Registreerima

Tere tulemast Autosert´i ADR koolitusele!

Autosert pakub Teile Eesti professionaalseimat ADR koolitust.

Koolitame klass 1-9 – kõiki ADR liike. Koolitused toimuvad iga kuu Tallinnas ja ka mujalgi Eestis. Koolitame eesti ja vene keeles. 

Pakume Teile klass 1-9 ADR koolitusi:

 • ADR põhi- ja täiendkoolitust – autojuhile, kes veab ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained.
 • ADR paakauto koolitust – autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000 l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000 l
 • ADR klass 1 – lõhkeainete veo erikoolitus ja täiendkoolitus
 • ADR klass 7 – radioaktiivsete ainete veo erikoolitus ja täiendkoolitus
 • ADR konsultatsioon ja abi erinevates küsimustes.

NB 1! ADR tunnistus kehtib 5 aastat. Tunnistuse uuendamiseks tuleb läbida täienduskoolitus. Juhul, kui ADR tunnistuse kehtivus on lõppenud, saab veel kahe aasta jooksul läbida täienduskoolituse. Kui möödas on rohkem, kui 2 aastat, siis tuleb teha uuesti põhikoolitus.

NB 2! Täiendkoolitusele võib tulla juba 1 aasta enne seda, kui tunnistus lõpeb. Sel juhul hakkab uus tunnistus kehtima vana tunnistuse lõppemise hetkest. Planeeri aegsasti koolitus! Vaata koolituste kuupäevasid kalendrist…

ADR koolituse hinnakiri:

 • ADR põhikoolitus (3 päeva) – 220 eur + km 20%
 • ADR põhikoolitus + ADR paakidesveo koolitus (4 päeva) – 300 eur + km 20%
 • ADR paakidesveo esmane koolitus (1 päev)- 100 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus põhikoolituse baasil (2 päeva) – 150 eur + km 20%
 • ADR täiendkoolitus koos paakidesveoga (3 päeva)- 200 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – lõhkeainete veo erikoolitus (1 päev) – 200 eur + km 20%
 • ADR klass 1 – lõhkeaine veo täiendkoolitus – 120 eur + km 20%
 • ADR klass 7 – radioaktiivsete ainete veo erikoolitus (1 päev) – 200 + km 20%
 • ADR klass 7 – radioaktiivse veo täiendkoolitus (1 päev) – 120 eur + km 20%.

Koolituse hinna sees on õppematerjal.

Vastuvõtu tingimused: ADR koolitusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Eksam: ADR koolituse eksam tehakse Transpordiametis. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. Eksami aja ja koha määrab Transpodiamet isiku eksamile registreerimisel.

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami edukalt sooritanud isikule. Täienduskoolituse puhul pikendatakse autojuhi ADR koolitustunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat. Kui sooritatakse üksnes erikoolituse eksam, annab Transpordiamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.

Transpordiamet väljastab isikule määruse autojuhi ADR koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.

Tunniplaan:

ADR 03.-06.05 Tartu 
ADR 11.-14.05 Tallinn
ADR 18.-21.05 Tallinn RUS
ADR 31.05-03.06 Tallinn
ADR 01.-04.06 Narva RUS

Koolitajad 

 

Enn Edussaar on autotranspordialase kõrgharidusega insener – lektor, kes on ADR koolitajana töötanud 16 aastat, Autosert´is alates 2019 algusest. Enn töötab Autosert´is välja uusi ADR eksamiküsimusi ning panustab üldisemalt ADR koolituste arendamisse. 

ADR koolitusel annab ta eesti ja vene keeles põhi-, täiend ja paakauto koolitusi + radioaktiivsete ainete erikoolitust.

Lisaks ADR-ile on tema pädevuses tööohutus, sõidukite tehnovaldkond.

Ta on ise öelnud, et kui on ADR-i kohta küsimusi, siis helistagu kõik talle julgelt. Niiet siin on tema telefon: 5136519. Helistage talle julgelt! :) 

 

Riina Lohk on veoautojuhi kogemusega lektor, kes on töötanud muuseas ka logistiku, ohutusnõuniku ning töökeskkonna spetsialistina.

Riina liitus Autoserdi tiimiga 2022. aastal ning on võtnud endale südameasjaks ohtlike ainete veo teemad.

Lisaks koolituste läbiviimisele korraldab ta ADR-alaseid infopäevi, kirjutab artikleid ning panustab igati ADR teemade teadlikkuse tõstmisesse.

Riina pädevusse kuulub ka logistika ning veose saatmisega seotud dokumentatsiooni täitmine ning korrashoid.

Riina aitab ja abistab meeleldi. Kui soovid temalt midagi küsida, võid talle helistada või kirjutada:

53406461, riinalohk@gmail.com

 

Egon Hirvesoo – lõhkeainete erikoolituse koolitaja.

Paavo Tiitson – ADR konsultant

 

 

Õppekavad

Registreerimine

Registreerimiseks vali lehe all sobiv aeg ja pane end kirja. Peale registreerimiset me võtame teiega ühendust ja täpsustame detailid üle.

ADR klassid:

Klass 1: Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed
Klass 2: Gaasid
Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud
Klass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja
tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained
Klass 4.2: Isesüttivad ained
Klass 4.3: Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase
Klass 5.1: Oksüdeerivad ained
Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1: Mürgised ained
Klass 6.2: Nakkusohtlikud ained
Klass 7: Radioaktiivne materjal
Klass 8: Sööbivad ained
Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed

ADR VIITED:

adr2

Osale meie koolitusel!

Olete meie koolitusele oodatud!

Anname endast parima, et kutseliste autojuhtide koolitus  oleks osaleja ja ettevõtte jaoks kasulik investeering. Küsi julgelt lisainfot telefonil 58867665 või saada e-kiri aadressile info@autosert.ee.

Teeme ka ettevõttesiseseid koolitusi konkreetsele firmale. Siis uurime enne täpsemalt ka ettevõtte vajadusi koolituse osas, mis aitab koolituse sisu kujundada ettevõtte jaoks kasulikuks. Teeme seda üle Eesti, ka nädalavahetustel.

Kohtumiseni koolitustel!

 

Tulekul koolitused

 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  01 - 04.06.2023
  Narva
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles.

  07 - 10.06.2023
  Pärnu
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  15 - 18.06.2023
  Tallinn
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles.

  05 - 08.07.2023
  Tartu
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles. Koolitaja Enn Edussaar

  12 - 15.07.2023
  Tallinn
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  20 - 23.07.2023
  Tallinn
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  27 - 30.07.2023
  Narva
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles.

  08 - 11.08.2023
  Pärnu
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Eesti keeles.

  08 - 11.08.2023
  Tallinn
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  17 - 20.08.2023
  Tallinn
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta
 • Hа русском языке. Koolitaja Enn Edussaar

  31.08.2023
  Narva
  al. 150 + km
  RegistreeriSulge
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Edastame sulle esimesel võimalused info tasumise ja osalemise detailide kohta