerikute kasutamine.
  • Järelseire teostamine – hoiame ettevõtte töö- ja puhkeaja korraldusel silma peal, vajadusel töötajatele erikoolitused, andmete analüüs.
  • Andmete analüüs ja arhiveerimine TachoScan tarkvaraga.

Et ettevõtete tööiseloomud on väga erinevad ja ka töö- ja puhkeaja korralduse tase firmati väga erinev, siis selgub töö maht, tegevused ja maksumus pärast esimest kohtumist ja detailsema ülevaate saamist. 

Kellele teenus on mõeldud?

Pigem on see pikaajaline koostöö. Sobivaks kliendiks on keskmised või suuremad transpordiettevõtted, kelle jaoks on olulised töö efektiivsus, töö tegemise lihtsus, usladusväärsed andmed ja potentsiaalse trahviohu vähenemine, mis on põhjustatud autojuhtide töö- ja puhkeaja reeglite rikkumistest. Kõik see kaudselt mõjutab ettevõtte kasumlikkust (efektiivsus) ja ka mainet (vähem rikkumisi).

Töötame nii Eestis kui ka välisriikides. Töö käib eesti, vene või inglise keeles. 

Tulekul koolitused

Täpsed kuupäevad on selgumisel. Anna oma soovist meile teada alloleva kontaktvormi kaudu või telli oma e-postile teavitused (paremal üleval).