Registreerima

Teretulemast Autosert´i ADR koolitusele!

Autosert pakub Teile Eesti professionaalseimat ADR koolitust. Koolitame klass 1-9 – kõike ADR liike. Koolitused toimuvad iga kuu Tallinnas ja ka mujalgi Eestis. Koolitame eesti ja vene keeles. 

Pakume Teile klass 1-9 ADR koolitusi:

 • ADR põhi- ja täiendkoolitust – autojuhile, kes veab ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained.
 • ADR paakauto koolitust – autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000 l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000 l
 • ADR klass 1 – lõhkeainete veo erikoolitus ja täiendkoolitus
 • ADR klass 7 – radioaktiivsete ainete veo erikoolitus ja täiendkoolitus
 • ADR konsultatsioon ja abi erinevates küsimustes.

NB 1! ADR tunnistus kehtib 5 aastat. Tunnistuse uuendamiseks tuleb läbida täienduskoolitus. Juhul, kui ADR tunnistuse kehtivus on lõppenud, saab veel kahe aasta jooksul läbida täienduskoolituse. Kui möödas on rohkem, kui 2 aastat, siis tuleb teha uuesti põhikoolitus.

NB 2! Täiendkoolitusele võib tulla juba 1 aasta enne seda, kui tunnistus lõpeb. Sel juhul hakkab uus tunnistus kehtima vana tunnistuse lõppemise hetkest. Planeeri aegsasti koolitus! Vaata koolituste kuupäevasid kalendrist…

ADR koolituste kestvus ja hinnakiri kuni 31.12.2021 (lisandub käibemaks):

 • ADR põhikoolitus (3 päeva) – 150 eur + km 20%
 • ADR põhikoolitus + ADR paakidesveo koolitus (4 päeva) – 220 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus põhikoolituse baasil (2 päeva) – 110 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus koos paakidesveoga (3 päeva)- 150 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – lõhkeainete veo erikoolitus (1 päev) – 150 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – täiendkoolitus – 80 eur + km 20%
 • ADR klass 7 – radioaktiivsete ainete veo erikoolitus (1 päev) – 150 + km 20%
 • ADR klass 7 – täiendkoolitus – 80 eur + km 20%.

ADR koolituse hinnad alates 1.01.2022 (lisandub käibemaks):

 • ADR põhikoolitus (3 päeva) – 200 eur + km 20%
 • ADR põhikoolitus + ADR paakidesveo koolitus (4 päeva) – 280 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus põhikoolituse baasil (2 päeva) – 132 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus koos paakidesveoga (3 päeva)- 180 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – lõhkeainete veo erikoolitus (1 päev) – 180 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – lõhkeaine veo täiendkoolitus – 100 eur + km 20%
 • ADR klass 7 – radioaktiivsete ainete veo erikoolitus (1 päev) – 180 + km 20%
 • ADR klass 7 – radioaktiivse veo täiendkoolitus – 100 eur + km 20%.

Koolituse hinna sees on õppematerjal.

Vastuvõtu tingimused: ADR koolitusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Eksam: ADR koolituse eksam tehakse Maanteeametis. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. Eksami aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel.

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami edukalt sooritanud isikule. Täienduskoolituse puhul pikendatakse autojuhi ADR koolitustunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat. Kui sooritatakse üksnes erikoolituse eksam, annab Maanteeamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.

Maanteeamet väljastab isikule määruse autojuhi ADR koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.

Tunniplaan :

ADR 13.-16.12 Kuressaare
ADR 16.-19.12 RUS, Narva
ADR 20.-23.12
ADR 28.-31.12 RUS

Koolitajad 

 

Enn Edussaar on autotranspordialase kõrgharidusega insener – lektor, kes on ADR koolitajana töötanud 16 aastat, Autosert´is alates 2019 algusest. Enn töötab Autosert´is välja uusi ADR eksamiküsimusi ning panustab üldisemalt ADR koolituste arendamisse. 

ADR koolitusel annab ta eesti ja vene keeles põhi-, täiend ja paakauto koolitusi + radioaktiivsete ainete erikoolitust.

Lisaks ADR-ile on tema pädevuses tööohutus, sõidukite tehnovaldkond.

Ta on ise öelnud, et kui on ADR-i kohta küsimusi, siis helistagu kõik talle julgelt. Niiet siin on tema telefon: 5136519. Helistage talle julgelt! :) 

 

Egon Hirvesoo – lõhkeainete erikoolituse koolitaja.

Paavo Tiitson – ADR konsultant

 

 

 

Õppekavad

Registreerimine

Registreerimiseks vali lehe all sobiv aeg ja pane end kirja. Peale registreerimiset me võtame teiega ühendust ja täpsustame detailid üle.

ADR klassid:

Klass 1: Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed
Klass 2: Gaasid
Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud
Klass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja
tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained
Klass 4.2: Isesüttivad ained
Klass 4.3: Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase
Klass 5.1: Oksüdeerivad ained
Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1: Mürgised ained
Klass 6.2: Nakkusohtlikud ained
Klass 7: Radioaktiivne materjal
Klass 8: Sööbivad ained
Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed

adr2

Osale meie koolitusel!

Olete meie koolitusele oodatud!

Anname endast parima, et kutseliste autojuhtide koolitus  oleks osaleja ja ettevõtte jaoks kasulik investeering. Küsi julgelt lisainfot telefonil 58867665 või saada e-kiri aadressile info@autosert.ee.

Teeme ka ettevõttesiseseid koolitusi konkreetsele firmale. Siis uurime enne täpsemalt ka ettevõtte vajadusi koolituse osas, mis aitab koolituse sisu kujundada ettevõtte jaoks kasulikuks. Teeme seda üle Eesti, ka nädalavahetustel.

Kohtumiseni koolitustel!

 

Tulekul koolitused

 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  03 - 05.12.2021
  Tallinn
  al. 110+km (rus)
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • UUS!

  13 - 15.12.2021
  Kuressaare
  al. 110+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  16 - 18.12.2021
  Narva
  al. 110+km (rus)
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles! Koolitaja Enn Edussaar.

  20 - 22.12.2021
  Tallinn
  al. 110+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  28 - 30.12.2021
  Tallinn
  al. 110+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles! Koolitaja Enn Edussaar.

  03 - 05.01.2022
  Tallinn
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  06 - 08.01.2022
  Tallinn
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles! Koolitaja Enn Edussaar.

  13 - 15.01.2022
  Tallinn
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles! Koolitaja Enn Edussaar.

  17 - 19.01.2022
  Tartu
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  20 - 22.01.2022
  Tallinn
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  03 - 05.02.2022
  Narva
  al. 132+km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta